Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXVI/303/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia zmiany wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku


Uchwała Nr XXXVI/303/08

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 grudnia 2008r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany wydatków Gminnego Funduszu Ochrony                  Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111) oraz art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.150, Nr 111, poz.708, Nr 138, poz.865, Nr 154, poz.958, Nr 171, poz.1056, Nr 199, poz.1227) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sposób następujący:

W Dziale 900 Rozdział 90011 nastąpi przeniesienie środków finansowych w kwocie 6.300 zł:

- zmniejszenie § 4210 z zadaniach: “Konkursy i olimpiady o tematyce ekologicznej” - 500 zł, „Konkurs Najładniejsze otoczenie” - 600 zł, “Zakup: domków dla kotów, pożywienia dla bezdomnych zwierząt, szczepionek” - 2.400 zł, „Zakup materiałów edukacyjnych” - 300 zł, „Dofinansowanie wycieczek szkolnych o tematyce ekologicznej” - 2.500 zł

- zwiększenie § 4300 w zadania: „Opieka nad zwierzętami”- 3.200 zł,

„Pielęgnacja drzew wysokich” - 3.100 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w BIP oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 09-01-2009 14:39:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 09-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 09-01-2009 14:39:22