Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZARZĄDZENIE Nr 22/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 28 grudnia 2010 w sprawie sprzedaży działki zabudowanej, położonej na terenie Gminy Pyrzyce w drodze II rokowań następującą działkę: działkę nr 152/2 o pow. 0,2969 ha położoną w obrębie Mechowo, za cenę wywoławczą 44 000,00 złotych (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych), w tym: - grunt 29 200,00 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście złotych) + podatek VAT 22%, - wiata 14 800,00 złotych (słownie: czternaście tysięcy osiemset złotych 2010-12-29 14:51:10
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 grudnia 2010 roku o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 311/8 o pow. 0,1133 ha obręb nr 7 miasta Pyrzyce 2010-12-22 12:22:28
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 grudnia 2010 r. o wyniku przeprowadzonych rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 311/6 o pow. 0,1506 ha obręb nr 7 miasta Pyrzyce 2010-12-22 12:19:56
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 listopada 2010 r. o wyniku przeprowadzonych rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 152/2 o pow. 0,2969 ha obręb Mechowo 2010-12-09 14:04:56
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 listopada 2010 r. o wyniku przeprowadzonego drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/22 o pow. 0,1211 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce 2010-11-29 15:43:26
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 listopada 2010 r. o wyniku przeprowadzonego drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/21 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce 2010-11-29 15:42:50
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 listopada 2010 r. o wyniku przeprowadzonego drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/20 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce 2010-11-29 15:41:43
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 listopada 2010 r. o wyniku przeprowadzonego drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/19 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce 2010-11-29 15:41:13
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 listopada 2010 r. o wyniku przeprowadzonego drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/18 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce 2010-11-29 15:40:40
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 listopada 2010 r. o wyniku przeprowadzonego drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/17 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce 2010-11-29 15:40:03
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 listopada 2010 r. o wyniku przeprowadzonego drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/16 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce 2010-11-29 15:39:27
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 listopada 2010 r. o wyniku przeprowadzonego drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/15 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce 2010-11-29 15:38:45
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 listopada 2010 r. o wyniku przeprowadzonego drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/14 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce 2010-11-29 15:37:23
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 listopada 2010 r. o wyniku przeprowadzonego drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/13 o pow. 0,0949 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce 2010-11-29 15:36:31
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 listopada 2010 r. o wyniku przeprowadzonego drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/12 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce 2010-11-29 15:35:16
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 listopada 2010 r. o wyniku przeprowadzonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/11 o pow. 0,0949 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce 2010-11-29 15:32:09
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1279A/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 05 listopada 2010 w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej, położonej na terenie Gminy Pyrzyce Przeznaczyć do sprzedaży w drodze II rokowań następującą działkę: działkę nr 152/2 o pow. 0,2969 ha położoną w obrębie Mechowo, za cenę wywoławczą 29 200,00 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście złotych). W przypadku nie rozebrania wiaty znajdującej się na działce, wartość działki zwiększy się o kwotę 14 800,00 złotych (słownie: czternaście tysięcy osiemset złotych) 2010-11-26 14:30:12
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 listopada 2010 r. o wyniku przeprowadzonych rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 311/8 o pow. 0,1133 ha obręb nr 7 miasta Pyrzyce 2010-11-24 13:36:40
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 listopada 2010 roku o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 311/7 o pow. 0,1329 ha obręb nr 7 miasta Pyrzyce 2010-11-24 13:35:06
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 listopada 2010 r. o wyniku przeprowadzonych rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 311/6 o pow. 0,1506 ha obręb nr 7 miasta Pyrzyce 2010-11-24 13:32:11
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 listopada 2010 roku o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 311/4 o pow. 0,1230 ha obręb nr 7 miasta Pyrzyce 2010-11-24 13:31:30
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 listopada 2010 roku o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 311/3 o pow. 0,1075 ha obręb nr 7 miasta Pyrzyce 2010-11-24 13:30:45
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 listopada 2010 r. o wyniku przeprowadzonych rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 85/8 o pow. 0,1504 ha obręb Giżyn 2010-11-24 13:29:03
