Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Październik

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZARZĄDZENIE Nr 325/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 października 2011 r. w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki nr 201/28 z obrębu m. Pyrzyce, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce. 2011-10-12 13:10:54
dokument ZARZĄDZENIE Nr 326/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 października 2011 r. w sprawie: ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia regulaminu na dzierżawę części działki nr 572 położonej w obrębie 10 m. Pyrzyce przy ul. Ciepłowniczej z przeznaczeniem pod postawienie 3 garaży blaszanych. 2011-10-12 13:13:35
dokument Zarządzenie nr 327/11 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 października 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wysokości odpłatności za korzystanie z obiektów oświatowych Gminy Pyrzyce 2011-10-12 13:14:18
dokument Zarządzenie Nr 328/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 7 października 2011r w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu Zespołu ds. Rekultywacji Jeziora Pyrzyckiego 2011-10-12 13:15:04
dokument Zarządzenie Nr 329/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 7 października 2011r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2011. 2011-10-14 13:58:22
dokument Zarządzenie Nr 330/11 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 października 2011 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Żabowie na rok szkolny 2011/2012 2011-10-14 13:58:49
dokument Zarządzenie Nr 331/11 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 października 2011 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Okunicy w roku szkolnym 2011/2012 2011-10-14 13:59:15
dokument Zarządzenie Nr 332/11 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 października 2011 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Brzesku w roku szkol-nym 2011/2012 2011-10-14 13:59:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 333/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 11 października 2011r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2011-10-12 13:15:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 334/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 11 października 2011r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2011-10-12 13:17:01
dokument Zarządzenie Nr 335/11 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 października 2011 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach w roku szkolnym 2011/2012 2011-10-14 14:00:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 337/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 4 października 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy 2011-10-18 11:15:09
dokument Zarządzenie Nr 336 /2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 października 2011 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Straży Międzygminnej w Pyrzycach. 2011-10-14 14:00:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 338/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 12 października 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy 2011-10-14 14:01:26
dokument Zarządzenie Nr 339/11 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 października 2011 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Żabowie w roku szkolnym 2011/2012 2011-11-02 11:54:37
dokument ZARZĄDZENIE Nr 340/11 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 13 października 2011 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Mielęcinie na rok szkolny 2011/2012 2011-11-02 11:55:08
dokument Zarządzenie Nr 341/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 października 2011 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formach szkolnych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2011-10-17 14:36:14
dokument Zarządzenie Nr 342/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 października 2011r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na "Wymianę pokrycia dachowego w budynku przeznaczonym na Środowiskowy Dom Samopomocy w miejscowości Mielęcin, Gmina Pyrzyce". 2011-10-17 14:36:42
dokument Zarządzenie Nr 343/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 października 2011r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na "Wymianę stolarki okiennej w budynku przeznaczonym na Środowiskowy Dom Samopomocy w miejscowości Mielęcin, Gmina Pyrzyce". 2011-10-17 14:37:03
dokument ZARZĄDZENIE N r 344/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 października 2011 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2011-10-18 10:45:26
dokument Zarządzenie Nr 345/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 października 2011 w sprawie zmian w Regulaminie pracy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2011-10-18 10:45:48
dokument Zarządzenie Nr 347/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 października 2011 r. w sprawie programu dostosowania w latach 2011-2014 sieci i struktury gminnych placówek oświatowych do potrzeb oraz możliwości Gminy Pyrzyce 2011-11-15 14:36:55
dokument Zarządzenie Nr 346/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 października 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2011-10-20 07:50:58
dokument Zarządzenie Nr 348/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 października 2011r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2011. 2011-11-02 11:55:51
dokument Zarządzenie Nr 349/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 października 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2011-11-02 11:56:32
dokument Zarządzenie Nr 350/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 października 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej. 2011-11-07 11:57:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 351/2011 BURMISTRZA PYRZYC Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU w sprawie zaliczenia na poczet ceny nabycia nieruchomości wartości nakładów poniesionych na budowę dobudówki na działce nr 266/2 położonej w obrębie Nieborowo 2011-10-21 14:49:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 352/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 20 października 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy 2011-10-21 14:49:57
dokument ZARZĄDZENIE Nr 353/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 21 października 2011 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Młodszego referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2011-10-21 14:50:19
dokument ZARZĄDZENIE Nr 354/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 21 października 2011 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Komendanta Straży Międzygminnej w Pyrzycach. 2011-10-21 14:50:42
dokument ZARZĄDZENIE 356/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 października 2011 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza 2011-10-26 11:46:58
dokument Zarządzenie Nr 357/11 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach w roku szkolnym 2011/2012 2011-11-07 11:57:32
dokument ZARZĄDZENIE Nr 358/11 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Mielęcinie na rok szkolny 2011/2012 2011-11-07 11:58:31
dokument Zarządzenie Nr 359/11 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany organizacji Przedszkola Publicznego Nr 3 w Pyrzycach w roku szkolnym 2011/2012 2011-11-07 11:59:11
dokument ZARZĄDZENIE Nr 360/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 października 2011 r. w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach 2011-11-02 11:57:41
dokument ZARZĄDZENIE Nr362/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 października 2011 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2012-01-10 13:10:12
dokument ZARZĄDZENIE Nr 361/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ogłoszenia naboru na samodzielne stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2011-11-02 11:58:14
dokument Zarządzenie Nr 363/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2011, do uchwały Rady Miejskiej w Pyrzycach Nr XII/161/11 z dnia 27 października 2011r. 2011-11-15 14:40:55
dokument Zarządzenie Nr 364 /2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-11-02 11:58:44
dokument Zarządzenie Nr 365 /2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-11-02 11:59:05
dokument Zarządzenie Nr 366 /2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-11-02 11:59:52
dokument Zarządzenie Nr 367/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2011r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na "Wymianę pokrycia dachowego w budynku przeznaczonym na Środowiskowy Dom Samopomocy w miejscowości Mielęcin, Gmina Pyrzyce". 2011-11-07 12:02:02
dokument Zarządzenie Nr 368/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2011. 2011-11-15 14:41:58
dokument Zarządzenie Nr 369/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pt. "Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Pyrzyce" oraz przyjęcia regulaminu rekruta-cji uczestników. 2011-11-15 14:43:51