Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Listopad

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZARZĄDZENIE NR 370/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 03 listopada 2011r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2011-11-16 09:44:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 371/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 03 listopada 2011r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2011-11-16 09:44:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 372/2011 BURMISTRZA PYRZYC Z DNIA 03 LISTOPADA 2011 ROKU w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 40/11 o powierzchni 0,1086 ha położoną w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2011-11-16 09:45:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 373/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 03 listopada 2011 roku w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2011-11-16 09:45:38
dokument Zarządzenie Nr 374/11 Burmistrza Pyrzyc z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie zmiany organizacji Przedszkola Publicznego w Brzezinie w roku szkolnym 2011/2012 2011-11-16 09:46:00
dokument Zarządzenie Nr 375/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2011-11-16 09:46:37
dokument Zarządzenie Nr 376/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2011 do uchwały Rady Miejskiej w Pyrzycach Nr XIII/173/11 z dnia 8 listopada 2011r. 2011-11-16 09:47:36
dokument Zarządzenie Nr 377/11 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zmiany organizacji Przedszkola Publicznego Nr 3 w Pyrzycach w roku szkolnym 2011/2012 2011-11-16 09:49:55
dokument Zarządzenie Nr 378/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2011. 2011-11-18 08:48:01
dokument Zarządzenie Nr 381 /11 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w roku szkolnym 2011/2012 2012-01-10 13:14:59
dokument Zarządzenie Nr 379/11 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w roku szkolnym 2011/2012 2012-01-10 13:11:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 382/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2011-11-18 14:10:36
dokument Zarządzenie nr 383/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyrzycach. 2011-11-18 14:11:03
dokument Zarządzenie Nr 384 /2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-11-25 09:08:40
dokument ZARZĄDZENIE Nr 385/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2011-11-25 09:09:05
dokument Zarządzenie Nr 386/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-11-25 09:09:26
dokument Zarządzenie Nr 387/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2011. 2011-11-29 14:59:11
dokument Zarządzenie Nr 388/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2011 2011-11-29 14:59:46
dokument ZARZĄDZENIE Nr 389/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Kierownicze w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2011-11-25 09:09:52
dokument Zarządzenie Nr 392/11 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2012-01-10 13:22:26
dokument Zarządzenie Nr 391/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2011 do uchwały Rady Miejskiej w Pyrzycach NrXIV/177/11 z dnia 24 listopada 2011r. 2012-01-10 13:16:49
dokument ZARZĄDZENIE Nr 390/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Inspektora w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2011-11-25 09:10:18
dokument ZARZĄDZENIE Nr 393 /2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie: w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 741/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 czerwca 2009 r w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej 2011-11-29 15:00:51
dokument Zarządzenie Nr 394/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2011-11-29 15:01:15
dokument Zarządzenie Nr 397/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 listopada 2011r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na "Rewitalizację terenów zielonych wokół fontanny na Placu Wolności w Pyrzycach dz. nr 148 obręb 8 m. Pyrzyce ". 2012-01-10 13:26:00
dokument Zarządzenie Nr 396/11 BURMISTRZA PYRZYC w sprawie z dnia 28 listopada 2011 r. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2012-01-10 13:24:38
dokument Zarządzenie Nr 395/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2011 2011-12-06 11:04:59
dokument Zarządzenie Nr 398/11 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w roku szkolnym 2011/2012 2011-12-08 11:59:09
dokument Zarządzenie Nr 399/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2011 2011-12-08 12:01:25
dokument Zarządzenie nr 400/11 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wysokości odpłatności za korzystanie z obiektów oświatowych Gminy Pyrzyce 2011-12-06 11:06:42
dokument Zarządzenie nr 401/11 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i maksymalnych kwot dofinansowania opłat z tym związanych w Gminie Pyrzyce w 2012 roku 2011-12-28 08:31:53
dokument Zarządzenie Nr 402/11 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyrzycach. 2012-01-10 13:30:55