Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 509/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 września 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005


Zarządzenie Nr 509/05

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 30 września 2005r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005

Na podstawie art.128 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148, z późniejszymi zmianami )- zarządzam co następuje :

§1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 115 858zł

z tego:

- dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 94 655zł

- dotacje celowe na zadania własne o kwotę 21 203zł

w tym:

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa - Urząd Miejski o kwotę 44 655zł

rozdział 75107 Wybory Prezydenta RP o kwotę 44 655zł

§2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ustawami o kwotę 23 370zł

rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu RP o kwotę 21 285zł

§2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ustawami o kwotę 21 285zł

Dział 852 Pomoc społeczna- OPS o kwotę 52 853zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz

składki na ubezpieczenia

społeczne o kwotę 52 853zł

§2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ustawami o kwotę 50 000zł

§2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin o kwotę 2 853zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

Narodowego - Urząd Miejski o kwotę 18 350zł

Rozdział 92116 Biblioteki o kwotę 17 750zł

§2020 dotacje celowe przekazane z budżetu

państwa na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień z organami

administracji państwowej o kwotę 17 750zł

§2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na

zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień/umów/ między j.s.t o kwotę 600zł

§2.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 115 858zł

z tego:

- wydatki na zadania zlecone o kwotę 94 655zł

- wydatki na zadania własne o kwotę 21 203zł

w tym:

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa - Urząd Miejski o kwotę 44 655zł

rozdział 75107 Wybory Prezydenta RP o kwotę 23 370zł

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 723zł

§4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 245zł

§4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10 000zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 202zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4 200zł

§4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 4 000zł

rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu RP o kwotę 21 285zł

§3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 21 285zł

Dział 852 Pomoc społeczna - OPS o kwotę 52 853zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz

składki na ubezpieczenia

społeczne o kwotę 52 853zł

§ 3110 świadczenia społeczne o kwotę 52 853zł

  • zadania zlecone 50 000zł

  • zadania własne 2 853zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

Narodowego - Urząd Miejski o kwotę 18 350zł

Rozdział 92116 Biblioteki o kwotę 18 350zł

§2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla

samorządowej instytucji kultury o kwotę 18 350zł

§3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 29 414 166zł

- dochody na zadania własne 25 155 598zł

- dotacje celowe na zadania zlecone 4 258 568zł

Wydatki ogółem 32 052 093zł

- wydatki na zadania własne 27 793 525zł

- wydatki na zadania zlecone 4 258 568zł

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 26-10-2005 08:49:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 26-10-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 26-10-2005 08:49:46