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 listopada 2010 r. o wyniku przeprowadzonych rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 85/7 o pow. 0,1504 ha obręb Giżyn 2010-11-24 13:28:21
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 listopada 2010 r. o wyniku przeprowadzonych rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/10 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce 2010-11-24 13:25:48
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 listopada 2010 r. o wyniku przeprowadzonych rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/9 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce 2010-11-24 13:25:08
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 listopada 2010 r. o wyniku przeprowadzonych rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/8 o pow. 0,0949 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce 2010-11-24 13:23:13
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1300/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 19 listopada 2010 w sprawie sprzedaży działek niezabudowanych, położonych na terenie Gminy Pyrzyce w drodze IV rokowań następujące działki: działkę nr 311/6 o pow. 0,1506 ha położoną w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Słowackiego, za cenę wywoławczą 74 950,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych).; działkę nr 311/8 o pow. 0,1133 ha położoną w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Słowackiego, za cenę wywoławczą 55 450,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych); 2010-11-22 13:23:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 1279/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 05 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: nr 34/7 o pow. 0,3121 ha obręb nr 2 miasta Pyrzyce przy ul. Stargardzkiej 2010-11-10 14:46:19
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1278 /2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia regulaminu na dzierżawę gruntu stanowiącego działkę nr 494 o pow. 1,2 ha położoną w obrębie Letnin gm. Pyrzyce na cele rolne. 2010-11-04 14:30:05
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1258/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 11 października 2010 w sprawie sprzedaży działek niezabudowanych, położonych na terenie Gminy Pyrzyce w drodze III rokowań następujące działki: działkę nr 85/7 o pow. 1504m? położoną w obrębie Giżyn, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2T/00026985/6 za cenę wywoławczą 45 600,00 złotych (słownie: czterdzieści pięć tysięcy sześćset złotych). Pierwszy przetarg na w/w nieruchomość odbył się w dniu 03.09.2009r., drugi przetarg odbył się w dniu 15.01.2010r., pierwsze rokowania odbyły się w dniu 18.05.2010r., drugie rokowania odbyły się w dniu 10.09.2010r. działkę nr 85/8 o pow. 1504m? położoną w obrębie Giżyn, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2T/00026985/6 za cenę wywoławczą 45 600,00 złotych (słownie: czterdzieści pięć tysięcy sześćset złotych). Pierwszy przetarg na w/w nieruchomość odbył się w dniu 03.09.2009r., drugi przetarg odbył się w dniu 15.01.2010r., pierwsze rokowania odbyły się w dniu 18.05.2010r., drugie rokowania odbyły się w dniu 10.09.2010r. 2010-10-11 14:52:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 1259/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 11 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 28/11 o pow. 0,0949 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, nr 28/12 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, nr 28/13 o pow. 0,0949 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, nr 28/14 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, nr 28/15 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, nr 28/16 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, nr 28/17 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, nr 28/18 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, nr 28/19 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, nr 28/20 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, nr 28/21 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, nr 28/22 o pow. 0,1211 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej. 2010-10-11 14:44:21
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1257/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 11 października 2010 w sprawie sprzedaży działek niezabudowanych, położonych na terenie Gminy Pyrzyce w drodze III rokowań następujące działki: działkę nr 311/3 o pow. 0,1075 ha położoną w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Słowackiego, za cenę wywoławczą 54 080,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt złotych); działkę nr 311/4 o pow. 0,1230 ha położoną w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Słowackiego za cenę wywoławczą 61 750,00 złotych (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych); działkę nr 311/6 o pow. 0,1506 ha położoną w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Słowackiego, za cenę wywoławczą 74 950,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych).; działkę nr 311/7 o pow. 0,1329 ha położoną w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Słowackiego, za cenę wywoławczą 62 560,00 złotych (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych); działkę nr 311/8 o pow. 0,1133 ha położoną w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Słowackiego, za cenę wywoławczą 55 450,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych); 2010-10-11 14:40:43
