Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVI/224/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008

 
Uchwała Nr XXVI/224/08
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 29 maja 2008r.
 
 
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008
 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167 poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) Rada Miejska uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. W uchwale Nr XX/167/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany: 
1) W paragrafie 1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 213 469,51 zł,
     tj. do kwoty 43 894 074,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) W paragrafie 3 zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 213 469,51 zł,
     tj. do kwoty 5 878 296,49 zł.
3) W paragrafie 4 zwiększa się planowane rozchody budżetu o kwotę 370 000,00 zł,
     tj. do kwoty 2 712 951,00 zł,
    oraz planowane przychody o kwotę 156 530,49 zł,
     tj. do kwoty 8 591 247,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
4) W paragrafie 11 Uchwały dodaje się pkt 4 w brzmieniu „Upoważnia się Burmistrza do udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 370 000,00 zł ”.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
  
Przewodniczący Rady                   
 
Andrzej Gumowski                     
  
  
  
  
  
  
  

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zalaczniki.pdf (PDF, 66.14Kb) 2008-07-30 10:57:02 209 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 30-07-2008 10:57:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 30-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 30-07-2008 10:57:02