Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 507/2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury corocznego wydawania biuletynu informacyjnego Gminy Pyrzyce pt. „Skąd mamy pieniądze i na


Zarządzenie nr 507/2005

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 30 września 2005 roku

w sprawie wprowadzenia procedury corocznego wydawania biuletynu informacyjnego Gminy Pyrzyce pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy ?”.

Na podstawie art. 30, ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) zarządzam co następuje:

§. 1 Wprowadza się procedurę corocznego wydawania biuletynu informacyjnego Gminy Pyrzyce pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy” stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§. 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pyrzyce.

§. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik do Zarządzenia Nr 507

Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 września 2005 r.

PROCEDURA WYDAWANIA BIULETYNU pt.„SKĄD MAMY PIENIĄDZE i NA CO JE WYDAJEMY ?”

 1. Cel procedury: celem procedury jest ustalenie zakresu informacji o budżecie gminy jaki powinien być ujęty w biuletynie oraz zasad wydawania biuletynu informacyjnego, który umożliwi mieszkańcom gminy w sposób dostępny zapoznanie się z budżetem gminy.

 1. Zakres procedury: procedura reguluje zasady opracowania, zawartość, wydanie, rozpowszechnianie oraz osoby odpowiedzialne za wykonanie zadania.

 1. Właściciel procedury: organem zatwierdzającym i odpowiedzialnym za aktualizację procedury jest Burmistrz Pyrzyc.

 1. Definicje i akty prawne:

1. biuletyn - książeczka pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?”

2. Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o:

 1. Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Pyrzyc,

 2. Sekretarzu - należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Pyrzyce,

 3. zespole zadaniowym - należy rozumieć zespół powołany do wykonania VI - zasady rozliczalności,

3. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r.Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

 1. Zawartość i formy biuletynu:

  1. dane - powinny pochodzić z uchwały budżetowej gminy.

  2. zawartość:

   1. struktura dochodów - źródła dochodów budżetu,

   2. struktura wydatków - wydatki bieżące, majątkowe,

   3. pojęcia finansowe - co to jest: budżet, przychód, rozchód, dług publiczny, deficyt, nadwyżka,

   4. dane tele-adresowe Urzędu Miejskiego

  3. forma biuletynu - książeczka od 7-10 stron, objaśnienia wydatków i dochodów (nie należy posługiwać się klasyfikacją budżetową) - wykresy, obrazy, tabele,

VI..Osoby odpowiedzialne za przygotowanie projektu biuletynu:

  1. zespół zadaniowy powołany do przygotowania materiałów do Zasady VI „Przejrzysta Polska”

VII. Osoby zatwierdzające projekt biuletynu:

1. wstępnie - Sekretarz,

2. ostatecznie - Burmistrz

VIII. Powielanie biuletynu;

 1. nakład biuletynu - 300 szt.

IX. Rozpowszechnianie:

1.strona internetowa Urzędu Miejskiego,

  1. tablica „Przejrzysta Polska” w ratuszu,

  2. punkt informacyjny Urzędu Miejskiego,

  3. sołtysi,

  4. prasa lokalna

X. Termin wykonania zadania:

60 dni od uchwalenia budżetu gminy na dany rok.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 26-10-2005 08:40:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 26-10-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 26-10-2005 08:40:20