Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVI/219/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 5/2 przy ul. Bogusława oraz oddania w użytkowanie wieczyste udziału w wysokości 61/1000 części w działce nr 178/35 obręb nr 6 miasta Pyrzyce

 
Uchwała Nr XXVI/219/08
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 29 maja 2008 r.
 
 
w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 5/2 przy ul. Bogusława oraz oddania w użytkowanie wieczyste udziału w wysokości 61/1000 części w działce nr 178/35 obręb nr 6 miasta Pyrzyce
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) Rada Miejska uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.Upoważnia się Burmistrza Pyrzyc do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 5/2 przy ul. Bogusława o pow. użytkowej 88,60 m² z udziałem 61/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie wieczystego współużytkowania gruntu stanowiącego działkę oznaczoną w ewidencji nr 178/35 obręb nr 6 miasta Pyrzyce, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach prowadzi KW nr 10965.
Ustala się opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości:
 
- stawkę procentową pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 25 % ceny nieruchomości gruntowej,
- stawkę procentową opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 3 % ceny.
 
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.
 
§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
  
Przewodniczący Rady                   
 
Andrzej Gumowski                     
  
  
  
  
  
  
  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 30-07-2008 10:41:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 30-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 30-07-2008 10:41:30