Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 40/10 o pow. 0,1133 ha położona w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością prowadzenia funkcji pensjonatowej, nr 40/11 o pow. 0,1086 ha położona w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością prowadzenia funkcji pensjonatowej 2011-12-30 12:22:17
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Nieborowie 45 gm. Pyrzyce wraz z udziałem 333/1000 części w częściach wspólnych budynku i prawie wieczystego użytkowania gruntu stanowiącego działkę nr 343 o pow. 497m2 położoną w obrębie Nieborowo. 2011-12-19 13:43:09
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: - nr 92/3 o pow. 0,2788 ha położona w obrębie geodezyjnym Giżyn, - nr 92/4 o pow. 0,2787 ha położona w obrębie geodezyjnym Giżyn, - nr 92/5 o pow. 0,2787 ha położona w obrębie geodezyjnym Giżyn, - nr 92/6 o pow. 0,2790 ha położona w obrębie geodezyjnym Giżyn, - nr 92/7 o pow. 0,2789 ha położona w obrębie geodezyjnym Giżyn, - nr 92/8 o pow. 0,2789 ha położona w obrębie geodezyjnym Giżyn. 2011-12-19 13:42:27
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: - nr 195/2 o pow. 0,2560 ha położona w obrębie geodezyjnym Nieborowo. 2011-12-19 13:41:45
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem na okres 3 lat lokalu garażowego o pow. 26,65 m2 stanowiącego część działki nr 779/2 położonej w obrębie Brzesko gm. Pyrzyce 2011-12-13 12:50:08
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na część działki nr 135 o pow. 300 m2, położonej w obrębie 7 m. Pyrzyce przy ul. Basenowej z przeznaczeniem pod ogródek 2011-12-13 12:49:14
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem na okres 3 lat komórki gospodarczej o pow. 13,86 m2, usytuowanej na działce nr 291 z obrębu 9 m. Pyrzyce, przy ul. Niepodległości 2011-12-13 12:47:46
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem na okres 3 lat części działki nr 38/1 o pow. 20,00 m2 położonej w obrębie 8 m. Pyrzyce przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego, na której posadowiony jest pawilon handlowy należący do osoby trzeciej 2011-12-13 12:46:58
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza ustny przetarg ograniczony na dzierżawę części działki nr 61 o pow. 274m2, położonej w obrębie 9 m. Pyrzyce przy ul. Ogrodowej 2011-12-13 12:46:00
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza ustny przetarg ograniczony na dzierżawę działki nr 135 o pow. 621m2, położonej w obrębie 12 m. Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej z przeznaczeniem pod ogródek 2011-12-13 12:44:40
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: - nr 129 o pow. 0,0933 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej. 2011-12-09 11:21:44
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: - nr 61 o pow. 0,0945 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej. 2011-12-09 11:20:57
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: - nr 971/2 o pow. 0,0650 ha położona w obrębie geodezyjnym Brzesko. 2011-12-09 11:20:07
dokument INFORMACJA Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 grudnia 2011 roku o wyniku trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 166/3 o pow. 8634m2 obręb nr 4 miasta Pyrzyce ul. Adama Mickiewicza 2011-12-09 11:18:49
dokument INFORMACJA Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 grudnia 2011 roku o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 40)11 o pow. 1086m2 obręb nr 7 miasta Pyrzyce ul. Adama Mickiewicza 2011-12-09 11:18:15
dokument INFORMACJA Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 grudnia 2011 roku o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 40/10 o pow. 1133m2 obręb nr 7 miasta Pyrzyce ul. Adama Mickiewicza 2011-12-09 11:17:12
dokument INFORMACJA Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 grudnia 2011 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 85/9 o pow. 1505m2 obręb Giżyn 2011-12-09 11:16:24
dokument INFORMACJA Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 grudnia 2011 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 85/8 o pow. 1504m2 obręb Giżyn 2011-12-09 11:15:44
dokument INFORMACJA Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 grudnia 2011 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 85/7 o pow. 1504m2 obręb Giżyn 2011-12-09 11:14:28
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: - nr 730/1 o pow. 0,1181 ha położona w obrębie geodezyjnym Brzesko. 2011-12-06 11:31:55
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: nr 39 o pow. 0,0030 ha położona w obrębie nr 8 miasta Pyrzyce przy ul. 1 Maja przeznaczona pod teren zieleni urządzonej. 2011-12-06 11:31:17
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: - nr 494 o pow. 1,2528 ha położona w obrębie geodezyjnym Letnin. 2011-12-06 11:30:00
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: - nr 126/1 o pow. 0,0180 ha położona w obrębie geodezyjnym nr5 miasta Pyrzyce przy ul. Żwirki i Wigury. 2011-11-18 14:47:59
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 listopada 2011 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 25 o pow. 429m? obręb nr 8 miasta Pyrzyce przy ul. Dąbrowskiego 2011-11-18 14:45:38
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 listopada 2011 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 191/7 o pow. 340m? obręb nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickieiwcza 2011-11-18 14:45:05
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 listopada 2011 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 191/13 o pow. 333m? obręb nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickieiwcza 2011-11-18 14:44:28
