Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXV/294/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Pyrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009"


Uchwała Nr XXXV/294/08

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 listopada 2008r.

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pyrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111) oraz art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873, z 2004r. Nr 64, poz.593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz.2135, z 2005r. Nr 155, poz.1298, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1462, Nr 249, poz.2104, z 2006r. Nr 94, poz.651) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć „Program współpracy Gminy Pyrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009”, zgodnie z załącznikiem stanowiącym
integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009r.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

10

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zal_294.doc (DOC, 103.50Kb) 2008-12-12 14:24:04 265 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 12-12-2008 14:24:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 11-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 12-12-2008 14:24:24