Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenia 2004


Treść zarządzeń jest do wglądu w Urzędzie Miejskim Pyrzyce w pokoju 140

Zarządzenie nr 146. W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na zakup materiałów biurowych na potrzeby UM w Pyrzycach

Zarządzenie nr 147. W sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu

Zarządzenie nr 148. W sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu

Zarządzenie nr 149. W sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu

Zarządzenie nr 150. W sprawie wypłat wynagrodzeń w 2004 roku

Zarządzenie nr 151. W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości nie zabudowanej położonej w obrębie 10 miasta Pyrzyce

Zarządzenie nr 152. W sprawie ustalenia terminu narad z kierownikami wydziałów UM, jednostek organizacyjnych gminy, oraz spółek PPM i PPK

Zarządzenie nr 153. W sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej PPK Sp. z o.o. w Pyrzycach

Zarządzenie nr 154. W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie 6 miasta Pyrzyce

Zarządzenie nr 155. W sprawie kontroli wydatkowania dotacji Gminy Pyrzyce na zadania zlecone stowarzyszeniom kultury fizycznej w latach 2002-2003

Zarządzenie nr 156. W sprawie zmiany składu osobowego Stałej Komisji ds. Wyceny Nadwyżek Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 157. W sprawie zmiany składu osobowego Stałej Komisji Likwidacyjnej

Zarządzenie nr 158. W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę pomieszczeń przeznaczonych na kawiarnię w budowanym „Domu Kultury” w Pyrzycach przy Pl. Wolności 3

Zarządzenie nr 159. W sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do wydzierżawienia

Zarządzenie nr 160. W sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzycach, przeznaczonych do wydzierżawienia

Zarządzenie nr 161. W sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu pod ogródek gastronomiczny podczas XXV Pyrzyckich Spotkań z Folklorem

Zarządzenie nr 162. W sprawie zaliczenia na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego kosztów poniesionych na jego remont obciążających właściciela lokalu

Zarządzenie nr 163. W sprawie zaliczenia na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego kosztów poniesionych na jego remont obciążających właściciela lokalu

Zarządzenie nr 164. W sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż udziału 57/100 w zabudowanej nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Pyrzyce

Zarządzenie nr 165. W sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Organizacyjnej X Ogólnopolskiego Sportowego Turniejowej Miast i Gmin w 2004 roku

Zarządzenie nr 166. W sprawie zaliczenia na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego kosztów poniesionych na jego remont obciążających właściciela lokalu

Zarządzenie nr 167. W sprawie ogłoszenia konkursu ofertowego na stanowisko kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pyrzycach

Zarządzenie nr 168. W sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu

Zarządzenie nr 169. O zmianie Zarządzenia w sprawie szczegółowych struktur formacji obrony cywilnej

Zarządzenie nr 170. W sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego kontroli wydatkowania dotacji Gminy Pyrzyce na zadania zlecone stowarzyszeniom kultury fizycznej w latach 2002-2003

Zarządzenie nr 171. W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości nie zabudowanej położonej w obrębie 8 miasta Pyrzyce

Zarządzenie nr 172. W sprawie ogłoszenia i przyjęcia regulaminu ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż udziału 13/100 w zabudowanej nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Pyrzyce

Zarządzenie nr 174. W sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu

Zarządzenie nr 175. W sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu

Zarządzenie nr 177. W sprawie zaliczenia na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego kosztów poniesionych na jego remont obciążających właściciela lokalu

Zarządzenie nr 178. W sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu pod ogródek gastronomiczny podczas XXV Pyrzyckich Spotkań z Folklorem

Zarządzenie nr 180.W sprawie zatwierdzenia aneksu organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Okunicy

Zarządzeni nr 181. W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie 11 miasta Pyrzyce

Zarządzenie nr 182. W sprawie ustanowienia opłaty za dzierżawę gruntu pod działalność gastronomiczną i handlową (bez prawa sprzedaży alkoholu, w tym piwa) na wyznaczonym do tego celu terenie podczas XXV Pyrzyckich Spotkań z Folklorem

Zarządzenie nr 183. W sprawie zaliczenia na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego kosztów poniesionych na remont budynku obciążających właściciela budynku

Zarządzenie nr 184. W sprawie zaliczenia na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego kosztów poniesionych na remont instalacji grzewczej

Zarządzenie nr 185. W sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego pierwszego przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu pod ogródek gastronomiczny podczas Pyrzyckich Spotkań z Folklorem