dokument Burmistrz Pyrzyc ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: nr 166/3 o pow. 0,8634 ha położona w obrębie nr 4 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza z przeznaczeniem pod zabudowę usługową. 2011-11-03 14:10:21
dokument Burmistrz Pyrzyc ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 40/10 o pow. 0,1133 ha położona w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością prowadzenia funkcji pensjonatowej, nr 40/11 o pow. 0,1086 ha położona w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością prowadzenia funkcji pensjonatowej 2011-11-03 14:09:35
dokument Burmistrz Pyrzyc ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 85/7 o pow. 0,1504 ha położona w obrębie Giżyn z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z decyzją Nr 76/2008 o warunkach zabudowy, nr 85/8 o pow. 0,1504 ha położona w obrębie Giżyn z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z decyzją Nr 76/2008 o warunkach zabudowy, nr 85/9 o pow. 0,1505 ha położona w obrębie Giżyn z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z decyzją Nr 76/2008 o warunkach zabudowy. 2011-11-03 14:08:23
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: - nr 25 o pow. 0,0429 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 8 miasta Pyrzyce przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego. 2011-10-12 13:55:47
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: - nr 191/7 o pow. 0,0340 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza, - nr 191/13 o pow. 0,0333 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza 2011-10-12 13:54:31
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 326/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 października 2011 r. w sprawie: ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia regulaminu na dzierżawę części działki nr 572 położonej w obrębie 10 m. Pyrzyce przy ul. Ciepłowniczej z przeznaczeniem pod postawienie 3 garaży blaszanych. 2011-10-12 13:51:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 319/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 26 września 2011r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: - nr 494 o pow. 1,2528 ha położona w obrębie geodezyjnym Letnin. 2011-09-27 13:55:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 288/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: 1. nr 152 o pow. 0,5697 ha położona w obrębie nr 8 miasta Pyrzyce przy ul. Młyńskiej. 2011-09-02 09:03:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 287/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: nr 39 o pow. 0,0030 ha położona w obrębie nr 8 miasta Pyrzyce przy ul. 1 Maja przeznaczona pod teren zieleni urządzonej. 2011-09-02 09:03:00
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 sierpnia 2011 roku o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 166/3 o pow. 0,8634 ha obręb nr 4 miasta Pyrzyce położona przy ulicy Adama Mickiewicza 2011-09-02 09:01:05
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 sierpnia 2011 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 334/2 o pow. 0,0432 ha obręb nr 9 miasta Pyrzyce położona przy ulicy Stargardzkiej 2011-09-02 09:00:22
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 sierpnia 2011 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 178/7 o pow. 0,0301 ha obręb nr 6 miasta Pyrzyce wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 2834/10000 części w działce nr 201/29 o pow. całkowitej 0,1348 ha obręb nr 6 miasta Pyrzyce 2011-09-02 08:59:35
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 sierpnia 2011 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/10 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce położona przy ulicy Lipiańskiej 2011-09-02 08:58:25
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 sierpnia 2011 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/9 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce położona przy ulicy Lipiańskiej 2011-09-02 08:57:44
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 sierpnia 2011 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/8 o pow. 0,0949 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce położona przy ulicy Lipiańskiej 2011-09-02 08:57:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 278/2011 BURMISTRZA PYRZYC Z DNIA 25 SIERPNIA 2011 ROKU w sprawie odwołania pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 39 o powierzchni 0,0030 ha, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą Nr SZ2T/00022528/7, położonej w obrębie geodezyjnym nr 8 miasta Pyrzyce przy ul. 1 Maja. 2011-08-25 14:26:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 270/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: nr 730/1 o pow. 0,1181 ha położona w obrębie Brzesko z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 2011-08-24 08:35:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 271/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 1. nr 40/10 o pow. 0,1133 ha położona w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z możliwością prowadzenia funkcji pensjonatowej, 2. nr 40/11 o pow. 0,1086 ha położona w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z możliwością prowadzenia funkcji pensjonatowej 2011-08-16 14:36:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 270/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: nr 730/1 o pow. 0,1181 ha położona w obrębie Brzesko z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 2011-08-16 14:34:57
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 8 sierpnia 2011 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 730/1 o pow. 0,1181 ha obręb Brzesko 2011-08-11 14:29:09
