Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała XXXV/290/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchylono Uchwałą Nr LIV/448/09 z dnia 9 listopada 2009 roku

 

Uchwała XXXV/290/08

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 listopada 2008r.

 

 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111) oraz art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz.969, Nr 245, poz.1825, z 2007r. Nr 109, poz.747, z 2008r. Nr 116, poz.730) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r. (Monitor Polski Nr 81, poz.717) z kwoty 55,80 zł za 1q żyta do kwoty 42,00 zł za 1q żyta.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

 

 

§ 3.Traci moc uchwała Nr XVII/127/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 12 listopada 2007r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 

 

§ 4.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r.

 

 

Przewodniczący Rady

 

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 12-12-2008 14:20:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 11-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 13-06-2013 09:52:40