Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Styczeń

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZARZĄDZENIE NR 353/08 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie kontroli i oceny realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym w roku 2007 2008-02-21 13:44:57
dokument Zarządzenie nr 352/08 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 348/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na rok 2008 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki 2008-02-21 13:43:37
dokument Zarządzenie Nr 351/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2008r. w sprawie: zmiany arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach na rok szkolny 2007/2008 2008-02-21 13:42:33
dokument Zarządzenie nr 350/2008r. Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. 2008-02-21 13:41:51
dokument Zarządzenie nr 349/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli oraz maksymalnych kwot dofinansowania opłat z tym związanych w Gminie Pyrzyce w 2008 roku 2008-02-21 13:40:53
dokument Zarządzenie nr 348/08 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na rok 2008 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki 2008-02-21 13:39:56
dokument Zarządzenie Nr 347 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursów „Koncepcja zagospodarowania parków miejskich w Pyrzycach” oraz „Zielone przystanki”. 2008-02-21 13:38:43
dokument Zarządzenie Nr 346/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 stycznia 2008r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Pyrzycach. 2008-02-21 13:37:33
dokument ZARZĄDZENIE Nr 345/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 08 stycznia 2008r. w sprawie ogłoszenia drugiego naboru na wolne stanowisko Inspektora ds. nadzoru właścicielskiego w Wydziale Gospodarki Komunalnej Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2008-02-21 13:36:17
dokument Zarządzenie Nr 344 /08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie: ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 3,2m3 2008-02-21 13:34:42
dokument Zarządzenie Nr 343/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie: ogłoszenia przetargu nieograniczonego na utrzymanie zieleni miejskiej oraz bieżące utrzymanie czystości ulic, chodników i placów na terenie miasta Pyrzyce. 2008-02-21 13:32:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 342/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 03 stycznia 2008 r. w sprawie umorzenia zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy kupnie lokalu komunalnego 2008-02-21 13:30:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 341/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 03.01.2008 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu i przyjęcia regulaminu. 2008-02-21 13:29:29
dokument Zarządzenie Nr 340/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 2 stycznia 2008r. w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej 2008-02-21 13:28:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 339/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 02 stycznia 2008 r. w sprawie Gminnego Zespołu Doradców Metodycznych 2008-02-21 13:26:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 338/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 02 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na funkcje doradców metodycznych 2008-02-21 13:24:52