Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Maj

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZARZĄDZENIE NR 868/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew oraz usuwania złomów i wywrotów z nieruchomości będących własnością lub w zarządzie Gminy Pyrzyce 2021-06-18 08:05:41
dokument Zarządzenie nr 685/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2021 rok 2021-06-08 07:21:19
dokument Zarządzenie Nr 684/.2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 maja 2021r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie podstawowym , na zadanie: Przebudowa ul. Owocowej w Pyrzycach wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. 2021-05-31 12:38:33
dokument Zarządzenie nr 683/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr XXXVIl/263/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2021 2021-06-08 09:26:30
dokument Zarządzenie nr 682/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2021 rok 2021-05-31 08:47:01
dokument Zarządzenie Nr 681/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 maja 2021r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie podstawowym , na zadanie: Uzbrojenie terenów w ul. Lipiańskiej w Pyrzycach ? budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami. 2021-05-20 22:00:04
dokument Zarządzenie nr 680/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. gospodarki komunalnej i wodno- ściekowej w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-05-19 12:25:10
dokument Zarządzenie nr 679/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. księgowości (pobór, egzekucja należności niepodatkowych) w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-05-17 14:55:23
dokument Zarządzenie nr 678/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. księgowości (gospodarka odpadami) w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-05-17 13:53:14
dokument Zarządzenie nr 677/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2021 rok 2021-05-19 13:36:42
dokument Zarządzenie Nr 676 /2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 484/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 września 2020 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Pyrzyce 2021-05-17 07:02:07
dokument Zarządzenie Nr 675/2021 Burmistrz Pyrzyc z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie odstąpienia od realizacji V Edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce w roku 2021 2021-05-14 11:06:25
dokument Zarządzenie Nr 674 /2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie organizacji Przedszkola Publicznego w Brzezinie w roku szkolnym 2021/2022 2021-05-14 10:00:56
dokument Zarządzenie Nr 673/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie organizacji Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach w roku szkolnym 2021/2022 2021-05-17 07:01:19
dokument Zarządzenie Nr 672/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie organizacji Przedszkola Publicznego w Żabowie w roku szkolnym 2021/2022 2021-05-14 11:53:24
dokument Zarządzenie Nr 671/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie organizacji Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach w roku szkolnym 2021/2022 2021-05-14 11:09:09
dokument Zarządzenie Nr 670/2021 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 11 maja 2021 r.w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2020/2021 2021-05-13 10:41:13
dokument Zarządzenie Nr 669 /2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia11 maja 2021 r. w sprawie odwołania pani Beaty Pukalskiej ze stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach. 2021-05-11 11:39:23
dokument Zarządzenie NR 668/2021 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie ustalenia ceny gruntu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, położonych w obrębie 12 miasta Pyrzyce, dla których Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2T/00031279/2 2021-05-10 13:24:29
dokument Zarządzenie Nr 667/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach w roku szkolnym 2020/2021 2021-05-10 11:41:10
dokument Zarządzenie Nr 666/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 maja 2021 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2021/2022 2021-05-07 11:01:23
dokument Zarządzenie Nr 665/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 maja 2021 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej im Władysława Broniewskiego w Mielęcinie w roku szkolnym 2021/2022 2021-05-07 11:00:51
dokument Zarządzenie Nr 664/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 maja 2021 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku w roku szkolnym 2021/2022 2021-05-07 11:00:15
dokument Zarządzenie Nr 663/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 maja 2021 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pyrzycach w roku szkolnym 2021/2022 2021-05-07 10:59:35
dokument Zarządzenie Nr 662/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 maja 2021 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie w roku szkolnym 2021/2022 2021-05-07 10:59:08
dokument Zarządzenie Nr 661/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 maja 2021 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej w Okunicy w roku szkolnym 2021/2022 2021-05-07 10:58:34