Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXV/291/ 08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2008


Uchwała Nr XXXV/291/ 08

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 listopada 2008r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2008

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806,z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759 z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. 180, poz.1111) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/167/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:

  1. W paragrafie 1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 92 562,02 zł, co stanowi łączną kwotę dochodów po zmianach 46 200 100,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

  2. W paragrafie 2

a) zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 97 708,80 zł,

w tym: wydatki majątkowe 32 400,00 zł,

  1. zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 190 270,82 zł,

w tym: wydatki majątkowe 32 400,00 zł

co stanowi łączną kwotę wydatków po zmianach 52 430 308,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) W paragrafie 6 pkt 2 - zmniejsza się kwotę wydatków na wieloletnie programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych o kwotę 32 400,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 291-XXXV-27-11-2008r.zaA_.Nr_1_i_2(+soA_ectwa).xls (XLS, 253.50Kb) 2008-12-12 14:21:53 196 razy
2 291-XXXV-27-11-2008r.-zaA__3_lim.wyd.inw.xls (XLS, 67.00Kb) 2008-12-12 14:21:53 207 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 12-12-2008 14:21:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 11-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 12-12-2008 14:21:53