Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVI/226/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza

 

Uchylono Uchwałą Nr XXXVI/ 309/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku

Uchwała Nr XXVI/226/08

 
Rady Miejskiej w Pyrzycach
    z dnia 29 maja 2008 r.
 
 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) w związku z art.4 pkt.1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2005r. Nr 10, poz.71, Nr 23, poz.192, Nr 122, poz. 1020, z 2006r. Nr 79, poz.549, Nr 169, poz.1201, Nr 170, poz.1218) oraz § 73 Statutu Gminy stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/74/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 maja 2003r.w sprawie uchwalenia Statutu Gminy (zmiany: Uchwała Nr XVI/113/07 z dnia 25 października 2007r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Pyrzyce; Uchwała Nr XIX/153/2007 z dnia 27 grudnia 2007r.w sprawie zmiany w Statucie Gminy Pyrzyce) Rada Miejska uchwala, co następuje:
 
§ 1.1. Ustala się wynagrodzenie Burmistrza Pyrzyc w sposób następujący:
a) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie - 4.500,00 zł
b) dodatek funkcyjny w kwocie              - 1.600,00 zł
c) dodatek specjalny w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia zasadniczego
    i dodatku funkcyjnego w wysokości   - 1.220,00 zł
d) dodatek z tytułu wysługi lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego
    w wysokości                                   -    900,00 zł
    
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.
 
§ 3. Traci moc uchwała Nr IV/18/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2008r.
 
 
Przewodniczący Rady                   
 
Andrzej Gumowski                     
 
 
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 30-07-2008 11:17:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 30-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 13-06-2013 09:42:30