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 sierpnia 2011 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 40/8 o pow. 0,1137 ha obręb nr 7 miasta Pyrzyce położona przy ulicy Adama Mickiewicza 2011-08-01 15:40:40
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 sierpnia 2011 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 40/7 o pow. 0,1549 ha obręb nr 7 miasta Pyrzyce położona przy ulicy Adama Mickiewicza 2011-08-01 15:40:16
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 sierpnia 2011 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 40/6 o pow. 0,3022 ha obręb nr 7 miasta Pyrzyce położona przy ulicy Adama Mickiewicza 2011-08-01 15:39:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 258/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 28/8 o pow. 0,0949 ha położona w obrębie nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z usługami związanymi z obsługą ludności, nr 28/9 o pow. 0,0950 ha położona w obrębie nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z usługami związanymi z obsługą ludności, nr 28/10 o pow. 0,0950 ha położona w obrębie nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z usługami związanymi z obsługą ludności. 2011-07-25 15:58:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 257/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: nr 166/3 o pow. 0,8634 ha położona w obrębie nr 4 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza z przeznaczeniem pod zabudowę usługową. 2011-07-25 15:57:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 250/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: nr 39 o pow. 0,0030 ha położona w obrębie nr 8 miasta Pyrzyce przy ul. 1 Maja przeznaczona pod teren zieleni urządzonej. 2011-07-19 09:24:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 249/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: nr 178/7 o pow. 0,0301 ha położona w obrębie nr 6 miasta Pyrzyce wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 2834/10000 części w działce nr 201/29 o pow. całkowitej 1348m2 położonej w obrębie nr 6 miasta Pyrzyce. 2011-07-19 09:22:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 248/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: nr 334/2 o pow. 0,0432 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 9 miasta Pyrzyce przy ul. Stargardzkiej. 2011-07-19 09:20:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 238/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 06 lipca 2011r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: nr 152/2 o pow. 0,2969 ha położona w obrębie Mechowo. 2011-07-07 12:14:17
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 lipca 2011 roku o wyniku drugich rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/20 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce położona przy ulicy Lipiańskiej 2011-07-07 12:12:09
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 lipca 2011 roku o wyniku drugich rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/19 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce położona przy ulicy Lipiańskiej 2011-07-07 12:11:32
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 lipca 2011 roku o wyniku drugich rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/18 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce położona przy ulicy Lipiańskiej 2011-07-07 12:10:59
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 lipca 2011 roku o wyniku drugich rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/17 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce położona przy ulicy Lipiańskiej 2011-07-07 12:10:30
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 lipca 2011 roku o wyniku drugich rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/16 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce położona przy ulicy Lipiańskiej 2011-07-07 12:09:59
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 lipca 2011 roku o wyniku drugich rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/15 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce położona przy ulicy Lipiańskiej 2011-07-07 12:09:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 228/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: nr 40/6 o pow. 0,3022 ha położona w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza z przeznaczeniem na usługi nieuciążliwe wolnostojące zgodnie z decyzją Nr 54/2010 o warunkach zabudowy oraz decyzją Nr 54/A/2010 o zmianie decyzji o warunkach zabudowy. 2011-06-28 14:01:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 227/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 40/7 o pow. 0,1549 ha położona w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością prowadzenia funkcji pensjonatowej, nr 40/8 o pow. 0,1137 ha położona w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością prowadzenia funkcji pensjonatowej 2011-06-28 14:01:11
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 czerwca 2011 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 166/3 o pow. 0,8634 ha obręb nr 4 miasta Pyrzyce położona przy ulicy Adama Mickiewicza 2011-06-21 13:50:24
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 czerwca 2011 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 39 o pow. 0,0030 ha obręb nr 8 miasta Pyrzyce położona przy ulicy 1 Maja 2011-06-21 13:46:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 194/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: nr 730/1 o pow. 0,1181 ha położona w obrębie Brzesko z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 2011-06-09 14:17:39
dokument ZARZĄDZENIE Nr 175/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 czerwca 2011 r. w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia regulaminu na dzierżawę części działki nr 212/2 położonej w obrębie 8 m. Pyrzyce przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego z przeznaczeniem na cele usługowe. 2011-06-08 10:04:43
