Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXV/286/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zasad polityki podatkowej Gminy Pyrzyce w podatku od nieruchomości na lata 2009 - 2010


Uchwała Nr XXXV/286/08

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 listopada 2008r.

w sprawie zasad polityki podatkowej Gminy Pyrzyce w podatku od nieruchomości na lata 2009 - 2010

Na podstawie art.18 ust.1 pkt 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pyrzyce ustalane będą w wysokości 95% stawek maksymalnych określonych przez Ministra Finansów za wyjątkiem:

  1. budowli, które będą ustalone -2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z tym, że od rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody -0,75% ich wartości oraz budowli służących do odprowadzenia i oczyszczenia ścieków oraz budowli związanych z wytwarzaniem energii cieplnej i siłowni wiatrowych,

  2. budynków gospodarczych lub ich części będących w posiadaniu osób fizycznych, które będą ulegały podwyższeniu do roku poprzedniego o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 2. Rada Miejska w Pyrzycach może ustalić zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie przepisów odrębnych.

§ 3.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 12-12-2008 14:15:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 11-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 12-12-2008 14:15:57