Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVI/227/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 maja 2008r. w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Pyrzycach

  
Uchwała Nr XXVI/227/08
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 29 maja 2008r. 
 
  
w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Pyrzycach
 
  
Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218), § 2 i § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800, z 2002r. Nr 14, poz.138, z 2003r. Nr 33, poz.280) Rada Miejska uchwala, co następuje:
 
  
§ 1. 1.Radnym Rady Miejskiej w Pyrzycach przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych.
2.Sposób ustalania należności przysługujących radnym z tytułu podróży służbowych określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800, z 2002r. Nr 14, poz.138, z 2003r. Nr 33, poz.280).
 
§ 2. Do dokonywania czynności określonych w § 2 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 1 ust. 2, w stosunku do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pyrzycach wskazuje się Wiceprzewodniczącego Rady starszego wiekiem.
 
§ 3. Ustala się za podstawę zwrotu kosztów podróży służbowych odbywanych przez radnych pojazdem samochodowym niebędącym własnością Gminy Pyrzyce - stawki za 1 kilometr wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy ( Dz. U. Nr 27, poz. 271, z 2004r. Nr 237, poz.2376, z 2007r. Nr 201, poz.1462 z póź. zm.).
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
  
Przewodniczący Rady                   
 
Andrzej Gumowski                     
  
  
  
  
  
  
Uzasadnienie
 
w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej  w Pyrzycach
 
  
Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) na zasadach ustalonych przez radę gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
  
Paragraf 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800 ze zm.) stanowi, że rada gminy wskazuje wiceprzewodniczącego rady, który wobec przewodniczącego rady określać będzie w poleceniu wyjazdu służbowego termin, miejsce, cel oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej. Ponadto rada gminy jest władna do określenia - na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 ze zm.) - podstawy zwrotu kosztów podróży służbowych odbywanych przez radnych Gminy Pyrzyce pojazdem samochodowym niebędącym własnością Gminy.
 
  
  
  
  
  
  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 30-07-2008 11:21:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 30-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 30-07-2008 11:21:49