Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

styczeń

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 623/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pyrzyce na 2009 rok 2009-02-19 11:02:56
dokument Zarządzenie Nr 622/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami jednostkom samorządu terytorialnego. 2009-02-19 11:02:04
dokument Zarządzenie Nr 621/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2009 2009-02-19 10:56:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 620/08 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 28 stycznia 2009 r. o zmianie zarządzenia w sprawie kontroli i oceny realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym w roku 2008. 2009-02-19 10:54:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 619/2009 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 28tycznia 2009 roku w sprawie zaliczenia na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego wartości nakładów poniesionych na jego przebudowę 2009-02-19 10:42:43
dokument Zarządzenie Nr 618 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2009-02-19 10:41:47
dokument ZARZĄDZENIE Nr 617/2009 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Inspektora ds. planowania przestrzennego w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2009-02-19 10:40:42
dokument Zarządzenie Nr 616/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na "Przebudowę drogi gminnej (remont nawierzchni i budowa chodnika) w miejscowości Okunica" 2009-02-19 10:38:55
dokument Zarządzenie nr 615/2009 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Pyrzyce realizowanych w 2009 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz ogłoszenia konkursów ofert na realizację tych zadań. 2009-02-19 10:37:50
dokument ZARZĄDZENIE Nr 614/2009 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2009-02-19 10:36:58
dokument ZARZĄDZENIE Nr 613/2009 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2009-02-19 10:36:04
dokument Zarządzenie Nr 612 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 stycznia 2009 w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2009-02-19 10:35:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 611 /2009 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 509/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 sierpnia 2008r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców. 2009-02-19 10:33:58
dokument ZARZĄDZENIE Nr 610/2009 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2009-02-19 10:32:53
dokument ZARZĄDZENIE Nr 609 /2009 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Specjalista ds. pozyskiwania środków pomocowych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2009-02-19 10:32:10
dokument ZARZĄDZENIE Nr 608/2009 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2009-02-19 10:30:21
dokument Zarządzenie Nr 607/2009 Burmistrza Pyrzyce z dnia 6 stycznia 2009 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Żabów 2009-02-19 10:29:05