Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXVI/307/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2008


Uchwała Nr XXXVI/307/08

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 grudnia 2008r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2008

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/167/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:

  1. W paragrafie 1

a) zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 6 000,00 zł,

w tym : dochody bieżące 6 000,00 zł,

b) zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 324 330,32 zł,

w tym :

dochody bieżące 33 761,11 zł

dochody majątkowe 290 569,21 zł

co stanowi łączną kwotę dochodów po zmianach 46 045 009,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

  1. W paragrafie 2

  1. zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 241 399,00 zł,

  2. zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 284 160,11 zł,

co stanowi łączną kwotę wydatków po zmianach 51 999 648,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) W paragrafie 3 zmniejsza się planowany deficyt o kwotę 275 569,21 zł

do kwoty 5 954 638,79 zł,

4) W paragrafie 6 w pkt.1 zwiększa się kwotę wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 o kwotę 87 155,00 zł do wysokości 41 646 725,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 307-XXXVI-30-12-2008r._zaA_._3.xls (XLS, 208.00Kb) 2009-01-09 14:46:12 209 razy
2 307-30-12-2008r._zaA_._1,_2.xls (XLS, 245.50Kb) 2009-01-09 14:46:12 192 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 09-01-2009 14:46:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 09-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 09-01-2009 14:46:12