Zarządzenie nr 186. W sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Oświatowej

Zarządzenie nr 187. W sprawie ogłoszenia konkursu oferowanego na stanowisko kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pyrzycach

Zarządzenie nr 189. W sprawie układu wykonawczego do budżetu gminy na rok 2004

Zarządzenie nr 190. W sprawie budżetu gminy na rok 2004

Zarządzenie nr 191. W sprawie przeprowadzenia Konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 w Pyrzycach

Zarządzenie nr 192. W sprawie zwołania posiedzenia Komisji Konkursowej

Zarządzenie nr 193. W sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach

Zarządzenie nr 194. W sprawie wznowienia kontroli wydatkowania dotacji Gminy Pyrzyce na zadania zlecone stowarzyszeniom kultury fizycznej w latach 2002-2003

Zarządzenie nr 196. W sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu

Zarządzenie nr 197. W sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz maksymalnych kwot dofinansowania opłat z tym związanych w Gminie Pyrzyce w 2004 roku

Zarządzenie nr 198. W sprawie ogłoszenia konkursu pod hasłem „PYRZYCE DO FOTOGRAFII PROSZĘ”

Zarządzenie nr 199. W sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach

Zarządzenie nr 200. W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego na sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyrzyce obejmującego obszar położony w obrębie geodezyjnym nr 10 m. Pyrzyce i nr 12 m. Pyrzyce

Zarządzenie nr 201. W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości nie zabudowanej położonej w obrębie 9 miasta Pyrzyc

Zarządzenie nr 202. W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości nie zabudowanej położonej w obrębie 10 miasta Pyrzyc

Zarządzenie nr 203. W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia oraz wybudowanie sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami przy ul. Młyńskiej w Pyrzycach.

Zarządzenie nr 204. W sprawie organizacji Gminnej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Zarządzenie nr 205. W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004

Zarządzenie nr 206. W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004

Zarządzenie nr 207. W sprawie zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu komunalnego

Zarządzenie nr 208. W sprawie zaliczenia na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego kosztów poniesionych na jego remont

Zarządzenie nr 209. Zmieniające Zarządzenie nr 20/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Pyrzyce z dnia 05 lutego 2003 roku w sprawie powołania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyrzycach.

Zarządzenie nr 210. W sprawie wykonania uchwały dotyczącej ogłoszenia konkursu i powołania komisji do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej w Pyrzycach

Zarządzenie nr 211. W sprawie zmian dni pracy w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w 2004r

Zarządzenie nr 212. W sprawie powołania komisji do wyłonienia kandydata i ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach

Zarządzenie nr 213. W sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu

Zarządzenie nr 214. W sprawie zmiany uchwały o powołaniu na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyrzyczch

Zarządzenie nr 215. W sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego, Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach

Zarządzenie nr 216. W sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach

Zarządzenie nr 216a. W sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu

Zarządzenie nr 217. W sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu

Zarządzenie nr 218. W sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu

Zarządzenie nr 219. W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 w Pyrzycach

Zarządzenie nr 220. W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę cyfrowego urządzenia kserograficznego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

Zarządzenie nr 221. W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

Zarządzenie nr 222. W sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Pyrzycach

Zarządzenie nr 223. W sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Pyrzycach

Zarządzenie nr 224. W sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Pyrzycach

Zarządzenie nr 225. W sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Pyrzycach

Zarządzenie nr 226. W sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Pyrzycach

Zarządzenie nr 227. W sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Pyrzycach

Zarządzenie nr 228. W sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Pyrzycach

Zarządzenie nr 229. W sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Krzemlinie

Zarządzenie nr 230. W sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Mielęcinie

Zarządzenie nr 231. W sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10 w Brzesku

Zarządzenie nr 232. W sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 11 w Żabowie

Zarządzenie nr 233. W sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 12 w Ryszewku

Zarządzenie nr 234. W sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 13 w Okunicy

Zarządzenie nr 235. W sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 14 w Pyrzycach

Zarządzenie nr 236. W sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej dotyczącej zasad udzielania stypendium dla uczniów

Zarządzenie nr 237. W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości nie zabudowanej położonej w obrębie 10 miasta Pyrzyc

Zarządzenie nr 238. W sprawie zmiany budżetu na rok 2004

Zarządzenie nr 239. W sprawie ogłoszenia i przyjęcia regulaminu ustnego przetargu nieograniczonego na najem pomieszczeń położonych w budynku przy ul. Kwiatowej 3 stanowiących własność Gminy Pyrzyce

