Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 4/ 2007 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 10.07.2007 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko sekretarki w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pyrzycach.


Zarządzenie nr 4/ 2007

Dyrektora Ośrodka Sportu

i Rekreacji

z dnia 10.07.2007 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko sekretarki w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pyrzycach.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 ) oraz art. 3a ust 2 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz.1806;

z 2005 r. Nr 10, poz. 71. Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz.1020; z 2006 r. Nr 79, poz.549,

Nr 169, poz. 1201 i Nr 170, poz.1218 ) zarządzam co następuje

§ 1

Ogłaszam nabór na wolne stanowisko sekretarki w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pyrzycach.. Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Do rozstrzygnięcia w/w naboru powołuję Komisję Konkursową w składzie:

 1. Jerzy Marek Olech - przewodniczący

 2. Mirosław Jankowski - członek

 3. Renata Michalska - członek

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez:

 1. Wywieszenie na tablicach ogłoszeniowych w hali widowiskowo - sportowej przy ul. Rolnej 5 w Pyrzycach oraz na stadionie im. Leszka Słoninki przy ul. Sportowej 5.

 2. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy.

 3. Opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

nr 4 / 2007 r. w sprawie ogłoszenia

naboru na wolne stanowisko sekretarki

w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pyrzycach

DYREKTOR OSiR

Ogłasza nabór

na wolne stanowisko sekretarki w Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach.

I WYKSZTAŁCENIE

 • minimum średnie

II WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • co najmniej dwuletni staż pracy

 • nieposzlakowana opinia

 • umiejętność biegłej obsługi komputera oraz programów Word, Exel

 • komunikatywność oraz życzliwość w kontaktach z interesantami

 • umiejętność pracy w zespole

 • dyspozycyjność

III OPIS STANOWISKA:

Do zadań pracownika będzie należało:

 • prowadzenie biura OSiR

 • prowadzenie działalności reklamowej i marketingowej

 • współpraca z innymi sekcjami OSiR

 • organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych

 • prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie działalności sekcji

 • pisanie projektów na pozyskanie środków finansowych z Uni Europejskiej

 • zaopatrywanie OSiR, po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem, w materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka

III WYMAGANIE DODATKOWE:

  • znajomość przepisów KPA, Instrukcji Kancelaryjnej

  • mile widziane zdolności plastyczne

  • mile widziana znajomość języka niemieckiego lub angielskiego

IV WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kwestionariusz osobowy

 • CV

 • kserokopia dowodu osobistego

 • oświadczenie o niekaralności

 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły

 • kserokopia świadectw pracy

 • kserokopia posiadanych dodatkowych kwalifikacji zawodowych

VI TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać do dnia 25.07.07 r. do godz.1500 decyduje data wpływu w biurze OSiR ul. Rolna 5 w Pyrzycach. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko sekretarki w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pyrzycach”.

Rozmowa kwalifikacyjna z zakwalifikowanymi kandydatkami odbędzie się w dniu 26.07.07 o godzinie 11:00.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 27.07.07.

Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na okres próbny do trzech miesięcy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm. ) oraz ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z dn. 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm. )”.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 11-07-2007 11:50:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Renata Michalska 06-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 11-07-2007 11:51:25