Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVI/216/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach do realizacji projektu systemowego "Nowa szansa" współfinansowany ze środków - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

 
Uchwała Nr XXVI/216/08
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 29 maja 2008 r.
 
 
w sprawie przystąpienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach do realizacji projektu systemowego „Nowa szansa” współfinansowany ze środków - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku           o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 z póz. zm.), Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki przyjętym decyzją nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 roku Komisji Europejskiej, Rada Miejska uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach przystąpił z dniem 01.03.2008r. do realizacjiprojektu systemowego „Nowa szansa” współfinansowanego ze środków - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
 
§ 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach przeznacza na realizację programu- realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 w 2008 roku- środki finansowe jako wkład własny w wysokości: 11 220,00 zł. (słownie: jedenaście tysięcy dwieście dwadzieścia złotych). Dofinansowanie projektu wynosi 100 980,00 zł. Łączny budżet wniosku dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach wynosi 112 200,00 zł.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 marca 2008 r.
  
  
Przewodniczący Rady                   
 
Andrzej Gumowski                     
  
  
  
  
  
  
  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 30-07-2008 10:35:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 30-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 30-07-2008 10:35:40