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1255/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 06 października 2010 w sprawie sprzedaży działek niezabudowanych, położonych na terenie Gminy Pyrzyce w drodze rokowań następujące działki: działkę nr 28/8 o pow. 0,0949 ha położoną w obrębie nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, za cenę wywoławczą 40 180,00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy sto osiemdziesiąt złotych); działkę nr 28/9 o pow. 0,0950 ha położoną w obrębie nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, za cenę wywoławczą 40 250,00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych); działkę nr 28/10 o pow. 0,0950 ha położoną w obrębie nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, za cenę wywoławczą 40 250,00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych). 2010-10-07 14:15:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 1246 /2010 BURMISTRZA PYRZYC Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2010 ROKU w sprawie odwołania przetargu ogłoszonego zarządzeniem Nr 1236/2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2010-09-28 11:29:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 1246/2010 BURMISTRZA PYRZYC Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2010 ROKU w sprawie odwołania przetargu ogłoszonego zarządzeniem Nr 1236/2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2010-09-24 11:27:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 1236/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: nr 266/2 o pow. 0,0055 ha obręb Nieborowo 2010-09-02 14:15:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 1237/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: nr 129/4 o pow. 1831m2 obręb Mechowo 2010-09-02 14:13:29
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1233/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 31 sierpnia 2010 w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej, drodze rokowań działkę nr 311/1 o pow. 0,1313 ha położoną w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Słowackiego, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2T/00000700/7 2010-08-31 11:23:54
dokument INFORMACJA dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach z dnia 26 sierpnia 2010 r. o wyniku przeprowadzonego pisemnego , ofertowego przetargu nieograniczonego na dzierżawę w okresie 6 lat lokalu nowej kuchni wraz z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach usytuowanego na działce nr 10/2 położonej w obrębie 10 miasta Pyrzyce o łącznej powierzchni 479,15 m2 z przeznaczeniem na stołówkę szkolną. 2010-08-26 15:19:28
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1228/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 24 sierpnia 2010 w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej w drodze rokowań działkę nr 34/7 o pow. 0,3121 ha położoną w obrębie nr 2 miasta Pyrzyce przy ul. Stargardzkiej, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2T/00016691/5 2010-08-24 13:28:58
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 sierpnia 2010 roku o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 492/13 o pow. 0,1010 ha obręb nr 10 miasta Pyrzyce 2010-08-18 15:02:12
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 sierpnia 2010 roku o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 492/10 o pow. 0,1289 ha obręb nr 10 miasta Pyrzyce 2010-08-18 15:01:35
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 sierpnia 2010 roku o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 492/4 o pow. 0,1010 ha obręb nr 10 miasta Pyrzyce 2010-08-18 15:00:55
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 sierpnia 2010 roku o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/10 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce 2010-08-18 14:58:07
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 sierpnia 2010 roku o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/9 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce 2010-08-18 14:57:05
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 sierpnia 2010 roku o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/8 o pow. 0,0949 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce 2010-08-18 14:55:45
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1219/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 16 sierpnia 2010 w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej w drodze rokowań działkę nr 34/7 o pow. 0,3121 ha położoną w obrębie nr 2 miasta Pyrzyce przy ul. Stargardzkiej, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2T/00016691/5 2010-08-17 08:04:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 1215/2010 BURMISTRZA PYRZYC Z DNIA 09 SIERPNIA 2010 ROKU w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 1203/2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2010-08-09 16:24:05
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1214/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 06 sierpnia 2010 w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej działkę nr 85/8 o pow. 1504m2 położoną w obrębie Giżyn, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2T/00026985/6 2010-08-06 14:02:24
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1213/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 06 sierpnia 2010 w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej nr 85/7 o pow. 1504m2 położoną w obrębie Giżyn, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2T/00026985/6 2010-08-06 14:01:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 1211/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 03 sierpnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia pierwszych ustnych przetargów nieograniczonych i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 28/11 o pow. 0,0949 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, nr 28/12 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, nr 28/13 o pow. 0,0949 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, nr 28/14 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, nr 28/15 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, nr 28/16 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, nr 28/17 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, nr 28/18 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, nr 28/19 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, nr 28/20 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, nr 28/21 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, nr 28/22 o pow. 0,1211 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej. 2010-08-04 14:59:39