dokument ZARZĄDZENIE Nr 174/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 czerwca 2011 r. w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia regulaminu na dzierżawę części działki nr 572 położonej w obrębie 10 m. Pyrzyce przy ul. Ciepłowniczej z przeznaczeniem pod postawienie 5 garaży blaszanych. 2011-06-08 10:03:17
dokument ZARZĄDZENIE Nr 165/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 31 maja 2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Pyrzyce w drodze drugich rokowań następujące działki: - działkę nr 28/15 o pow. 0,0950 ha położoną w obrębie nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, za cenę wywoławczą 36 960,00 złotych (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych) przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z usługami związanymi z obsługą ludności, - działkę nr 28/16 o pow. 0,0950 ha położoną w obrębie nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, za cenę wywoławczą 36 960,00 złotych (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych) przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z usługami związanymi z obsługą ludności, - działkę nr 28/17 o pow. 0,0950 ha położoną w obrębie nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, za cenę wywoławczą 36 960,00 złotych (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych) przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z usługami związanymi z obsługą ludności, - działkę nr 28/18 o pow. 0,0950 ha położoną w obrębie nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, za cenę wywoławczą 36 960,00 złotych (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych) przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z usługami związanymi z obsługą ludności, - działkę nr 28/19 o pow. 0,0950 ha położoną w obrębie nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, za cenę wywoławczą 36 960,00 złotych (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych) przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z usługami związanymi z obsługą ludności, - działkę nr 28/20 o pow. 0,0950 ha położoną w obrębie nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, za cenę wywoławczą 36 960,00 złotych (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych) przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z usługami związanymi z obsługą ludności, 2011-05-31 15:14:49
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 maja 2011 roku o wyniku pierwszych rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/22 o pow. 0,1211 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce położona przy ulicy Lipiańskiej 2011-05-23 16:02:48
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 maja 2011 roku o wyniku pierwszych rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/21 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce położona przy ulicy Lipiańskiej 2011-05-23 16:01:49
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 maja 2011 roku o wyniku pierwszych rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/20 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce położona przy ulicy Lipiańskiej 2011-05-23 16:01:01
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 maja 2011 roku o wyniku pierwszych rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/19 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce położona przy ulicy Lipiańskiej 2011-05-23 15:59:59
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 maja 2011 roku o wyniku pierwszych rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/18 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce położona przy ulicy Lipiańskiej 2011-05-23 15:33:33
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 maja 2011 roku o wyniku pierwszych rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/17 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce położona przy ulicy Lipiańskiej 2011-05-23 15:32:58
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 maja 2011 roku o wyniku pierwszych rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/16 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce położona przy ulicy Lipiańskiej 2011-05-23 15:32:21
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 maja 2011 roku o wyniku pierwszych rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/15 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce położona przy ulicy Lipiańskiej 2011-05-23 15:31:44
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 maja 2011 roku o wyniku pierwszych rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/14 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce położona przy ulicy Lipiańskiej 2011-05-23 15:30:58
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 maja 2011 roku o wyniku pierwszych rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/13 o pow. 0,0949 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce położona przy ulicy Lipiańskiej 2011-05-23 15:30:10
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 maja 2011 roku o wyniku pierwszych rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/12 o pow. 0,0950 ha obręb nr 12 miasta Pyrzyce położona przy ulicy Lipiańskiej 2011-05-23 15:29:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 140/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 12 maja 2011r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: nr 39 o pow. 0,0030 ha położona w obrębie nr 8 miasta Pyrzyce przy ul. 1 Maja przeznaczona pod teren zieleni urządzonej. 2011-05-13 14:50:08
