Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXVI/302/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli płac pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pyrzyce


Uchwała Nr XXXVI/302/08

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 grudnia 2008r.

w sprawie ustalenia najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego

w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli płac pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pyrzyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111) oraz § 2 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 i Nr 160, poz. 1343 oraz z 2006 r. Nr 38, poz. 261, z 2008 r. Nr 73, poz. 430) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania, określonej w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Pyrzyce wynosi 800 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc oraz dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pyrzyce.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIII/362/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie ustalenia najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli płac pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pyrzyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 09-01-2009 14:37:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 09-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 09-01-2009 14:37:54