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 02 sierpnia 2010 r. o wyniku przeprowadzonych rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 152/2 o pow. 2969m2 obręb Mechowo 2010-08-04 14:54:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 1203/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka:nr 72/3 o pow. 2629 m2 obręb Okunica. 2010-07-30 13:26:11
dokument ZARZĄDZENIE Nr 18/ 2009/ 2010 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie: ogłoszenia i przyjęcia regulaminu drugiego pisemnego ofertowego przetargu nieograniczonego na dzierżawę pomieszczeń nowej kuchni 2010-07-20 14:44:50
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1196/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 19 lipca 2010 w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej w drodze rokowań działkę nr 120 o pow. 24219m2 położoną w obrębie Turze, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2T/00031523/8 2010-07-20 13:44:41
dokument Zarządzenie Nr 1190/2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 lipca 2010r. O G Ł O S Z E N I E O R O K O W A N I A C H Burmistrz Pyrzyc ogłasza rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 28/8 o pow. 0,0949 ha położonej w obrębie nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2T/ 00020886/0. 2010-07-13 14:06:40
dokument Zarządzenie Nr 1189/2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 lipca 2010r. O G Ł O S Z E N I E O R O K O W A N I A C H Burmistrz Pyrzyc ogłasza rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 28/9 o pow. 0,0950 ha położonej w obrębie nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2T/ 00020886/0. 2010-07-13 14:05:40
dokument Zarządzenie Nr 1188/2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 lipca 2010r. O G Ł O S Z E N I E O R O K O W A N I A C H Burmistrz Pyrzyc ogłasza rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 28/10 o pow. 0,0950 ha położonej w obrębie nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2T/ 00020886/0. 2010-07-13 14:04:40
dokument Zarządzenie Nr 1187/2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 lipca 2010r. O G Ł O S Z E N I E O R O K O W A N I A C H Burmistrz Pyrzyc ogłasza rokowania po trzecim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 311/1 o pow. 0,1313 ha położonej w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2T/ 00000700/7. 2010-07-13 14:03:54
dokument Zarządzenie Nr 1186/2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 lipca 2010r. O G Ł O S Z E N I E O R O K O W A N I A C H Burmistrz Pyrzyc ogłasza rokowania po trzecim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 311/3 o pow. 0,1075 ha położonej w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2T/ 00000700/7. 2010-07-13 14:03:02
dokument Zarządzenia Nr 1185/2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 lipca 2010r. O G Ł O S Z E N I E O R O K O W A N I A C H Burmistrz Pyrzyc ogłasza rokowania po trzecim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 311/4 o pow. 0,1230 ha położonej w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2T/ 00000700/7. 2010-07-13 14:02:24
dokument Zarządzenie Nr 1184/2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 lipca 2010r. O G Ł O S Z E N I E O R O K O W A N I A C H Burmistrz Pyrzyc ogłasza rokowania po trzecim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 311/8 o pow. 0,1133 ha położonej w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2T/ 00000700/7. 2010-07-13 14:01:40
dokument Zarządzenie Nr 1183/2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 lipca 2010r. O G Ł O S Z E N I E O R O K O W A N I A C H Burmistrz Pyrzyc ogłasza rokowania po trzecim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 311/7 o pow. 0,1329 ha położonej w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2T/ 00000700/7. 2010-07-13 14:00:54
dokument Zarządzenie Nr 1182/2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 lipca 2010r. O G Ł O S Z E N I E O R O K O W A N I A C H Burmistrz Pyrzyc ogłasza rokowania po trzecim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 311/6 o pow. 0,1506 ha położonej w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2T/ 00000700/7. 2010-07-13 14:00:13
dokument INFORMACJA dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach z dnia 09 lipca 2010 r. o wyniku przeprowadzonego pisemnego , ofertowego przetargu nieograniczonego na dzierżawę w okresie 6 lat lokalu nowej kuchni wraz z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach usytuowanego na działce nr 10/2 położonej w obrębie 10 miasta Pyrzyce o łącznej powierzchni 479,15 m2 z przeznaczeniem na stołówkę szkolną. 2010-07-09 15:03:24
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1172/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 8 lipca 2010 w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej, nr 492/13 o pow. 0,1010 ha położoną w obrębie nr 10 miasta Pyrzyce 2010-07-09 15:02:52
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1174/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 8 lipca 2010 w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej, nr 492/10 o pow. 0,1289 ha położoną w obrębie nr 10 miasta Pyrzyce 2010-07-09 15:01:46
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1173/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 8 lipca 2010 w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej, nr 492/4 o pow. 0,1010 ha położoną w obrębie nr 10 miasta Pyrzyce, 2010-07-09 15:00:57
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1170 /2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia regulaminu na dzierżawę części działki nr 38/1 o pow. 12,00 m2 położonej w obrębie 8 m. Pyrzyce przy ul. Dąbrowskiego pod pawilon handlowy. 2010-07-07 14:08:07
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 czerwca 2010 r. o wyniku przeprowadzonych rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 311/8 o pow. 0,1133 ha obręb nr 7 miasta Pyrzyce 2010-07-02 13:48:09
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 czerwca 2010 r. o wyniku przeprowadzonych rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 311/7 o pow. 0,1329 ha obręb nr 7 miasta Pyrzyce 2010-07-02 13:47:14
