Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wrzesień

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 548/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na 2008 rok 2008-10-17 14:29:33
dokument Zarządzenie Nr 547 /08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 września 2008 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w zakresie prawidłowości wykazywania skutków udzielonych ulg w sprawozdawczości budżetowej za I półrocze 2008 roku. 2008-10-17 14:28:48
dokument Zarządzenie Nr 546./08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29.. września 2008 r. w sprawie: zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w roku szkolnym 2008/2009 2008-10-17 14:27:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 545/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu i przyjęcia regulaminu na sprzedaż lokalu użytkowego nr 3 (garażu) położonego przy ul. Warszawskiej z udziałem 87/1000 w częściach wspólnych budynku i gruntu stanowiącego działkę oznaczoną w ewidencji nr 420/5 o pow. 418 m2 obręb nr 10 m. Pyrzyce - Kw 18715 2008-10-17 14:27:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 544/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu i przyjęcia regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 291 o powierzchni 33 m2 obrębu nr 10 miasta Pyrzyce 2008-10-17 14:25:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 543/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu i przyjęcia regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 178/7 o powierzchni 301 m2 obrębu nr 6 miasta Pyrzyce wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 2834/10000 części w działce nr 201/29 o pow. całkowitej 1348 m2 obrębu nr 6 m. Pyrzyce 2008-10-17 14:24:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 542/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu i przyjęcia regulaminu. na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 108/11 o pow. 0,1212 ha obręb Okunica. 2008-10-17 14:23:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 541/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu i przyjęcia regulaminu na sprzedaż lokalu użytkowego nr 5/2 położonego przy ul. Bogusława z udziałem 61/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie wieczystego współużytkowania gruntu stanowiącego działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 178/35 o pow. 1589 m2 w obrębie nr 6 m. Pyrzyce 2008-10-17 14:22:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 540/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu i przyjęcia regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: ? nr 763/5 o pow. 0,0869 ha oraz udział 1/2 części w działce nr 763/6 o pow. ogólnej 0,0367 ha obręb Brzesko, ? nr 763/1 o pow. 0,1022 ha oraz udział 1/2 części w działce nr 763/6 o pow. ogólnej 0,0367 ha obręb Brzesko. 2008-10-17 14:20:51
dokument Zarządzenie Nr 539/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pyrzyce na 2008 rok 2008-10-17 14:19:18
dokument Zarządzenie Nr 538/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 września 2008r. zmieniające zarządzenie Nr 522/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 8 września 2008r.w sprawie ogłoszenia postępowania w sprawie zlecenia obsługi prawnej 2008-10-17 10:12:21
dokument Zarządzenie Nr 537 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 września 2008 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2008-10-17 10:09:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 536/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 24 września 2008 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 2008-10-17 10:07:51
dokument Zarządzenie Nr 535/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 września 2008r. w sprawie: zmiany arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Żabowie na rok szkolny 2008/2009 2008-10-17 09:41:06
dokument Zarządzenie Nr 534/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 września 2008r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach. 2008-10-17 09:39:40
dokument Zarządzenie Nr 533/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 września 2008r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Brzezinie. 2008-10-17 09:38:12
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 532/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu na najem nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 2 m Pyrzyce, przy ul. Głowackiego znaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 34/5 o pow. 0,4099 ha, 2008-10-17 09:35:17
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 531/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19.09.2008r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na "Wykonanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pyrzyce zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pyrzycach Nr XVI/123/07 z dnia 25 października 2007r." 2008-10-17 09:31:01
dokument Zarządzenie Nr 530/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 września 2008r. w sprawie: zmiany organizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach w roku szkolnym 2008/2009 2008-10-17 09:28:47
dokument Zarządzenie Nr 529/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 września 2008r. w sprawie: zmiany organizacji oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach w roku szkolnym 2008/2009 2008-10-17 09:27:47
dokument Zarządzenie Nr 528/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 września 2008r. w sprawie: zmiany arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Brzesku na rok szkolny 2008/2009 2008-10-17 09:26:22
dokument Zarządzenie Nr 527 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 września 2008 w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2008-10-17 09:25:28
dokument Zarządzenie Nr 526 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 września 2008 w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2008-10-17 09:23:46
dokument Zarządzenie Nr 525 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 września 2008 w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2008-10-17 09:23:03
dokument Zarządzenie Nr 524/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pyrzyce na 2008 rok 2008-10-17 09:22:15
dokument Zarządzenie Nr 523/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 września 2008r w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników 2008-10-17 09:20:15
dokument Zarządzenie Nr 522/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 8 września 2008r. w sprawie ogłoszenia postępowania w sprawie zlecenia obsługi prawnej 2008-10-17 09:18:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 521/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 05 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu i przyjęcia regulaminu. na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/33 o powierzchni 184 m2 obrębu nr 10 miasta Pyrzyce 2008-10-17 09:17:24