Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kwiecień

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZARZĄDZENIE NR 99/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 01 kwietnia 2011r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2011-04-07 17:32:21
dokument Zarządzenie nr 100/11 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 01 kwietnia 2011r. w sprawie zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Pyrzyce realizowanych w roku 2011 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz ogłoszenia konkursów ofert na realizację tych zadań. 2011-04-12 14:03:27
dokument ZARZĄDZENIE Nr 101 /2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 kwietnia 2011 r. w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia regulaminu na dzierżawę gruntu stanowiącego działkę nr 494 o pow. 1,2 ha położoną w obrębie Letnin gm. Pyrzyce na cele rolne. 2011-04-07 17:33:16
dokument Zarządzenie Nr 102/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany planu kontroli na 2011 rok 2011-04-07 17:34:17
dokument ZARZĄDZENIE Nr 103 /2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia II naboru na stanowisko Kierownika Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2011-04-07 17:35:11
dokument Zarządzenie Nr 104/11 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Żabowie na rok szkolny 2010/2011 2011-04-07 17:35:58
dokument Zarządzenie Nr 105/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego 2011-04-07 17:37:18
dokument Zarządzenie Nr 106/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej. 2011-04-07 17:38:51
dokument Zarządzenie Nr 107/11 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania składu osobowego Pyrzyckiej Rady Oświatowej 2011-04-19 09:45:52
dokument Zarządzenie Nr 108/11 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-04-19 09:51:11
dokument Zarządzenie Nr 109/11 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-04-19 09:51:51
dokument Zarządzenie Nr 110/11 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-04-19 09:52:24
dokument Zarządzenie nr 111/11 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wysokości odpłatności za korzystanie z obiektów oświatowych Gminy Pyrzyce 2011-04-19 09:53:30
dokument Zarządzenie Nr 112/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany składu Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2011-04-19 09:54:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 113/11 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Pyrzyc na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2011-04-19 11:23:36
dokument Zarządzenie Nr 114/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2011-04-19 11:25:12
dokument Zarządzenie Nr 115/11 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pyrzycach. 2011-04-19 11:25:51
dokument Zarządzenie Nr 116/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2011. 2011-04-19 11:33:41
dokument Zarządzenie Nr 117/11 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach w roku szkolnym 2010/2011 2011-04-19 09:57:54
dokument ZARZĄDZENIE Nr 118 /2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia III naboru na stanowisko Kierownika Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2011-04-19 09:58:28
dokument ZARZĄDZENIE Nr 119/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 18 kwietnia 2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Pyrzyce 2011-05-06 12:13:56
dokument Zarządzenie Nr 120 /11 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2011-04-19 11:28:43
dokument Zarządzenie nr 121/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie: powołania Komisji Organizacyjnej XVII Sportowego Turnieju Miast i Gmin - Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich 2011 2011-05-16 14:18:13
dokument Zarządzenie Nr 122/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2011. 2011-05-12 08:27:59
dokument ZARZĄDZENIE Nr 123/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 21 kwietnia 2011 w sprawie zmian dni pracy w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w 2011 r. 2011-05-06 12:14:45
dokument Zarządzenie Nr 124 /2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2011, do uchwały Rady Miejskiej w Pyrzycach Nr VII/55/11 z dnia 28 kwietnia 2011r. 2011-05-06 12:15:51
dokument ZARZĄDZENIE Nr 125/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: odwołania przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu stanowiącego działkę nr 494 o pow. 1,2 ha położoną w obrębie Letnin gm. Pyrzyce na cele rolne. 2011-05-16 14:19:17
dokument Zarządzenie Nr 126/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2011. 2011-05-09 13:04:43