Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXV/295/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Pyrzyce


Uchwała Nr XXXV/295/08

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 listopada 2008r.

w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Pyrzyce

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111) oraz w oparciu o art.195 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami ) Rada Miejska uchwala , co następuje:

§ 1. 1. Do obsługi budżetu Gminy Pyrzyce wybiera się na okres 4 lat (2009 - 2012): Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Operacyjny w Pyrzycach, ul. Kilińskiego 5, 74 - 200 Pyrzyce.

2. Wyboru banku określonego w punkcie 1 dokonano w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655, z 2008r. Nr 171, poz.1058).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 12-12-2008 14:25:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 11-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 12-12-2008 14:25:00