Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXV/296/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla in blanco


Uchwała Nr XXXV/296/08

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 listopada 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla in blanco

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wystawienie weksla własnego in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym Gminy Pyrzyce w okresie funkcjonowania transakcji od 1.01.2009 r. do 31.12.2012 r. w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Operacyjny w Pyrzycach, ul. Kilińskiego 5, 74 - 200 Pyrzyce.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 12-12-2008 14:25:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 11-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 12-12-2008 14:25:32