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 czerwca 2010 r. o wyniku przeprowadzonych rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 311/6 o pow. 0,1506 ha obręb nr 7 miasta Pyrzyce 2010-07-02 13:46:09
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 czerwca 2010 r.o wyniku przeprowadzonych rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 311/5 o pow. 0,1490 ha obręb nr 7 miasta Pyrzyce 2010-07-02 13:44:52
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 czerwca 2010 r. o wyniku przeprowadzonych rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 311/4 o pow. 0,1230 ha obręb nr 7 miasta Pyrzyce 2010-07-02 13:42:57
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 czerwca 2010 r. o wyniku przeprowadzonych rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 311/3 o pow. 0,1075 ha obręb nr 7 miasta Pyrzyce 2010-07-02 13:41:47
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 czerwca 2010 r. o wyniku przeprowadzonych rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 311/1 o pow. 0,1313 ha obręb nr 7 miasta Pyrzyce 2010-07-02 13:40:26
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 czerwca 2010 r. o wyniku przeprowadzonych rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/9 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce 2010-07-02 13:37:54
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 czerwca 2010 r. o wyniku przeprowadzonych rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/8 o pow. 0,0949 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce 2010-07-02 13:37:04
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 czerwca 2010 r. o wyniku przeprowadzonych rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 492/13 o pow. 0,1010 ha obręb nr 10 miasta Pyrzyce 2010-07-02 13:25:24
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 czerwca 2010 r. o wyniku przeprowadzonych rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 492/10 o pow. 0,1289 ha obręb nr 10 miasta Pyrzyce 2010-07-02 13:24:33
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 czerwca 2010 r. o wyniku przeprowadzonych rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 492/9 o pow. 0,1010 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce 2010-07-02 13:23:03
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 czerwca 2010 r. o wyniku przeprowadzonych rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 492/4 o pow. 0,1010 ha obrębnr 10 miasta Pyrzyce 2010-07-02 13:22:16
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 czerwca 2010 r. o wyniku przeprowadzonych rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/10 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce 2010-07-02 13:20:25
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1157/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 28 czerwca 2010 w sprawie sprzedaży działki zabudowanej w drodze rokowań działkę nr 152/2 o pow. 0,2969 ha położoną w obrębie Mechowo 2010-06-30 11:01:34
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 czerwca 2010 roku o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 34/5 o pow. 0,4099 ha obręb nr 2 miasta Pyrzyce 2010-06-14 15:31:50
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 czerwca 2010 roku o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 34/7 o pow. 0,3121 ha obręb nr 2 miasta Pyrzyce 2010-06-14 15:31:15
dokument ZARZĄDZENIE Nr 15/ 2009/ 2010 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie: ogłoszenia i przyjęcia regulaminu pisemnego ofertowego przetargu nieograniczonego na dzierżawę w okresie 6 lat lokalu nowej kuchni wraz z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach usytuowanego na działce nr 10/2 położonej w obrębie 10 miasta Pyrzyce o łącznej powierzchni 479,15 m2 z przeznaczeniem na stołówkę szkolną 2010-06-08 11:51:15
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1110/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 02 czerwca 2010 w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej w drodze rokowań działkę nr 120 o pow. 2,4219 ha położoną w obrębie Turze 2010-06-07 16:38:05
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 maja 2010 r. o wyniku przeprowadzonych rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 85/8 o pow. 0,1504 ha obręb Giżyn 2010-06-07 16:35:32
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 maja 2010 r. o wyniku przeprowadzonych rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 85/7 o pow. 0,1504 ha obręb Giżyn 2010-06-07 16:34:49
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 maja 2010 r. o wyniku przeprowadzonych rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 85/6 o pow. 0,1504 ha obręb Giżyn 2010-06-07 16:34:09
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1074/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 26 maja 2010 w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej, w drodze rokowań działkę nr 28/10 o pow. 0,0950 ha położoną w obrębie nr 12 miasta Pyrzyce 2010-05-26 14:41:25
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1075/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 26 maja 2010 w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej, w drodze rokowań działkę nr 28/9 o pow. 0,0950 ha położoną w obrębie nr 12 miasta Pyrzyce 2010-05-26 14:38:51
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1076/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 26 maja 2010 w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej, w drodze rokowań działkę nr 28/8 o pow. 0,0949 ha położoną w obrębie nr 12 miasta Pyrzyce 2010-05-26 14:36:27
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1068/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 26 maja 2010 w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej, w drodze rokowań działkę nr 492/13 o pow. 0,1010 ha położoną w obrębie nr 10 miasta Pyrzyce 2010-05-26 14:35:09
