Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXV/297/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 listopada 2008r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia liczby, rodzaju i przedmiotu działania stałych komisji rady

Uchylono Uchwałą Nr II/3/10 z dnia 10 grudnia  2010 roku

 

Uchwała Nr XXXV/297/08

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 listopada 2008r.

 

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia liczby, rodzaju i przedmiotu działania stałych komisji rady

 

Na podstawie art.18a ust.1 i art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/260/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 10 marca 2005r. w sprawie ustalenia liczby, rodzaju i przedmiotu działania stałych komisji rady dokonuje się następujących zmian:

  1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Powołuje się 5 stałych komisji rady”

1.Komisję Rewizyjną,

2.Komisję Budżetu,

3.Komisję Edukacji,

4.Komisję Rolnictwa i Ekologii,

5.Komisję Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Społecznych.”,

  1. w § 2 pkt.2 skreśla się ppkt o treści: „ - gospodarka nieruchomościami,”

  2. w § 2 pkt.3 skreśla się ppkty o treści :

„ - porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli,

- ochrona p.poż.,

- bezpieczeństwo imprez masowych,

- zdarzenia losowe,

- zdrowie,

- opieka i pomoc społeczna,”

4) w § 2 pkt. 4 skreśla się ppkt o treści: „- planowanie i              zagospodarowanie przestrzenne.”

5) w § 2 dodaje się pkt 5 o treści: „5. Komisja Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Społecznych, przedmiotem jej działania jest m.in.:

- gospodarka nieruchomościami,

- porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli,

- ochrona p.poż.,

- bezpieczeństwo imprez masowych,

- zdarzenia losowe,

- zdrowie,

- opieka i pomoc społeczna

- planowanie i  zagospodarowanie przestrzenne.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

 

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 12-12-2008 14:26:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 11-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 13-06-2013 09:53:56