Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wrzesień

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 803/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 września 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 2006-11-17 08:17:02
dokument Zarządzenie Nr 802 /2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 września 2006r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006 2006-11-17 08:14:04
dokument ZARZĄDZENIE Nr 801/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 września 2006 r. w sprawie ustalenia warunków, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pyrzyce. 2006-11-17 08:09:31
dokument Zarządzenie Nr 800/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 września 2006 roku w sprawie powołania Gminnego Centrum Reagowania w Pyrzycach 2006-11-16 09:04:21
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 799/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 września 2006r. w sprawie ogłoszenia II przetargu i przyjęcia regulaminu 2006-11-16 09:03:15
dokument ZARZĄDZENIE Nr 798/2006 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 21 września 2006r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Młodszego referenta Wydziału Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2006-11-16 08:59:52
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 797/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 września 2006 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki niezabudowanej numer 132, położonej w obrębie 7 miasta Pyrzyce. 2006-11-16 08:58:33
dokument Zarządzenie Nr 796 / 2006r. Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 września 2006r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2006-11-16 08:56:34
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 795/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 września 2006 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki niezabudowanej numer 272, położonej w obrębie 11 miasta Pyrzyce. 2006-11-16 08:55:23
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 794/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 września 2006 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki niezabudowanej numer 271, położonej w obrębie 11 miasta Pyrzyce. 2006-11-16 08:54:53
dokument Zarządzenie Nr 793/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 września 2006r. W sprawie zmiany składu komisji spisowej w Szkole Podstawowej w Okunicy. 2006-11-16 08:52:57
dokument Zarządzenie Nr 792/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 września 2006r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na monitorowanie TV niebezpiecznych miejsc na terenie Gminy Pyrzyce. 2006-11-16 08:51:36
dokument Zarządzenie Nr 791/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 września 2006r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na „Wykonanie przebudowy ulicy Gabriela Narutowicza w Pyrzycach: I etap - chodniki” 2006-11-16 08:50:01
dokument Zarządzenie Nr 790/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 września 2006r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na „Wykonanie konstrukcji dachu z pokryciem na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzezin” 2006-11-16 08:47:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 789/2006 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 15 września 2006r. w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu. 2006-11-16 08:46:42
dokument Zarządzenie nr 788/2006 B u r m i s t r z a P y r z y c z dnia 14 września 2006 roku w sprawie umorzenia zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy kupnie lokalu komunalnego 2006-11-16 08:30:31
dokument Zarządzenie nr 787/2006 B u r m i s t r z a P y r z y c z dnia 14 września 2006 roku w sprawie umorzenia w 50% i rozłożenia na raty pozostałej kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy kupnie lokalu komunalnego 2006-11-16 08:28:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 786/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 września 2006 r. w sprawie zmiany terminu zakończenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-10-30 11:25:45
dokument ZARZĄDZENIE Nr 785/2006 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 11 września 2006r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko inspektora ds. planowania w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2006-10-16 11:41:32
dokument Zarządzenie Nr 784/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 września 2006r w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-10-16 11:38:16
dokument ZARZĄDZENIE Nr 782/2006 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 08 września 2006r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko młodszego referenta w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2006-10-16 11:36:11
dokument Zarządzenie Nr 783 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 wrzerśnia 2006r w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-10-16 11:22:57
dokument ZARZĄDZENIE Nr 781/2006 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 04 września 2006 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji dyrektora Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I Stopnia 2006-10-16 11:20:00
dokument ZARZĄDZENIE Nr 780/2006 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 1 września 2006r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2006-10-16 09:46:46