Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Październik

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 535/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2005r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykon 2005-12-08 13:50:22
dokument Zarządzenie Nr 534/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2005r. w sprawie:przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na demont 2005-12-08 13:49:49
dokument Zarządzenie Nr 533/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2005r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wymian 2005-12-08 13:48:16
dokument Zarządzenie Nr 532/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2005r. w sprawie:przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wymia 2005-12-08 13:47:20
dokument Zarządzenie 531 /2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005 2005-12-08 13:46:48
dokument Zarządzenie Nr 530/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 2005-12-08 13:44:05
dokument Zarządzenie Nr 529/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 października 2005r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2005-12-08 13:42:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 528/2005 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 26 października 2005r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Pyrzyc Nr 511/2005 z dnia 10 października 2005r. w sprawie ogłoszenia rokowań i przyjęci 2005-12-08 13:41:17
dokument ZARZĄDZENIE Nr 527/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 października 2005 roku w sprawie czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy 2005-12-08 13:35:49
dokument Zarządzenie Nr 526/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 października 2005r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na budow 2005-12-08 13:34:59
dokument Zarządzenie Burmistrza Pyrzyc Nr 525/05 z dnia 25 października 2005r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach. 2005-12-08 13:34:36
dokument Zarządzenie Burmistrza Pyrzyc Nr 524/05 z dnia 25 października 2005r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego, Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach. 2005-12-08 13:33:56
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 523/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 października 2005 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki niezabudowanej numer 263, położonej w obrębie 7 miasta Pyrzyce, przy 2005-12-08 13:33:32
dokument Zarządzenie Nr 522/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 października 2005r.w sprawie: korzystania z telefonów służbowych stacjonarnych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2005-11-08 13:37:02
dokument Zarządzenie Nr 521/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 października 2005r. w sprawie:przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykona 2005-11-08 13:31:57
dokument Zarządzenie Nr 520/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 października 2005r. w sprawie: ustalenia zasad przygotowywania i obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Gminie Pyrzyce. 2005-11-08 13:24:48
dokument Zarządzenie Nr 519/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 października 2005r w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 2005-11-08 13:17:57
dokument ZARZADZENIE Nr 518/2005 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 17 października 2005r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2005-11-08 13:07:39
dokument Zarządzenie 517/2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 października 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005 2005-11-08 12:46:24
dokument Zarządzenie Nr 516 /05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 października 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 2005-11-08 12:42:00
dokument Zarządzenie Nr 515/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 października 2005 r. w sprawie: ogłoszenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunk 2005-11-08 12:38:23
dokument Zarządzenie nr 514/2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 października 2005 roku w sprawie zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy kupnie lokalu komunalnego 2005-10-26 09:32:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 513/2005 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 10 października 2005r. w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu 2005-10-26 09:30:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 512/2005 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 10 października 2005r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu i przyjęcia regulaminu 2005-10-26 09:28:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 511/2005 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 10 października 2005r. w sprawie ogłoszenia rokowań i przyjęcia regulaminu 2005-10-26 09:26:37