Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Styczeń

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 483/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2012. 2012-02-03 14:28:01
dokument Zarządzenie Nr 482/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2012 do uchwały Rady Miejskiej w Pyrzycach Nr XVII/190/11 z dnia 29 grudnia 2011r. 2012-02-03 14:26:51
dokument Zarządzenie Nr 481 /2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2012-02-20 14:00:42
dokument Zarządzenie Nr 480/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2012. 2012-02-03 14:25:12
dokument Zarządzenie Nr 479/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach 2012-02-03 14:24:43
dokument Zarządzenie Nr 478/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2012. 2012-02-03 14:24:05
dokument Zarządzenie Nr 477/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie ponownego ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zakup środków niezbędnych do prowadzenia zajęć dla uczniów szkół podstawowych Gminy Pyrzyce w ramach Programu "Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Pyrzyce" 2012-01-26 07:28:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 476/2012 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy 2012-01-19 14:50:15
dokument ZARZĄDZENIE Nr 475/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach 2012-01-26 07:28:12
dokument Zarządzenie Nr 474/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Żabów. 2012-02-03 14:23:32
dokument Zarządzenie Nr 473/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2012. 2012-01-26 07:27:51
dokument Zarządzenie Nr 472/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 stycznia 2012r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2012 2012-01-26 07:27:14
dokument Zarządzenie Nr 471/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 stycznia 2012r. w sprawie planu finansowego budżetu gminy na rok 2012 2012-01-26 07:26:34
dokument Zarządzenie Nr 470/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia w Gminie Pyrzyce obowiązującego wzoru umowy na zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do szkoły/ośrodka ucznia niepełnosprawnego wraz z opiekunem. 2012-01-17 12:30:34
dokument Zarządzenie Nr 469 /2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 stycznia 2012r. w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2012-01-17 12:30:08
dokument Zarządzenie nr 468/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 stycznia 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2012r. 2012-05-10 13:17:13
dokument Zarządzenie Nr 467/12 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w roku szkolnym 2011/2012 2012-01-12 07:24:51
dokument Zarządzenie Nr 466/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zakup środków niezbędnych do prowadzenia zajęć dla uczniów szkół podstawowych Gminy Pyrzyce w ramach Programu "Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Pyrzyce" 2012-01-12 07:24:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 465/2012 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2012-01-12 07:23:41
dokument Zarządzenie Nr 464/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2012-02-03 14:23:04
dokument ZARZĄDZENIE Nr 463/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie: wprowadzenia obowiązującego wzoru umowy - zlecenia w Gminie Pyrzyce. 2012-01-12 15:15:44
dokument Zarządzenie Nr 462/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 754/2009 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2012-01-19 14:48:45
dokument Zarządzenie nr 461/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02 stycznia 2012r. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym uprawnień do zaciągania zobowiązań w 2012 roku. 2012-05-10 13:15:18
dokument Zarządzenie nr 460/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02 stycznia 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania zaliczek w 2012 roku. 2012-05-10 13:10:35
dokument ZARZĄDZENIE Nr 459/2012 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Komendanta Straży Międzygminnej w Pyrzycach. 2012-01-12 07:23:03
dokument Zarządzenie Nr 458/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach 2012-01-12 07:22:25