Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Marzec

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr 93/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 marca 2007r. w sprawie: Lokalnej Komisji Opiniująco – Doradczej oraz ustalenia jej regulaminu pracy. 2007-05-31 10:15:25
dokument Zarządzenie Nr 92/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 2007-05-31 10:12:55
dokument Zarządzenie Nr 91/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 2007-05-31 10:10:12
dokument ZARZĄDZENIE Nr 90/2007 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 marca 2007r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2007-05-31 10:07:14
dokument Zarządzenie Nr 89/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 marca 2007r w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2007 2007-05-31 10:05:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 88/07 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 27 marca 2007r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na zadania zlecone w dziedzinie kultury fizycznej i przeciwdziałania alkoholizmowi. 2007-05-31 10:04:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 87/07 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 21 marca 2007 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na zadania zlecone w dziedzinie kultury fizycznej i przeciwdziałania alkoholizmowi 2007-05-31 09:30:49
dokument Zarządzenie Nr 86/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 marca 2007r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu Nr 6 do arkusza organizacyjnego Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach. 2007-05-31 09:29:32
dokument Zarządzenie Nr 85/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego, Szkoły Podstawowej w Mielęcinie. 2007-05-31 09:28:45
dokument Zarządzenie Nr 84/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 marca 2007 rokw sprawie:przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na monitorowanie TV niebezpiecznych miejsc na terenie Gminy Pyrzyce. 2007-05-31 09:27:51
dokument Zarządzenie Nr 83/2007 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 marca 2007r.W sprawie:przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w modernizowanej świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowielin. 2007-05-31 09:25:57
dokument Zarządzenie nr 82 /2007 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz maksymalnych kwot dofinansowania opłat z tym związanych w Gminie Pyrzyce w 2007 roku 2007-05-31 09:23:42
dokument Zarządzenie Nr 81/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności komórki kontroli wewnętrznej w 2006 roku 2007-05-31 09:22:28
dokument Zarządzenie Nr 80/2007 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie wykonania uchwały dotyczącej ogłoszenia konkursu i powołaniu komisji do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej w Pyrzycach 2007-05-31 09:19:10
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 79/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 marca 2007 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki niezabudowanej numer 706/2, położonych w obrębie Brzesko gmina Pyrzyce. 2007-05-31 09:18:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 78 /2007 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 06 marca 2007 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej 2007-05-31 09:17:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 77/2007 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 5 marca 2007r. w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce. 2007-05-31 09:16:31