Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 78 /2007 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 06 marca 2007 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej


ZARZĄDZENIE NR 78 /2007

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 06 marca 2007 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej

Na podstawie § 13 Zasad udzielania stypendiów Burmistrza Pyrzyc dla uczniów - stanowiących załącznik do uchwały nr XXX/241/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004 r. oraz § 2 ust. 3 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyrzyce stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXV/270/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 marca 2005 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Gminną Komisję Stypendialną w składzie:

Przewodnicząca Teresa Jasińska - zastępca Burmistrza Pyrzyc

Członkowie:

Mirosław Gryczka - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Jan Utnik - przedstawiciel Komisji Edukacji RM

Stefania Jemielity - przedstawiciel Komisji Budżetu RM

Zofia Białecka - kierownik Wydziału EKSiZ UM

§ 2. 1.Gminna Komisja Stypendialna pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącą.

2. Gminna Komisja Stypendialna może zapraszać na swe posiedzenia z głosem doradczym dyrektorów lub pedagogów szkół, których uczniowie ubiegają się o stypendium.

3. Dla prawomocności podejmowanych uchwał i wniosków niezbędny jest pełen skład Gminnej Komisji Stypendialnej.

4. Wnioski o przyznanie stypendium wstępnie analizuje oraz dokumentuje posiedzenia Gminnej Komisji Stypendialnej właściwy wydział merytoryczny Urzędu Miejskiego.

5. Zadaniem Gminnej Komisji Stypendialnej jest przedłożenie Burmistrzowi Pyrzyc opinii co do wysokości stypendiów, przyznania lub odrzucenia przedłożonych wniosków o udzielenie stypendiów uwzględniając indywidualną sytuację wnioskujących oraz możliwości budżetu Gminy Pyrzyce.

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 382/2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 kwietnia 2005r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam zastępcy Burmistrza Pyrzyc oraz kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ PYRZYC

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 31-05-2007 09:17:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 25-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 31-05-2007 09:17:25