Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kwiecień

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 409/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na 2008 rok 2008-05-07 14:53:37
dokument ZARZĄDZENIE Nr 408/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2008-05-07 14:51:14
dokument Zarządzenie Nr 407/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz dzierżawę i serwis centrali telefonicznej dla potrzeb Gminy Pyrzyce, jednostek organizacyjnych i pomocniczych. 2008-05-07 14:47:08
dokument Zarządzenie Nr 406/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "roboty budowlano-instalacyjne w świetlicy wiejskiej w m. Obromino, Gmina Pyrzyce." 2008-05-07 14:44:07
dokument Zarządzenie Nr 405/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „roboty budowlano montażowe w kuchni wraz z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach przy ul Poznańskiej 2008-05-07 14:40:55
dokument Zarządzenie Nr 404/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „roboty budowlano-montażowe w Sali widowiskowo-kinowej w budynku Domu Kultury w Pyrzycach przy Placu Wolności Nr 3”. 2008-05-07 14:38:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 403/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu i przyjęcia regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 178/7 o powierzchni 301 m2 obrębu nr 6 miasta Pyrzyce wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 2834/10000 części w działce nr 201/29 o pow. całkowitej 1348 m2 obrębu nr 6 m. Pyrzyce 2008-05-07 14:24:16
dokument Zarządzenie nr 402/2008r. Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 kwietnia 2008r. w sprawie utworzenia zespołu d/s opracowania programu walki z "dzikimi" wysypiskami śmieci. 2008-05-07 14:21:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 401/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu i przyjęcia regulaminu. 2008-05-07 14:18:09
dokument Zarządzenie Nr 400/08 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie: zmiany arkusza organizacyjnego Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach na rok szkolny 2007/2008 2008-05-07 14:13:34
dokument Zarządzenie Nr 399/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Pyrzycach. 2008-05-07 14:10:57
dokument Zarządzenie nr 398/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 374 /2008 z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu gminy Pyrzyce 2008-05-07 14:07:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 397/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Stypendialnej 2008-05-07 14:04:32
dokument Zarządzenie Nr 396/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 kwietnia 2008 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości rozliczeń z Gminą Pyrzyce z tytułu opłat pobieranych w latach 2006-2007 na cmentarzu komunalnym w Pyrzycach przez Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 2008-05-07 14:00:17
dokument Zarządzenie Nr 395/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pyrzyce na 2008 rok 2008-05-07 13:58:21
dokument Zarządzenie Nr 394/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11.04.2008 w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2008-05-07 13:56:10
dokument ZARZĄDZENIE Nr 393/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki niezabudowanej numer 91/27, położonej w obrębie nr 2 m. Pyrzyce 2008-05-07 13:52:22
dokument ZARZĄDZENIE Nr 392/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 kwietnia 2008r. w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu na ustny przetarg nieograniczony na najem gruntu o pow. 22,00 m2 z części działki nr 335 położonej w obrębie 9 m. Pyrzyce, przy ul. Jana Pawła II, z przeznaczeniem pod postawienie garażu blaszanego 2008-05-07 13:49:58
dokument Zarządzenie Nr 391/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04.04.2008 w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę przyrządu do pomiaru prędkości i rejestrowania pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość 2008-05-07 13:47:16
dokument ZARZĄDZENIE Nr 390/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 03 kwietnia 2008r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Mł. referenta w Kancelarii Burmistrza Pyrzyc 2008-05-07 13:43:54
dokument ZARZĄDZENIE Nr 389/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 03 kwietnia 2008r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Informatyka w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2008-05-07 13:39:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 388/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 03 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu i przyjęcia regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 30 o powierzchni 20162 m2 obrębu nr 1 miasta Pyrzyce 2008-05-07 13:33:46