Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXVI/309/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza


Uchwała Nr XXXVI/309/08

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 grudnia 2008r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111) w związku z art.4 pkt.1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2005r. Nr 10, poz.71, Nr 23, poz.192, Nr 122, poz. 1020, z 2006r. Nr 79, poz.549, Nr 169, poz.1201, Nr 170, poz.1218) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się wynagrodzenie Burmistrza Pyrzyc w sposób następujący:

    1. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie - 5.340,00 zł

    2. dodatek funkcyjny w kwocie - 2.000,00 zł

    3. dodatek specjalny w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w wysokości - 1.468,00 zł

    4. dodatek z tytułu wysługi lat w wysokości 20% wynagrodzenia

zasadniczego w wysokości - 1.068,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/226/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 maja 2008r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2009r.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 09-01-2009 14:50:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 09-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 09-01-2009 14:50:32