Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Listopad

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 585/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 listopada 2008r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w infrastrukturę techniczną przy ul. Słowackiego w Pyrzycach ? roboty budowlane". 2008-12-09 11:36:11
dokument ZARZĄDZENIE Nr 584/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie uchylenia zarządzeń w sprawie odwołania i powołania Kierownika Zakładu Usług Transportowych w Pyrzycach 2008-12-09 11:34:44
dokument ZARZĄDZENIE Nr 583 /2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie ogłoszenia II naboru na wolne stanowisko Referenta ds. środków pomocowych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2008-12-09 11:33:43
dokument Zarządzenie Nr 582/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na 2008 rok 2008-12-09 11:33:02
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 581/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ograniczonego i przyjęcia regulaminu na najem pomieszczenia garażowego o pow. uż. 13,20 m2 w budynku gospodarczym położonym w obrębie 6 m. Pyrzyce przy ul .Bogusława 8, na działce nr.190/39 o pow245m2 2008-12-09 11:31:33
dokument ZARZĄDZENIE Nr 580/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Usług Transportowych w Pyrzycach 2008-12-09 11:30:39
dokument ZARZĄDZENIE Nr 579/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie odwołania Kierownika Zakładu Usług Transportowych w Pyrzycach 2008-12-09 11:29:56
dokument Zarządzenie Nr 578/08 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie - powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2008-12-09 11:28:38
dokument Zarządzenie Nr 577/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zarządzenia wyborów Sekretarza Rady Sołeckiej Sołectwa Nieborowo 2008-12-09 11:27:33
dokument Zarządzenie Nr 576 /2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wyłączność do wykonywania pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznej oraz odgromowej w zakresie odpowiednim dla danej placówki - zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz dokonywania drobnych napraw i usuwanie usterek w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Pyrzyce. 2008-12-08 10:34:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 575 /2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 559/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 listopada 2008r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców. 2008-12-08 10:33:28
dokument Zarządzenie Nr 574/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w zakresie sprzedaży nieruchomości gruntowych w miejscowości Obromino w latach 2000-2008. 2008-12-08 10:30:14
dokument Zarządzenie Nr 573/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2008-12-08 10:28:40
dokument ZARZĄDZENIE Nr 572/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2008-12-08 10:27:26
dokument Zarządzenie Nr 571/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pyrzyce na 2008 rok 2008-12-08 10:25:34
dokument ZARZĄDZENIE Nr 570/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Referenta w Biurze Rady Miejskiej w Pyrzycach. 2008-12-08 10:24:48