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 maja 2011 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 40/11 o pow. 0,1086 ha obręb nr 7 miasta Pyrzyce położona przy ulicy Adama Mickiewicza 2011-05-13 14:46:37
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 maja 2011 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 40/10 o pow. 0,1133 ha obręb nr 7 miasta Pyrzyce położona przy ulicy Adama Mickiewicza 2011-05-13 14:45:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 136/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: nr 166/3 o pow. 0,8634 ha położona w obrębie nr 4 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza z przeznaczeniem pod zabudowę usługową. 2011-05-11 14:31:56
dokument ZARZĄDZENIE Nr 125/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: odwołania przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu stanowiącego działkę nr 494 o pow. 1,2 ha położoną w obrębie Letnin gm. Pyrzyce na cele rolne. 2011-04-28 11:26:15
dokument ZARZĄDZENIE Nr 119/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 18 kwietnia 2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Pyrzyce w drodze pierwszych rokowań następujące działki: - działkę nr 28/11 o pow. 0,0949 ha położoną w obrębie nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, za cenę wywoławczą 36 890,00 złotych (słownie: trzydzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych) przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z usługami związanymi z obsługą ludności, - działkę nr 28/12 o pow. 0,0950 ha położoną w obrębie nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, za cenę wywoławczą 36 960,00 złotych (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych) przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z usługami związanymi z obsługą ludności, - działkę nr 28/13 o pow. 0,0949 ha położoną w obrębie nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, za cenę wywoławczą 36 890,00 złotych (słownie: trzydzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych) przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z usługami związanymi z obsługą ludności, - działkę nr 28/14 o pow. 0,0950 ha położoną w obrębie nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, za cenę wywoławczą 36 960,00 złotych (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych) przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z usługami związanymi z obsługą ludności, - działkę nr 28/15 o pow. 0,0950 ha położoną w obrębie nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, za cenę wywoławczą 36 960,00 złotych (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych) przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z usługami związanymi z obsługą ludności, - działkę nr 28/16 o pow. 0,0950 ha położoną w obrębie nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, za cenę wywoławczą 36 960,00 złotych (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych) przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z usługami związanymi z obsługą ludności, - działkę nr 28/17 o pow. 0,0950 ha położoną w obrębie nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, za cenę wywoławczą 36 960,00 złotych (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych) przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z usługami związanymi z obsługą ludności, - działkę nr 28/18 o pow. 0,0950 ha położoną w obrębie nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, za cenę wywoławczą 36 960,00 złotych (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych) przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z usługami związanymi z obsługą ludności, - działkę nr 28/19 o pow. 0,0950 ha położoną w obrębie nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, za cenę wywoławczą 36 960,00 złotych (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych) przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z usługami związanymi z obsługą ludności, - działkę nr 28/20 o pow. 0,0950 ha położoną w obrębie nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, za cenę wywoławczą 36 960,00 złotych (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych) przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z usługami związanymi z obsługą ludności, - działkę nr 28/21 o pow. 0,0950 ha położoną w obrębie nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, za cenę wywoławczą 36 960,00 złotych (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych) przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z usługami związanymi z obsługą ludności, - działkę nr 28/22 o pow. 0,1211 ha położoną w obrębie nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, za cenę wywoławczą 47 110,00 złotych (słownie: czterdzieści siedem tysięcy sto dziesięć złotych) przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z usługami związanymi z obsługą ludności. 2011-04-19 11:49:52
dokument ZARZĄDZENIE Nr 101/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 kwietnia 2011 r. w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia regulaminu na dzierżawę gruntu stanowiącego działkę nr 494 o pow. 1,2 ha położoną w obrębie Letnin gm. Pyrzyce na cele rolne. 2011-04-01 14:59:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 99/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 01 kwietnia 2011r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 1. nr 40/10 o pow. 0,1133 ha położona w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z możliwością prowadzenia funkcji pensjonatowej, 2. nr 40/11 o pow. 0,1086 ha położona w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z możliwością prowadzenia funkcji pensjonatowej 2011-04-01 14:57:02