Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Czerwiec

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZARZĄDZENIE Nr 169/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 czerwca 2011 r. w sprawie: w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2011-06-02 14:46:59
dokument Zarządzenie Nr 170/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 03 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-06-07 08:07:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 171/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie cofnięcia powierzenia obowiązków dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach 2011-06-07 08:08:36
dokument ZARZĄDZENIE Nr 172/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach 2011-06-07 08:09:13
dokument Zarządzenie Nr 173/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie ustanowienia Patronatu Burmistrza Pyrzyc 2011-06-08 13:50:22
dokument ZARZĄDZENIE Nr 174/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 czerwca 2011 r. w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia regulaminu na dzierżawę części działki nr 572 położonej w obrębie 10 m. Pyrzyce przy ul. Ciepłowniczej z przeznaczeniem pod postawienie 5 garaży blaszanych. 2011-06-08 09:45:06
dokument ZARZĄDZENIE Nr 175/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 czerwca 2011 r. w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia regulaminu na dzierżawę części działki nr 212/2 położonej w obrębie 8 m. Pyrzyce przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego z przeznaczeniem na cele usługowe. 2011-06-08 10:00:52
dokument ZARZĄDZENIE Nr 176/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Komendanta Straży Międzygminnej w Pyrzycach 2011-07-01 12:46:22
dokument Zarządzenie Nr 177/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-06-10 11:32:35
dokument Zarządzenie Nr 178/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-06-10 11:33:17
dokument Zarządzenie Nr 179 /2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-06-10 11:34:42
dokument Zarządzenie Nr 180 /2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-06-10 11:35:06
dokument Zarządzenie Nr 181 /2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-06-10 11:35:29
dokument Zarządzenie Nr 182/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-06-10 11:35:47
dokument Zarządzenie Nr 183/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-06-10 11:36:11
dokument Zarządzenie Nr 184 /2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-06-10 11:37:42
dokument Zarządzenie Nr 185 /2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-06-10 11:38:08
dokument Zarządzenie Nr 186 /2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-06-10 11:39:09
dokument Zarządzenie Nr 187/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-06-10 11:41:23
dokument Zarządzenie Nr 188 /2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-06-10 11:41:49
dokument Zarządzenie Nr 189 /2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-06-10 11:42:07
dokument Zarządzenie Nr 190/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-06-10 11:42:25
dokument Zarządzenie Nr 191 /2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-06-10 11:42:46
dokument Zarządzenie Nr 192 /2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-06-10 11:43:11
dokument Zarządzenie nr 193 /2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych, administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach. 2011-06-10 11:45:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 194/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: nr 730/1 o pow. 0,1181 ha położona w obrębie Brzesko z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 2011-06-10 11:46:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 195/2011 BURMISTRZA PYRZYC Z DNIA 10 CZERWCA 2011 ROKU w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 334/2 o powierzchni 0,0432 ha położoną w obrębie nr 9 miasta Pyrzyce przy ul. Stargardzkiej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2011-06-16 13:22:29
dokument ZARZĄDZENIE Nr 196/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie powierzenia obowiązków Komendanta Straży Międzygminnej w Pyrzycach 2011-07-01 12:46:50
dokument Zarządzenie Nr 197 /2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-06-16 13:23:02
dokument Zarządzenie Nr 198 /2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-06-16 13:23:43
dokument Zarządzenie Nr 199 /2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-06-16 13:24:10
dokument Zarządzenie Nr 200 /2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-06-16 13:24:39
dokument Zarządzenie Nr 201 /2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-06-16 13:25:11
dokument Zarządzenie Nr 202 /2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-06-16 13:25:41
dokument Zarządzenie Nr 203 /2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-06-16 13:26:32
dokument Zarządzenie Nr 204 /2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-06-16 13:26:57
dokument Zarządzenie Nr 205 /2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-06-16 13:27:22
dokument Zarządzenie Nr 207/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2011-09-16 08:59:57
dokument Zarządzenie Nr 206 /2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-06-16 13:27:54
dokument Zarządzenie Nr 208 /2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-06-16 13:29:17
dokument Zarządzenie Nr 209/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-06-16 13:29:35
dokument Zarządzenie Nr 210 /2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-06-16 13:30:15
dokument Zarządzenie Nr 211/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-06-16 13:30:41
dokument Zarządzenie Nr 212 /2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-06-16 13:31:05
dokument Zarządzenie Nr 213/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-06-16 13:31:28
dokument Zarządzenie Nr 214/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-06-16 13:31:52
dokument Zarządzenie Nr 215/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-06-16 13:33:21
dokument Zarządzenie Nr 216/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz dzierżawę i serwis centrali telefonicznej dla potrzeb Gminy Pyrzyce, jednostek organizacyjnych i pomocniczych. 2011-06-16 13:34:32
dokument Zarządzenie Nr 218/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia procedury windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa 2011-09-16 09:05:52
dokument Zarządzenie Nr 217/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 czerwca 2011 w sprawie zmian w Regulaminie pracy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2011-06-16 14:36:31
dokument Zarządzenie Nr 219/11 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w roku szkolnym 2010/2011 2011-06-28 13:46:59
dokument Zarządzenie nr 220 /2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie powołania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyrzycach. 2011-06-28 13:47:43
dokument Zarządzenie Nr 221/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2011-07-01 12:50:25
dokument Zarządzenie Nr 222/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie: dofinansowanie kosztów rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Pyrzyce. 2011-07-19 10:01:09
dokument Zarządzenie Nr 223/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-06-28 13:48:36
dokument Zarządzenie nr 224/11 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wysokości odpłatności za korzystanie z obiektów oświatowych Gminy Pyrzyce 2011-07-01 12:51:14
dokument Zarządzenie Nr 225/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2011. 2011-06-28 13:49:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 226/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy 2011-07-01 12:51:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 227/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 40/7 o pow. 0,1549 ha położona w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością prowadzenia funkcji pensjonatowej, nr 40/8 o pow. 0,1137 ha położona w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością prowadzenia funkcji pensjonatowej 2011-06-28 13:58:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 228/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: nr 40/6 o pow. 0,3022 ha położona w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza z przeznaczeniem na usługi nieuciążliwe wolnostojące zgodnie z decyzją Nr 54/2010 o warunkach zabudowy oraz decyzją Nr 54/A/2010 o zmianie decyzji o warunkach zabudowy. 2011-06-28 14:00:17
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 229/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: wprowadzenia obowiązującego wzoru umowy najmu, umowy dzierżawy nieruchomości oraz porozumienia o wstąpieniu w ogół praw i obowiązków Dzierżawcy/Najemcy w Gminie Pyrzyce. 2011-06-28 13:50:08
dokument Zarządzenie Nr 230 /2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej. 2011-07-01 12:52:25
dokument Zarządzenie Nr 231/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2011. 2011-07-07 07:57:26
dokument Zarządzenie Nr 232/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2011. 2011-07-07 07:57:56
dokument Zarządzenie Nr 233/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-07-07 07:58:29
dokument Zarządzenie Nr 234 /2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-07-01 12:52:57
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 235/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia regulaminu na dzierżawę lokalu użytkowego o pow. użytkowej 255 m2 usytuowanego na działce 256/2 w obrębie 9 m. Pyrzyce przy Placu Wolności w budynku Pyrzyckiego Domu Kultury . 2011-07-01 12:53:37
dokument Zarządzenie Nr 236/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia procedury termnowej realizacji należności podatkowych i likwidacji nadpłat oraz w zakresie prowadzenia egzekucji zaległości podatkowych 2011-09-16 09:11:20