Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 428/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005


Zarządzenie Nr 428/05

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 30 czerwca 2005r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005

Na podstawie art.128 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148, z późniejszymi zmianami )- zarządzam co następuje :

§1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 104 894zł

z tego:

- dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 41 925zł

- dotacje celowe na zadania własne o kwotę 62 969zł

w tym:

Dział 801 Oświata i Wychowanie o kwotę 10 600zł

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe o kwotę 5 600zł

§2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 5 600zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 5 000zł

§2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na zadania bieżące

realizowane przez gminę na podstawie

porozumień z organami administracji

rządowej o kwotę 5 000zł

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 94 294zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

oraz składki na ubezpieczenia

społeczne o kwotę 94 294zł

§2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych o kwotę 41 925zł

§2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 52 369zł

§2.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 104 894zł

z tego:

- wydatki na zadania zlecone o kwotę 41 925zł

- wydatki na zadania własne o kwotę 62 969zł

w tym:

Dział 801 Oświata i Wychowanie o kwotę 10 600zł

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe o kwotę 5 600zł

§3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 5 600zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 5 000zł

§3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 5 000zł

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 94 294zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

oraz składki na ubezpieczenia

społeczne o kwotę 94 294zł

§3110 świadczenia społeczne - zad. zlecone o kwotę 41 925zł

§3110 świadczenia społeczne - zad. własne o kwotę 52 369zł

§3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 29 202 366zł

- dochody na zadania własne 25 055 978zł

- dotacje celowe na zadania zlecone 4 146 388zł

Wydatki ogółem 31 840 293zł

- wydatki na zadania własne 27 693 905zł

- wydatki na zadania zlecone 4 146 388zł

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 09-08-2005 09:19:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 09-08-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 09-08-2005 09:19:11