Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Czerwiec

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 764/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz zmiany układu wykonawczego Gminy Pyrzyce na 2009 rok 2009-07-29 09:36:38
dokument Zarządzenie Nr 763/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2009-07-29 09:35:17
dokument ZARZĄDZENIE Nr 762/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: powierzenia pełnienia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej w Okunicy 2009-07-29 09:34:15
dokument ZARZĄDZENIE Nr 761/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie: uchylenia zarządzenia o powierzeniu pełnienia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej w Okunicy 2009-07-29 09:33:25
dokument Zarządzenie Nr 760/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu w budżecie oraz zmiany układu wykonawczego Gminy Pyrzyce na 2009 rok 2009-07-29 09:32:37
dokument Zarządzenie Nr 759 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2009-07-29 09:31:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 758 /2009 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 23 czerwca 2009 w sprawie ustalania składu i zasad powoływania członków Społecznej Rady Kultury oraz ustalenia regulaminu jej działania. 2009-07-29 09:29:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 757/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 czerwca 2009 r. Ogłosić drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 391/2 o pow. 0,0870 ha obręb 10 miasta Pyrzyce, nr 391/3 o pow. 0,0612 ha obręb 10 miasta Pyrzyce, nr 391/4 o pow. 0,0489 ha obręb 10 miasta Pyrzyce, nr 34/7 o pow. 0,3121 ha obręb 2 miasta Pyrzyce. 2009-07-29 09:28:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 756 /2009 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 2009-07-29 09:26:57
dokument ZARZĄDZENIE Nr 755/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie: powierzenia pełnienia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej w Okunicy 2009-07-29 09:21:33
dokument ZARZĄDZENIE Nr 754/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2009-07-29 09:20:03
dokument Zarządzenie Nr 753/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2009-07-29 09:12:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 752/2009 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Gminy Pyrzyce 2009-07-29 09:11:12
dokument Zarządzenie Nr 751/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku Gminy Pyrzyce na okres od 01.07.2009r. - 30.06.2012r. 2009-07-29 09:09:58
dokument Zarządzenie NR 750/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 czerwca 2009 w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji ds. Konkursu "Aktywna Wieś" 2009-07-29 09:08:14
dokument Zarządzenie Nr 749/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu w budżecie oraz zmiany układu wykonawczego Gminy Pyrzyce na 2009 rok 2009-07-29 09:04:35
dokument ZARZĄDZENIE Nr 748/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2009-07-29 09:03:39
dokument ZARZĄDZENIE Nr 747/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców jednostek organizacyjnych oraz kierowników i zastępców zakładów budżetowych Gminy Pyrzyce 2009-07-29 09:02:27
dokument Zarządzenie Nr 746 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 czerwca 2009 w sprawie zmiany w składzie komisji konkursowej dla SP Okunica 2009-07-29 09:01:35
dokument Zarządzenie Nr 745/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 czerwca 2009r W sprawie zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Pyrzyce realizowanych od lipca 2009 roku przez organizację prowadzące działalność pożytku publicznego oraz ogłoszenia konkursów ofert na realizację tych zadań 2009-07-29 08:56:48
dokument Zarządzenie Nr 744/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 czerwca 2009r W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "odwodnienie budynku Ratusza w Pyrzycach wraz z robotami towarzyszącymi przy ul.Plac Ratuszowy 1" 2009-07-29 08:40:24
dokument Zarządzenie Nr 743/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 czerwca 2009 w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu "Najładniejsze otoczenie - 2009" 2009-07-29 08:39:23
dokument ZARZĄDZENIE 742/2009 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Specjalisty ds. planowania przestrzennego w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2009-07-29 08:38:03
dokument ZARZĄDZENIE Nr 741/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 2009-07-29 08:37:24
dokument Zarządzenie Nr 740 /09 Burmistrza Pyrzyc Z dnia 08.czerwiec 2009 r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "budowę zespołu boisk wielofunkcyjnych "Moje boisko ORLIK 2012" w m.Krzemlin gm.Pyrzyce. 2009-07-29 08:35:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 739/2009 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 03 czerwca 2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na funkcje doradców metodycznych 2009-07-29 08:34:48
dokument Zarządzenie Nr 738/2009 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 03 czerwca 2009r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Mielęcinie 2009-07-29 08:32:22