Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Luty

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 645/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na 2009r. 2009-03-24 11:28:36
dokument Zarządzenie Nr 644/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmiany zarządzenia o wyborach uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Żabów 2009-03-24 11:26:31
dokument Zarządzenie Nr 643 /09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie: zmiany organizacji Przedszkola Publicznego w Brzezinie w roku szkolnym 2008/2009 2009-03-24 11:25:46
dokument Zarządzenie Nr 642/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie: zmiany organizacji Przedszkola Publicznego w Brzezinie w roku szkolnym 2008/2009 2009-03-24 11:25:04
dokument Zarządzenie Nr 641/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 lutego 2009 r w sprawie przyjęcia regulaminu konkursów 2009-03-24 11:24:13
dokument Zarządzenie Nr 640/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie: zmiany organizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach w roku szkolnym 2008/2009 2009-03-24 11:23:26
dokument Zarządzenie NR 639 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie przeprowadzenia Eliminacji Gminnych Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" i powołanie komisji konkursowej 2009-03-24 11:22:41
dokument Zarządzenie Nr 638/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Sołectwa Żabów 2009-03-24 11:21:29
dokument ZARZĄDZENIE Nr 637/2009 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Gminy Pyrzyce 2009-03-24 11:20:28
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 636/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 .lutego 2009 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego i przyjęcia regulaminu 2009-03-24 11:18:31
dokument ZARZĄDZENIE Nr 635/2009 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Specjalisty ds. budownictwa w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2009-03-24 11:17:05
dokument Zarządzenie Nr 634/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie: zmiany organizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach w roku szkolnym 2008/2009 2009-03-24 11:16:19
dokument Zarządzenie Nr 633 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Przebudowa drogi gminnej (remont nawierzchni i budowa chodnika) w miejscowości Okunica " 2009-03-24 11:15:25
dokument Zarządzenie Nr 632 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na "Wykonanie przebudowy ulicy Polnej w Pyrzycach etap II" 2009-03-24 11:14:29
dokument Zarządzenie Nr 631/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2009-03-24 11:12:38
dokument Zarządzenie nr 630 /09 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 615/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na rok 2009 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki 2009-03-24 11:11:44
dokument Zarządzenie Nr 629/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli oraz maksymalnych kwot dofinansowania opłat z tym związanych w Gminie Pyrzyce w 2009 roku. 2009-03-24 11:10:20
dokument Zarządzenie Nr 628/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 lutego 2009r. w sprawie: zmiany arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Brzesku na rok szkolny 2008/2009 2009-03-24 11:08:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 627 /2009 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 06 lutego 2009 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 2009-03-24 11:07:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 626/2009 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 03 luty 2009 r. w sprawie ogłoszenia i przyjęcia regulaminu Gminnego Konkursu Wiedzy Konsumenckiej 2009-03-24 11:06:50
dokument Zarządzenie Nr 625/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02 lutego 2009 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2009-03-24 11:05:03