Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wrzesień

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 855/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz zmiany układu wykonawczego Gminy Pyrzyce na 2009 rok 2009-10-20 09:25:10
dokument Zarządzenie Nr 854/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Okunicy w roku szkolnym 2009/2010 2009-10-20 09:24:15
dokument Zarządzenie Nr 853/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 września 2009r. w sprawie: zmiany organizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach w roku szkolnym 2009/2010 2009-10-20 09:22:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 852/2009 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 28 września 2009 r. w sprawie ogłoszenia piątego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2009-10-20 09:21:38
dokument Zarządzenie Nr 851/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany układu wykonawczego Gminy Pyrzyce na 2009 rok 2009-10-20 09:19:25
dokument Zarządzenie Nr 850/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Brzesku w roku szkolnym 2009/2010 2009-10-20 09:16:14
dokument Zarządzenie Nr 849/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 września 2009r. w sprawie: zmiany organizacji oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pyrzycach w roku szkolnym 2009/2010 2009-10-20 09:15:26
dokument Zarządzenie Nr 848/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 września 2009 r. w sprawie: zmiany terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników 2009-10-20 09:14:16
dokument Zarządzenie Nr 847/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 września 2009r. w sprawie: zmiany organizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach w roku szkolnym 2009/2010 2009-10-20 09:13:11
dokument Zarządzenie Nr 846/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 września 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2009-10-20 09:11:34
dokument Zarządzenie Nr 845 /09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 września 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2009-10-20 09:08:56
dokument Zarządzenie Nr 844/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 września 2009r. w sprawie: likwidacji drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka nr 60/2 obręb nr 13 miasta Pyrzyce. 2009-10-20 09:05:56
dokument Zarządzenie Nr 843/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 września 2009r. w sprawie zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Pyrzyce realizowanych od sierpnia 2009 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz ogłoszenia konkursów ofert na realizację tych zadań. 2009-10-20 09:04:20
dokument Zarządzenie Nr 942/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 września 2009r. w sprawie: Zmiany organizacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach w roku 2009/2010 2009-10-20 08:59:43
dokument Zarządzenie Nr 841/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 września 2009r. w sprawie: zmiany organizacji Przedszkola Publicznego w Żabowie w roku szkolnym 2009/2010 2009-10-20 08:56:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 840/2009 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 14 września 2009 roku w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Gminy Pyrzyce 2009-10-20 08:55:43
dokument Zarządzenie Nr 839/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 września 2009 r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na "Przebudowę drogi wewnętrznej stanowiącej działkę geodezyjną Nr 503 przy ul. Warszawskiej w Pyrzycach" 2009-10-20 08:54:09
dokument Zarządzenie Nr 838 /2009 r. Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 września 2009 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2009-10-20 08:48:09
dokument Zarządzenie Nr 837/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 września 2009 r. w sprawie: zmiany arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Żabowie na rok szkolny 2009/2010 2009-10-20 08:47:12
dokument Zarządzenie Nr 836 / 2009 r. Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 września 2009 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2009-10-20 08:45:46
dokument Zarządzenie Nr 835/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 września 2009r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Pyrzyckiego Programu Partnerstwa Lokalnego 2009-10-20 08:42:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 834/2009 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 07 września 2009 r. w sprawie ogłoszenia pierwszych ustnych przetargów nieograniczonych i przyjęcia treści regulaminu. 2009-10-20 08:37:32
dokument Zarządzenie Nr 833/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02 września 2009r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2009-10-20 08:34:47
dokument Zarządzenie Nr 832/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 2 września 2009r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego. 2009-10-20 08:28:27
dokument ZARZĄDZENIE Nr 831/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 2 września 2009 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw oszacowania strat w pasiece Pani Danuty Rzepka zm. Lipiańska 45, 74-200 Pyrzyce 2009-10-20 08:27:04
dokument Zarządzenie Nr 830/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 1 września 2009r. w sprawie przyjęcia na lata 2009 - 2011 planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości 2009-10-20 08:24:53