Zarządzenie nr 240. W sprawie przyjęcia regulaminu konkursu „Najładniejsze otoczenie-2004”

Zarządzenie nr 241. W sprawie ogłoszenia drugiego przetargu i przyjęcia regulaminu

Zarządzenie nr 242. W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004

Zarządzenie nr 243. W sprawie ogłoszenia drugiego przetargu, obniżenia ceny wywoławczej i przyjęcia regulaminu

Zarządzenie nr 243a. W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie „Remont węzłów sanitarnych w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach - parter”

Zarządzenie nr 244. W sprawie powołania na stanowisko dyrektora Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej w Pyrzycach

Zarządzenie nr 245. W sprawie powołania na stanowisko dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach

Zarządzenie nr 246. W sprawie wprowadzenia „ Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu”

Zarządzenie nr 247. W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach

Zarządzenie nr 248. W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Brzesku

Zarządzenie nr 249. W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Okunicy

Zarządzenie nr 250. W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Żabowie

Zarządzenie nr 251. W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Mielęcinie

Zarządzenie nr 252. W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach

Zarządzenie nr 253. W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004

Zarządzenie nr 254. W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie „Remont trzech węzłów sanitarnych w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach - parter”

Zarządzenie nr 255. W sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 256. W sprawie ogłoszenia konkursu ofertowego na stanowisko kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pyrzycach

Zarządzenie nr 257. W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004

Zarządzenie nr 258. W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004

Zarządzenie nr 259. W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Żabowi

Zarządzenie nr 260. W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Brzezinie

Zarządzenie nr 261. W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Pyrzycach

Zarządzenie nr 262. W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach

Zarządzenie nr 263. W sprawie powierzenia pełnienia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie

Zarządzenie nr 264. W sprawie powierzenia pełnienia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Leonida Teligi w Pyrzycach

Zarządzenie nr 265. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 266. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 267. W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

Zarządzenie nr 268. W sprawie zmiany składu osobowego Zespołu ds. Środków Pomocowych

Zarządzenie nr 269. W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

Zarządzenie nr 270. W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zakup i zamontowanie „placu zabaw” w Pyrzycach przy ul. Mickiewicza

Zarządzenie nr 271. W sprawie zmiany zarządzenia o wykonaniu uchwały Rady Miejskiej dotyczącej zasad udzielania stypendium Burmistrza Pyrzyc dla uczniów

Zarządzeni nr 272. W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie 6 miasta Pyrzyce

Zarządzenie nr 273. W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie „dokumentacji technicznej na adaptacje na cele mieszkaniowe budynków, administracyjno-biurowych położonych w Pyrzycach przy ul. Kwiatowej nr 3 i w Giżynie nr 11”

Zarządzenie nr 274. W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004

Zarządzenie nr 275. W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004

Zarządzenie nr 276. W sprawie dodania haseł w instrukcji kancelaryjnej Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych oraz zakładów budżetowych Gminy Pyrzyce

Zarządzenie nr 277. W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na drodze dojazdowej, parkingu i chodnikach przy Hali Widowiskowej-Sportowej w Pyrzycach ul. Rolna 5

Zarządzenie nr 278. W sprawie ogłoszenia drugiego przetargu, obniżenia ceny wywoławczej i przyjęcia regulaminu

Zarządzenie nr 279. W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulic Gabriela Narutowicza i Pod Lipami w Pyrzycach

Zarządzenie nr 280. W sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu

Zarządzenie nr 281. W sprawie powierzenia pełnienia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie

Zarządzenie nr 282. W sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu

Zarządzenie nr 283. W sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu

Zarządzenie nr 284. W sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu

Zarządzenie nr 285. W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004

Zarządzenie nr 286. W sprawie uchylenia zarządzenia dotyczącego zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu komunalnego oraz odstąpienia od zwrotu bonifikaty

Zarządzenie nr 287. W sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu

Zarządzenie nr 288. W sprawie ustalenia liczby zastępców burmistrza

Zarządzenie nr 288a. W sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu

Zarządzenie nr 289. W sprawie odstąpienia bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu komunalnego

Zarządzenie nr 290. W sprawie odstąpienia bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu komunalnego

Zarządzenie nr 290a. W sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach

Zarządzenie nr 292. W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie: „konstrukcji dachowej i pokrycia dachowego w budowanej strażnicy w Brzesku”

Zarządzenie nr 293. W sprawie powołania Zastępcy Burmistrza

Zarządzenie nr 294. W sprawie odstąpienia bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu komunalnego

