Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sierpień

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZARZĄDZENIE Nr 829/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie: uchylenia zarządzenia o powierzeniu pełnienia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej w Okunicy 2009-09-25 13:32:27
dokument ZARZĄDZENIE Nr 828/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Okunicy 2009-09-25 13:31:04
dokument ZARZĄDZENIE Nr 827/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Mielęcinie 2009-09-25 13:29:31
dokument Zarządzenie Nr 826/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz zmiany układu wykonawczego Gminy Pyrzyce na 2009 rok 2009-09-25 13:28:36
dokument Zarządzenie Nr 825/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie : ustalenia terminu składania wniosków o udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników 2009-09-25 13:27:40
dokument Zarządzenie Nr 824 /2009 r. Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 sierpnia 2009 r.w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2009-09-25 13:25:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 823/2009 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie harmonogramu realizacji bud?etu Gminy Pyrzyce 2009-09-25 13:24:40
dokument Zarządzenie Nr 822/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz zmiany układu wykonawczego Gminy Pyrzyce na 2009 rok 2009-09-25 13:21:23
dokument Zarządzenie Nr 821/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2009-09-25 13:20:15
dokument Zarządzenie Nr 820/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości 2009-09-25 13:18:36
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 819/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia17 sierpnia 2009 r. w sprawie: ogłoszenia pisemnego ofertowego przetargu nieograniczonego i przyjęcia regulaminu na dzierżawę lokalu użytkowego. 2009-09-25 13:17:10
dokument Zarządzenie Nr 818/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 sierpnia 2009 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Straży Międzygminnej w Pyrzycach. 2009-09-25 13:15:30
dokument Zarządzenie Nr 817/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawi: ustalenia kryteriów i wysokości stosowania bonifikaty od ceny sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziału w nieruchomości wspólnej, na rzecz najemców 2009-09-25 13:14:28
dokument Zarządzenie Nr 816/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 sierpnia 2009r. w sprawie: zmiany zarządzenia ustalajacego stawki za wynajem świetlic wiejskich na terenie gminy Pyrzyce 2009-09-25 13:13:10
dokument Zarządzenie Nr 815/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz zmiany układu wykonawczego Gminy Pyrzyce na 2009 rok 2009-09-25 13:11:32
dokument Zarządzenie Nr 814/2009 r. Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2009-09-25 13:10:25
dokument Zarządzenie Nr 813/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Nieborowo 2009-09-25 13:09:26
dokument Zarządzenie Nr 812 /2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 7 sierpnia 2009r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wyłączność do wykonywania przeglądów i regeneracji gaśnic oraz badań, przeglądów i konserwacji hydrantów w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Pyrzyce. 2009-09-25 13:07:49
dokument Zarządzenie Nr 811/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 sierpnia 2009r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie II przetargu nieograniczonego na wyłączność do wykonywania odbioru nieczystości stałych z Urzędu Miejskiego w Pyrzycach oraz jednostek organizacyjnych Gminy Pyrzyce. 2009-09-25 13:06:24
dokument Zarządzenie Nr810/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 sierpnia 2009r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "roboty budowlano-montażowe polegające na rozbudowie Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, część dydaktyczną z aulą szkolną oraz świetlicę wiejską z zapleczem kuchennym i sanitarnym, w miejscowości Żabów, Gmina Pyrzyce". 2009-09-25 13:05:01
dokument ZARZĄDZENIE Nr 809/09 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Kierownika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2009-09-25 13:03:34
dokument ZARZĄDZENIE Nr 808/09 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Inspektora ds. kobiet i organizacji pozarządowych w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2009-09-25 13:02:45
dokument Zarządzenie nr 807/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 sierpnia 2009r. w sprawie ogłoszenia pierwszych ustnych przetargów nieograniczonych i przyjęcia treści regulaminu 2009-09-25 13:01:37