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1071/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 26 maja 2010 w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej, w drodze rokowań działkę nr 492/10 o pow. 0,1289 ha położoną w obrębie nr 10 miasta Pyrzyce 2010-05-26 14:33:21
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1072/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 26 maja 2010 w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej, w drodze rokowań działkę nr 492/9 o pow. 0,1010 ha położoną w obrębie nr 10 miasta Pyrzyce 2010-05-26 14:31:37
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1073/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 26 maja 2010 w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej, w drodze rokowań działkę nr 492/4 o pow. 0,1010 ha położoną w obrębie nr 10 miasta Pyrzyce 2010-05-26 14:28:46
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1065/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 26 maja 2010 w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej, w drodze rokowań działkę nr 311/8 o pow. 0,1133 ha położoną w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce 2010-05-26 14:25:57
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1066/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 26 maja 2010 w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej, w drodze rokowań działkę nr 311/7 o pow. 0,1329 ha położoną w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce 2010-05-26 14:23:56
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1070/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 26 maja 2010 w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej, w drodze rokowań działkę nr 311/6 o pow. 0,1506 ha położoną w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce 2010-05-26 14:21:01
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1069/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 26 maja 2010 w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej, w drodze rokowań działkę nr 311/5 o pow. 0,1490 ha położoną w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce 2010-05-26 14:19:43
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1064/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 26maja 2010 w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej, w drodze rokowań działkę nr 311/4 o pow. 0,1230 ha położoną w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce 2010-05-26 14:17:26
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1067/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 26 maja 2010 w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej, w drodze rokowań działkę nr 311/3 o pow. 0,1075 ha położoną w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce 2010-05-26 14:15:02
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1063/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 26 maja 2010 w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej w drodze rokowań działkę nr 311/1 o pow. 0,1313 ha położoną w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce 2010-05-26 14:12:19
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 maja 2010 roku o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 152/2 o pow. 0,2969 ha obręb Mechowo 2010-05-17 12:20:18
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 maja 2010 roku o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 492/13 o pow. 0,1010 ha obręb nr 10 miasta Pyrzyce 2010-05-17 12:19:24
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 maja 2010 roku o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 492/10 o pow. 0,1289 ha obręb nr 10 miasta Pyrzyce 2010-05-17 12:18:37
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 maja 2010 roku o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 492/9 o pow. 0,1010 ha obręb nr 10 miasta Pyrzyce 2010-05-17 12:17:54
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 maja 2010 roku o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 492/4 o pow. 0,1010 ha obręb nr 10 miasta Pyrzyce 2010-05-17 12:16:58
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 maja 2010 roku o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 311/8 o pow. 0,1133 ha obręb nr 7 miasta Pyrzyce 2010-05-17 12:15:55
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 maja 2010 roku o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 311/7 o pow. 0,1329 ha obręb nr 7 miasta Pyrzyce 2010-05-17 12:14:18
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 maja 2010 roku o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 311/6 o pow. 0,1506 ha obręb nr 7 miasta Pyrzyce 2010-05-17 12:13:24
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 maja 2010 roku o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 311/5 o pow. 0,1490 ha obręb nr 7 miasta Pyrzyce 2010-05-17 12:11:46
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 maja 2010 roku o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 311/4 o pow. 0,1230 ha obręb nr 7 miasta Pyrzyce 2010-05-17 12:10:59
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 maja 2010 roku o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 311/3 o pow. 0,1075 ha obręb nr 7 miasta Pyrzyce 2010-05-17 12:10:03
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 maja 2010 roku o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 311/1 o pow. 0,1313 ha obręb nr 7 miasta Pyrzyce 2010-05-17 12:09:16
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 maja 2010 roku o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/10 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce 2010-05-17 12:08:18
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 maja 2010 roku o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/9 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce 2010-05-17 12:07:32