Zarządzenie nr 295. W sprawie kontroli wydatkowania dotacji Gminy Pyrzyce na zadania stowarzyszeniom kultury fizycznej w pierwszym półroczu 2004 roku

Zarządzenie nr 296. W sprawie kontroli stanu bezpieczeństwa na boiskach i innych obiektach sportowych w Gminie Pyrzyce

Zarządzenie nr 297. W sprawie polecenia Pełnomocnikowi ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach przeprowadzenie zwykłego postępowania sprawdzającego

Zarządzenie nr 298. W sprawie zatwierdzenia Aneksów nr 1 i nr 2 do arkusza organizacyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach

Zarządzenie nr 299. W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach

Zarządzenie nr 299a. W sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego, Przedszkola Publicznego w Brzezinie

Zarządzenie nr 300. W sprawie wyznaczenia przedstawiciela do kontrolowania imprez masowych

Zarządzenie nr 301. W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004

Zarządzenie nr 302. W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004

Zarządzenie nr 303. W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie: „konstrukcji dachowej i pokrycia dachowego w budowanej strażnicy w Brzesku”

Zarządzenie nr 304. W sprawie wykonania uchwały dotyczącej ogłoszenia konkursu i powołaniu komisji do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach

Zarządzenie nr 305. W sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego, Szkoły Podstawowej w Brzesku

Zarządzenie nr 306. W sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego, Szkoły Podstawowej w Okunicy

Zarządzenie nr 307. W sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

Zarządzenie nr 308. W sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego, Przedszkola Publicznego Nr 3 w Pyrzycach

Zarządzenie nr 309. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyrzycach

Zarządzenie nr 309. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyrzycach

Zarządzenie nr 310. W sprawie ustalenia „Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim Pyrzyce”

Zarządzenie nr 311. W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 7 miasta Pyrzyce

Zarządzenie nr 312. W sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach

Zarządzenie nr 313. W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004

Zarządzenie nr 314. W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004

Zarządzenie nr 315. W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i regulaminu Przetargu nieograniczonego ofertowego na dzierżawę pomieszczeń przeznaczonych na lokal gastronomiczny w budowanym Domu Kultury przy Placu Wolności w Pyrzycach

Zarządzenie nr 316. W sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

Zarządzenie nr 317. W sprawie zmiany składu osobowego Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 318. W sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Pyrzyce na rok 2005

Zarządzenie nr 319. W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu oferowanego, na wykonanie: „Remontu sanitariatów w Szkole Podstawowej w Brzesku”

Zarządzenie nr 320. W sprawie przeprowadzenia treningu drużyny wykrywania i alarmowania gminy Pyrzyce

Zarządzenie nr 321. W sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego, Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach

Zarządzenie nr 322. W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004

Zarządzenie nr 323. W sprawie zmian dni pracy w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w 2004r

Zarządzenie nr 324. W sprawie przyjęcia regulaminu konkursu na „Najładniejszą wystawę świąteczną”

Zarządzenie nr 325. W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004

Zarządzenie nr 326. W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004

Zarządzenie nr 327. W sprawie zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu komunalnego

Zarządzenie nr 328. W sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Pyrzycach

Zarządzenie nr 329. W sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Pyrzycach

Zarządzenie nr 330. W sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego, Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach

Zarządzenie nr 331. W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004

Zarządzenie nr 332. W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004

Zarządzenie nr 333. W sprawie powołania Pełnomocnika ds. Rewitalizacji

Zarządzenie nr 334. W sprawie zaliczenia na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego kosztów poniesionych na jego remont

Zarządzenie nr 335. W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości nie zabudowanej położonej w obrębie 8 miasta Pyrzyce

Zarządzenie nr 336. W sprawie wypłat wynagrodzeń w 2005 roku

Zarządzenie nr 337. W sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

Zarządzenie nr 338. W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków do spraw ochrony informacji niejawnych

Zarządzenie nr 339. W sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 3 do arkusza organizacyjnego, Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach

Zarządzenie nr 340. W sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym

Zarządzenie nr 341. W sprawie składu osobowego Zespołu ds. Środków Pomocowych

Zarządzenie nr 342. W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 w Pyrzycach

Zarządzenie nr 343. W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 w Pyrzycach

Zarządzenie nr 344. W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004

Zarządzenie nr 345. W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004

Zarządzenie nr 346. W sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 15-02-2005 14:40:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 15-02-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 15-02-2005 14:40:01