Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Grudzień

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 1312/10 Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 940/10 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Pyrzyce 2010-12-29 07:48:44
dokument Zarządzenie Nr 1313/10 Burmistrza Pyrzyc z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w roku szkolnym 2010/2011 2010-12-29 07:49:33
dokument Zarządzenie Nr 1314/10 Burmistrza Pyrzyc z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w roku szkolnym 2010/2011 2010-12-29 07:50:08
dokument Zarządzenie Nr 1315/2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 grudnia 2010 r. w sparwie przeprowadzenie kontroli problemowej w Zakładzie Usług Transportowych w Pyrzycach 2010-12-29 07:51:35
dokument Zarządzenie Nr 1316/10 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6. grudnia 2010 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Mielęcinie na rok szkolny 2010/2011 2010-12-29 07:52:10
dokument Zarządzenie Nr 1317/10 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w roku szkolnym 2010/2011 2010-12-29 07:53:06
dokument Zarządzenie Nr 1318/10 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w roku szkolnym 2010/2011 2010-12-29 07:53:45
dokument Zarządzenie Nr 1319/10 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w roku szkolnym 2010/2011 2010-12-29 07:54:20
dokument Zarządzenie Nr 1320/10 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Okunicy w roku szkolnym 2010/2011 2010-12-29 07:54:50
dokument Zarządzenie Nr 1321/10 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Okunicy w roku szkolnym 2010/2011 2010-12-29 07:55:32
dokument Zarządzenie Nr 1322/10 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Okunicy w roku szkolnym 2010/2011 2010-12-29 07:56:01
dokument Zarządzenie Nr 1324/2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta i gminy Pyrzyce w sezonie 2010/2011". 2010-12-29 07:57:14
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1 /2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego. 2010-12-29 07:58:26
dokument Zarządzenie Nr 2/ 2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2010-12-29 07:59:38
dokument ZARZĄDZENIE Nr 3/10 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 13 grudnia 2010 w sprawie zmian dni pracy w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w 2010 r. 2010-12-29 08:00:49
dokument Zarządzenie Nr 4/2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2010. 2010-12-29 08:01:29
dokument ZARZĄDZENIE Nr 5/10 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany organizacji Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I Stopnia w roku szkolnym 2010/2011 2010-12-29 08:02:00
dokument ZARZĄDZENIE 6/2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Pyrzyc 2010-12-29 08:03:05
dokument Zarządzenie Nr 7 / 2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2010-12-29 08:03:34
dokument Zarządzenie Nr 8 / 2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2010-12-29 08:04:02
dokument Zarządzenie Nr 9/2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2010 2010-12-29 08:04:29
dokument Zarządzenie Nr 10/2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie planu kontroli na 2011 rok 2011-01-04 14:08:23
dokument Zarządzenie Nr 11/2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2010-12-29 08:06:50
dokument Zarządzenie Nr 12 / 2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2010-12-29 08:07:22
dokument Zarządzenie Nr 13/2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2010, do uchwały Rady Miejskiej w Pyrzycach Nr III/10/10 z dnia 23 grudnia 2010r. 2011-01-19 07:21:34
dokument Zarządzenie Nr 14/2010 z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2010. 2011-01-19 07:27:57
dokument ZARZĄDZENIE Nr 15/2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2010-12-29 08:09:01
dokument Zarządzenie Nr 16/ 2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2010-12-29 08:09:37
dokument Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2010-12-29 08:10:09
dokument Zarządzenie Nr 18/10 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w roku szkolnym 2010/2011 2010-12-29 08:16:58
dokument Zarządzenie Nr 19/10 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w roku szkolnym 2010/2011 2010-12-29 08:17:36
dokument Zarządzenie Nr 20/2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz umieszczanie w pasie drogowym tych dróg urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 2010-12-29 08:18:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 21/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy 2010-12-29 08:39:50
dokument ZARZĄDZENIE Nr 22/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 28 grudnia 2010 w sprawie sprzedaży działki zabudowanej, położonej na terenie Gminy Pyrzyce 2010-12-29 11:45:10
dokument ZARZĄDZENIE Nr 23 /10 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28.12.2010 r. w sprawie ustalenia terminów wypłat wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Gminy Pyrzyce w 2011 roku. 2011-01-03 07:32:15
dokument ZARZĄDZENIE 24/2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza 2011-01-03 07:29:12
dokument Zarządzenie Nr 25/2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2010. 2011-01-19 07:31:13
dokument Zarządzenie Nr 26 / 2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-01-03 07:50:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 27/2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31.12.2010 roku w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości 2011-04-07 17:18:11
dokument Zarządzenie Nr 29/2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2010. 2011-01-19 07:35:00