Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Luty

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 44/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-02-02 15:24:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 45 / 2011 BURMISTRZA PYRZYC Z DNIA 02 LUTY 2011 ROKU w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 22/2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie sprzedaży działki zabudowanej, położonej na terenie Gminy Pyrzyce 2011-02-02 15:27:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 46/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie cofnięcia powierzenia obowiązków dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach 2011-02-14 15:07:47
dokument ZARZĄDZENIE Nr 47/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach 2011-02-14 15:09:31
dokument Zarządzenie Nr 48/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Sołectwach Gminy Pyrzyce. 2011-02-14 15:10:26
dokument Zarządzenie Nr 49/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2011-02-14 15:11:18
dokument Zarządzenie nr 50 /11 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 lutego 2011 roku w sprawie zmiany w składzie komisji konsultacyjnej (konkursowej) do opiniowania ofert w otwartych konkursach oraz ustalenia jej regulaminu pracy. 2011-02-14 15:12:07
dokument ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia naboru na samodzielne stanowisko ds. współpracy z zagranicą i promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2011-02-14 15:12:46
dokument Zarządzenie Nr 52/2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie planu finansowego budżetu gminy na rok 2011 2011-02-24 11:47:14
dokument Zarządzenie Nr 53/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011 2011-02-24 11:50:58
dokument Zarządzenie nr 54/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2011-02-17 09:27:30
dokument ZARZĄDZENIE Nr 55 /2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownika Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2011-02-17 09:30:51
dokument Zarządzenie Nr 56/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pyrzycach oraz jednostek organizacyjnych Gminy Pyrzyce. 2011-02-17 09:32:11
dokument Zarządzenie Nr 57/10 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w roku szkolnym 2010/2011 2011-02-23 13:09:46
dokument Zarządzenie Nr 58/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-02-24 11:51:57
dokument Zarządzenie Nr 59/10 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w roku szkolnym 2010/2011 2011-03-04 12:58:37
dokument Zarządzenie nr 60/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie powołania Pyrzyckiej Rady Sportu. 2011-02-24 11:53:16
dokument Zarządzenie Nr 61/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia informacji z realizacji planu kontroli w 2010 roku 2011-03-04 12:59:33
dokument ZARZĄDZENIE Nr 62 /2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2011-03-04 13:01:04
dokument ZARZĄDZENIE Nr 63 /2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2011-03-04 13:02:08
dokument Zarządzenie Nr 64/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2011. 2011-03-15 13:46:26
dokument Zarządzenie nr 65/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wysokości odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych, administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach. 2011-03-04 14:13:44
dokument Zarządzenie Nr 66/11 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: przeprowadzenia Eliminacji Gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" i powołania Komisji Konkursowej 2011-03-04 14:14:38
dokument Zarządzenie Nr 67/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2011. 2011-03-08 11:26:42