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 maja 2010 roku o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/8 o pow. 0,0949 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce 2010-05-17 12:06:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 1036/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 06 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2010-05-11 14:53:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 1034/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 05 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: nr 34/7 o pow. 0,3121 ha obręb nr 2 miasta Pyrzyce. 2010-05-06 13:21:24
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1035 /2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie: ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia regulaminu na dzierżawę lokalu garażowego o pow. 26,65 m2 stanowiącego część działki nr 779/2 położonej w obrębie Brzesko gm. Pyrzyce. 2010-05-06 13:17:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 1026/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 120 o pow. 2,4219 ha obręb Turze. 2010-04-23 12:18:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 1023/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 21 kwietnia 2010 w sprawie zmiany zarządzenia nr 1001/2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu ograniczonego do podmiotów specjalizujących się w prowadzeniu biogazowni i przyjęcia regulaminu na 30- letnią dzierżawę działki nr 66/16 o pow. 3,3103 ha położonej w obrębie 1 m. Pyrzyce. 2010-04-22 15:06:37
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1016/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 16 kwietnia 2010 w sprawie sprzedaży w drodze rokowań działkę nr 85/8 o pow. 0,1504 ha położoną w obrębie Giżyn 2010-04-20 07:44:22
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1015/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 16 kwietnia 2010 w sprawie sprzedaży w drodze rokowań działkę nr 85/7 o pow. 0,1504 ha położoną w obrębie Giżyn 2010-04-20 07:43:34
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1014/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 16 kwietnia 2010 w sprawie sprzedaży w drodze rokowań działkę nr 85/6 o pow. 0,1504 ha położoną w obrębie Giżyn 2010-04-20 07:42:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 1017/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 16 kwietnia 2010 w sprawie zmiany zarządzenia nr 991/2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 marca 2010r. w sprawie ogłoszenia rokowań na dzierżawę na okres 6 lat lokalu użytkowego o pow. 175 m2 w budynku Wiejskiego Ośrodka kultury, usytuowanym na działce nr 60/1 położonej w obrębie Mielęcin. 2010-04-19 15:03:16
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1011/2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia regulaminu na dzierżawę lokalu użytkowego o pow. użytkowej 187,1 m2 usytuowanego na działce 256/2 w obrębie 9 m. Pyrzyce przy ul. Plac Wolności w budynku Pyrzyckiego Domu Kultury . 2010-04-16 14:36:04
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1010/2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia regulaminu na najem gruntu z części działki nr 572 położonej w obrębie 10 m. Pyrzyce przy ul. Ciepłowniczej z przeznaczeniem pod postawienie 3 garaży blaszanych. 2010-04-12 12:57:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 1007/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia trzecich ustnych przetargów nieograniczonych i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 492/13 o pow. 0,1010 ha obręb nr 10 miasta Pyrzyce przy ul. Staromiejskiej, nr 492/4 o pow. 0,1010 ha obręb nr 10 miasta Pyrzyce przy ul. Staromiejskiej, nr 492/9 o pow. 0,1010 ha obręb nr 10 miasta Pyrzyce przy ul. Staromiejskiej, nr 492/10 o pow. 0,1289 ha obręb nr 10 miasta Pyrzyce przy ul. Staromiejskiej. 2010-04-08 08:40:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 1006/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia trzecich ustnych przetargów nieograniczonych i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 311/1 o pow. 0,1313 ha obręb nr 7 miasta Pyrzyce, nr 311/3 o pow. 0,1075 ha obręb nr 7 miasta Pyrzyce, nr 311/4 o pow. 0,1230 ha obręb nr 7 miasta Pyrzyce, nr 311/5 o pow. 0,1490 ha obręb nr 7 miasta Pyrzyce, nr 311/6 o pow. 0,1506 ha obręb nr 7 miasta Pyrzyce, nr 311/7 o pow. 0,1329 ha obręb nr 7 miasta Pyrzyce, nr 311/8 o pow. 0,1133 ha obręb nr 7 miasta Pyrzyce. 2010-04-08 08:38:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 1004/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia drugich ustnych przetargów nieograniczonych i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 28/8 o pow. 0,0949 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce, nr 28/9 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce, nr 28/10 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce. 2010-04-08 08:36:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 1005/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: nr 152/2 o pow. 0,2969 ha obręb Mechowo. 2010-04-08 08:34:11
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1001/2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu ograniczonego do podmiotów specjalizujących się w prowadzeniu biogazowni i przyjęcia regulaminu na 30- letnią dzierżawę działki nr 66/16 o pow. 3,3103 ha położonej w obrębie 1 m. Pyrzyce. 2010-04-02 12:33:34
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 kwietnia 2010 r. o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 188/13 o pow. 300 m2 obręb Okunica gm. Pyrzyce 2010-04-02 12:32:22
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 kwietnia 2010 r. o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 190/1 o pow. 100 m2 obręb 8 m. Pyrzyce 2010-04-02 12:31:38
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 kwietnia 2010 roku o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/10 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce 2010-04-01 13:36:58
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 kwietnia 2010 roku o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/9 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce 2010-04-01 13:36:10
