Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Grudzień

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 403/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej. 2011-12-08 12:03:50
dokument Zarządzenie Nr 404/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2011. 2011-12-08 12:05:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 405/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 05 grudnia 2011r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2011-12-06 11:08:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 406/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 05 grudnia 2011r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2011-12-06 11:09:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 407/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 05 grudnia 2011r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2011-12-06 11:10:25
dokument ZARZĄDZENIE Nr 408/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 grudnia 2011r. w sprawie ogłoszenia przetargu w trybie zapytania o cenę na usługę edukacyjną obejmującą prowadzenie zajęć dla uczestników Projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Pyrzyce". 2011-12-08 12:06:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 409/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 07 grudnia 2011r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2011-12-08 12:15:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 410/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 07 grudnia 2011r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2011-12-08 12:16:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 411/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 07 grudnia 2011r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2011-12-08 12:16:49
dokument Zarządzenie Nr 413/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie kompleksowego sprzątania w budynku Urzędu Miejskiego w Pyrzycach (Ratusz) Plac Ratuszowy 1 i terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego. 2012-01-10 13:37:15
dokument Zarządzenie nr 412/11 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 grudnia 2011 roku w sprawie utworzenia komisji konsultacyjnej (konkursowej) do opiniowania ofert w otwartych konkursach oraz ustalenia jej regulaminu pracy. 2011-12-08 12:18:52
dokument ZARZĄDZENIE Nr 414/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 grudnia 2011 r. w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu ograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat działki nr 135 o pow. 621m2, położonej w obrębie 12 m. Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej z przeznaczeniem pod ogródek. 2011-12-13 12:50:58
dokument ZARZĄDZENIE Nr 415/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 grudnia 2011 r. w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu ograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat części działki nr 61 o pow. 274m2, położonej w obrębie 9 m. Pyrzyce przy ul. Ogrodowej z przeznaczeniem pod ogródek. 2011-12-13 12:51:25
dokument ZARZĄDZENIE Nr 416/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 grudnia 2011 r. w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na najem części działki nr 38/1 o pow. 20,00 m2 położonej w obrębie 8 m. Pyrzyce przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego, na której posadowiony jest pawilon handlowy należący do osoby trzeciej. 2011-12-13 12:51:52
dokument ZARZĄDZENIE Nr 417/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 grudnia 2011 r. w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na najem komórki gospodarczej usytuowanej na działce nr 291 z obrębu 9 m. Pyrzyce. 2011-12-13 12:52:18
dokument ZARZĄDZENIE Nr 418/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 grudnia 2011 r. w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat części działki nr 135 o pow. 300 m2, położonej w obrębie 7 m. Pyrzyce przy ul. Basenowej z przeznaczeniem pod ogródek. 2011-12-13 12:52:44
dokument ZARZĄDZENIE Nr 419/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 grudnia 2011 r. w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia regulaminu na najem lokalu garażowego o pow. 26,65 m2 stanowiącego część działki nr 779/2 położonej w obrębie Brzesko gm. Pyrzyce. 2011-12-13 12:53:11
dokument Zarządzenie Nr 420/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2011. 2011-12-19 13:53:46
dokument Zarządzenie Nr 421/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie: wprowadzenia obowiązującego wzoru porozumienia dotyczącego spłaty zobowiązań z tytułu opłat czynszowych za najem lokalu komunalnego. 2011-12-19 13:54:33
dokument Zarządzenie Nr 422/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 grudnia 2011 w sprawie zmian w Regulaminie pracy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2011-12-19 13:54:56
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 423 /2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie: wprowadzenia obowiązującego wzoru umowy na wykonanie prac geodezyjnych w Gminie Pyrzyce. 2011-12-19 13:56:23
dokument ZARZĄDZENIE Nr 424/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zakup środków niezbędnych do prowadzenia zajęć dla uczniów szkół podstawowych Gminy Pyrzyce w ramach Programu ?Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Pyrzyce? 2011-12-19 13:56:48
dokument ZARZĄDZENIE Nr 425/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na usługę edukacyjną w ramach Projektu ?Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Pyrzyce?. 2011-12-19 13:57:10
dokument Zarządzenie Nr 426/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2011. 2011-12-28 08:33:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 427/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2011-12-19 13:57:38
dokument Zarządzenie Nr 428/11 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w roku szkolnym 2011/2012 2011-12-28 08:35:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 429/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy 2011-12-28 08:36:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 430/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy 2011-12-28 08:37:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 431/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy 2011-12-28 08:37:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 432/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 19 grudnia w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2011-12-19 13:58:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 433/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2011-12-19 13:59:50
dokument Zarządzenie nr 434/11 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wysokości odpłatności za korzystanie z obiektów oświatowych Gminy Pyrzyce 2011-12-28 08:39:14
dokument ZARZĄDZENIE Nr 437/11 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2012-01-17 12:25:09
dokument ZARZĄDZENIE Nr 436/11 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie powołania zespołu do kontroli i oceny realizacji zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w roku 2011 2012-01-17 12:24:23
dokument ZARZĄDZENIE Nr 435/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 169/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce. 2011-12-19 14:35:47
dokument Zarządzenie nr 439/11 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. 2012-01-17 12:26:03
dokument Zarządzenie Nr 438/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach elektronicznego obiegu dokumentów w ramach aplikacji E-Obieg 2011-12-28 08:39:56
dokument Zarządzenie Nr 440/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2011. 2011-12-28 08:40:44
dokument ZARZĄDZENIE Nr 441/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2012-01-12 07:11:17
dokument Zarządzenie Nr 442/11 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w roku szkolnym 2011/2012 2012-01-12 07:11:49
dokument Zarządzenie Nr 443/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 754/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2011-12-27 08:30:13
dokument Zarządzenie nr 444 /11 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 439/11 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 grudnia 2011r. 2011-12-28 08:42:08
dokument Zarządzenie nr 445/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. 2011-12-28 10:08:24
dokument Zarządzenie Nr 446/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2011. 2012-01-03 10:39:34
dokument Zarządzenie Nr 447/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie planu kontroli na 2012 rok 2012-01-03 10:40:08
dokument ZARZĄDZENIE Nr 448/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 161/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2012-01-03 10:41:20
dokument Zarządzenie nr 449/11 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wysokości odpłatności za korzystanie z obiektów oświatowych Gminy Pyrzyce 2012-01-03 10:41:53
dokument ZARZĄDZENIE Nr 450/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zakup środków niezbędnych do prowadzenia zajęć dla uczniów szkół podstawowych Gminy Pyrzyce w ramach Programu "Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Pyrzyce" 2012-01-03 10:42:25
dokument Zarządzenie Nr 451/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2011 do uchwały Rady Miejskiej w Pyrzycach Nr XVII/196/11 z dnia 29 grudnia 2011r. 2012-01-12 15:13:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 452/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2012-01-03 10:42:55
dokument Zarządzenie Nr 454/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2012-01-17 12:26:54
dokument ZARZĄDZENIE Nr 453/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2012-01-03 10:43:20
dokument Zarządzenie Nr 455/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2011. 2012-01-12 07:13:43
dokument Zarządzenie Nr 456/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2011. 2012-01-12 07:15:08
dokument ZARZĄDZENIE Nr457 /2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 grudnia 2011 r. 2012-02-03 14:22:18