Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXV/293/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie sprzedaży działki nr 257 o pow.0,0241 ha obręb nr 9 miasta Pyrzyce na rzecz jej użytkownika wieczystego


Uchwała Nr XXXV/293/08

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 listopada 2008r.

w sprawie sprzedaży działki nr 257 o pow.0,0241 ha obręb nr 9 miasta Pyrzyce na rzecz jej użytkownika wieczystego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „a” i art.45 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111) w związku z art.32 i art.37 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz.2782, z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459, z 2006r. Nr 6, poz.70, Nr 104, poz.708, Nr 220, poz.1600, poz.1601, z 2007r. Nr 69, poz.468, Nr 173, poz.1218) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Burmistrza Pyrzyc do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 257 o pow.0,0241 ha obręb numer 9 miasta Pyrzyce dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach prowadzi KW Nr 13626 na rzecz jej użytkownika wieczystego.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 12-12-2008 14:23:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 11-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 12-12-2008 14:23:09