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 kwietnia 2010 roku o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/8 o pow. 0,0949 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce 2010-04-01 13:35:19
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 kwietnia 2010 roku o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 152/2 o pow. 0,2969 ha obręb Mechowo 2010-04-01 13:33:44
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 kwietnia 2010 r. o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 218 o pow. 0,01 ha obręb Nieborowo 2010-04-01 13:32:46
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 kwietnia 2010 r. o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 150/2 o pow. 0,1820 ha obręb Brzezin 2010-04-01 13:31:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 991/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 17 marca 2010 w sprawie ogłoszenia rokowań na dzierżawę na okres 6 lat lokalu użytkowego o pow. 175 m2 w budynku Wiejskiego Ośrodka kultury, usytuowanym na działce nr 60/1 położonej w obrębie Mielęcin. 2010-03-22 10:22:51
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 990 /2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia regulaminu na dzierżawę lokalu garażowego o pow. 26,65 m2 stanowiącego część działki nr 779/2 położonej w obrębie Brzesko gm. Pyrzyce. 2010-03-17 10:17:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 983/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2010-03-12 13:31:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 972/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2010-03-09 15:10:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 965/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2010-03-01 13:36:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 963/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2010-03-01 13:35:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 962/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2010-03-01 13:34:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 959/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2010-02-25 15:02:01
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 961/2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia regulaminu na dzierżawę części działki nr 190/1 o pow. 100,00 m2 położonej w obrębie 8 m. Pyrzyce przy ul. Szkolnej na cele ogrodnicze. 2010-02-25 14:57:58
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 960 /2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia regulaminu na dzierżawę części działki nr 188/13 o pow. 300,00 m2 położonej w obrębie Okunica gm. Pyrzyce na cele ogrodniczo - warzywne. 2010-02-25 14:56:17
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 lutego 2010 r. o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 291 o pow. 0,0033 ha obręb nr 10 miasta Pyrzyce 2010-02-25 14:53:54
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 lutego 2010 roku o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 91o pow. 0,0789 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce 2010-02-25 14:51:35
dokument O G Ł O S Z E N I E NR 9 /2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieograniczonego. 2010-01-26 15:06:02
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 186 stycznia 2010 roku o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 492/13 o pow. 0,1010 ha obręb nr 10 miasta Pyrzyce 2010-01-22 15:42:02
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 stycznia 2010 roku o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 492/10 o pow. 0,1289 ha obręb nr 10 miasta Pyrzyce 2010-01-22 15:41:08
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2010 roku o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 492/9 o pow. 0,1010 ha obręb nr 10 miasta Pyrzyce 2010-01-22 15:40:43
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2010 roku o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 492/4 o pow. 0,1010 ha obręb nr 10 miasta Pyrzyce 2010-01-22 15:40:10
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2010 roku o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 311/8 o pow. 0,1133 ha obręb nr 7 miasta Pyrzyce 2010-01-22 15:38:35
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2010 roku o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 311/7 o pow. 0,1329 ha obręb nr 7 miasta Pyrzyce 2010-01-22 15:38:02
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2010 roku o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 311/6 o pow. 0,1506 ha obręb nr 7 miasta Pyrzyce 2010-01-22 15:37:31
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2010 roku o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 311/5 o pow. 0,1490 ha obręb nr 7 miasta Pyrzyce 2010-01-22 15:36:59
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2010 roku o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 311/4 o pow. 0,1230 ha obręb nr 7 miasta Pyrzyce 2010-01-22 15:36:25
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2010 roku o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 311/3 o pow. 0,1075 ha obręb nr 7 miasta Pyrzyce 2010-01-22 15:35:49
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2010 roku o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 311/1 o pow. 0,1313 ha obręb nr 7 miasta Pyrzyce 2010-01-22 15:35:00
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2010 r. o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 85/8 o pow. 0,1504 ha obręb Giżyn 2010-01-22 15:33:42
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2010 r. o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 85/7 o pow. 0,1504 ha obręb Giżyn 2010-01-22 15:33:00
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2010 r. o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 85/6 o pow. 0,1504 ha obręb Giżyn 2010-01-22 15:31:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 929/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia szóstego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2010-01-12 13:47:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 928/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2010-01-12 13:45:32