Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 grudnia 2012 roku o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 18/30 o pow. 6,6252 ha położona w obrębie Krzemlin 2012-12-28 14:11:58
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 grudnia 2012 roku o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat gruntu stanowiącego własność Gminy Pyrzyce oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 311/10 o pow. 0,1485 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Juliusza Słowackiego z jednoczesną sprzedażą budynku posadowionego na tej działce 2012-12-28 14:09:39
dokument BURMISTRZ PYRZYC O G Ł A S Z A drugi ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres 2 lat działki nr 35 o pow. 2,6013 ha, położonej w obrębie 0001 miasta Pyrzyce, która stanowi własność Gminy Pyrzyce, posiadająca księgę wieczystą KW SZ2T/00016943/7 z przeznaczeniem na cele składowe oraz usytuowanie masztu do pomiaru prędkości wiatru. 2012-12-28 11:31:44
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 grudnia 2012 roku o wyniku trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce działki nr 28/17 o pow. 0,0950 ha położonej w obrębie geodezyjnym nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej. 2012-12-21 16:20:57
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 grudnia 2012 roku o wyniku trzecich ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce: działki nr 28/16 o pow. 0,0950 ha i nr 28/18 o pow. 0,0950 ha położonych w obrębie geodezyjnym nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej. 2012-12-21 16:20:37
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 grudnia 2012 roku o wyniku trzecich ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce: działki nr 28/15 o pow. 0,0950 ha i nr 28/19 o pow. 0,0950 ha położonych w obrębie geodezyjnym nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej. 2012-12-21 16:20:14
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 grudnia 2012 roku o wyniku trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce działka nr 28/12 o pow. 0,0950 ha, położona w obrębie geodezyjnym nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej. 2012-12-18 14:59:14
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 grudnia 2012 roku o wyniku trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce działka nr 28/11 o pow. 0,0949 ha, położona w obrębie geodezyjnym nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej. 2012-12-18 14:58:44
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 grudnia 2012 roku o wyniku trzecich ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce: działki nr 28/8 o pow. 0,0949 ha, nr 28/9 o pow. 0,0950 ha, nr 28/10 o pow. 0,0950 ha i nr 28/13 o pow. 0,0949 ha, położonych w obrębie geodezyjnym nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej. 2012-12-18 14:58:18
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 grudnia 2012 roku o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej jako działka nr 67 o pow. 0,0394 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 9 miasta Pyrzyce przy ul. Ogrodowej 2012-12-17 16:08:00
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 grudnia 2012 roku o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej jako działka nr 40/6 o pow. 0,3022ha położona w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza 2012-12-17 16:07:35
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 grudnia 2012 roku o wyniku czwartego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej jako działka nr 40/8 o pow. 0,1137 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza 2012-12-17 16:07:13
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 grudnia 2012 roku o wyniku czwartego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej jako działka nr 40/7 o pow. 0,1549 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza 2012-12-17 16:06:52
dokument Zarządzenie Nr 854/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 listopada 2012 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 819/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 października 2012 roku w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2012-11-23 13:24:29
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat gruntu stanowiącego własność Gminy Pyrzyce oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka: - nr 311/10 o pow. 0,1485 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Juliusza Słowackiego z jednoczesną sprzedażą budynku posadowionego na tej działce. 2012-11-19 14:30:50
dokument INFORMACJA Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 listopada 2012 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce działka nr 21 o pow. 0,1336 ha i nr 22 o pow. 0,0206 ha, obręb geodezyjny nr 10 miasta Pyrzyce ul. Górna 2012-11-16 14:27:14
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej zespołem pałacowo - parkowym stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 18/30 o pow. 6,6252 ha położona w obrębie Krzemlin. 2012-11-15 15:10:23
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza trzecie ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: - nr 28/8 o pow. 0,0949 ha, - nr 28/9 o pow. 0,0950 ha, - nr 28/10 o pow. 0,0950 ha, - nr 28/11 o pow. 0,0949 ha, - nr 28/12 o pow. 0,0950 ha, - nr 28/13 o pow. 0,0949 ha, położone w obrębie geodezyjnym nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej. 2012-11-09 15:41:58
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza trzecie ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: - nr 28/15 o pow. 0,0950 ha, - nr 28/16 o pow. 0,0950 ha, - nr 28/17 o pow. 0,0950 ha, - nr 28/18 o pow. 0,0950 ha, - nr 28/19 o pow. 0,0950 ha, położone w obrębie geodezyjnym nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej. 2012-11-09 15:41:00
dokument INFORMACJA Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 listopada 2012 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce działka nr 18/30 o pow. 6,6252 ha położona w obrębie Krzemlin 2012-11-09 15:40:02
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza czwarte ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: - nr 40/7 o pow. 0,1549 ha położona w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością prowadzenia funkcji pensjonatowej, - nr 40/8 o pow. 0,1137 ha położona w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością prowadzenia funkcji pensjonatowej 2012-11-06 14:20:47
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 40/6 o pow. 0,3022 ha położonej w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza z przeznaczeniem na usługi nieuciążliwe wolnostojące zgodnie z decyzją Nr 54/2010 o warunkach zabudowy oraz decyzją Nr 54/A/2010 o zmianie decyzji o warunkach zabudowy. 2012-11-06 14:20:08
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 67 o pow. 0,0394 ha położonej w obrębie nr 9 miasta Pyrzyce przy ul. Ogrodowej. 2012-11-06 14:19:27
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 21 o pow.0,1336 ha i nr 22 o pow. 0,0206 ha położone w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce przy ul. Górnej. 2012-10-11 13:02:12
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 września 2012 roku o wyniku pierwszych rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 191/13 o pow. 0,0333 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza 2012-09-26 14:33:06
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 września 2012 roku o wyniku pierwszych rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 191/7 o pow. 0,0340 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza 2012-09-26 14:32:36
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 września 2012 roku o wyniku trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej jako działka nr 40/8 o pow. 0,1137 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza 2012-09-26 14:32:07
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 września 2012 roku o wyniku trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej jako działka nr 40/7 o pow. 0,1549 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza 2012-09-26 14:31:13
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 września 2012 roku o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce działka nr 311/6 o pow. 0,1506 ha położonej w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Słowackiego 2012-09-05 13:07:31
dokument Zarządzenie Nr 759/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 sierpnia 2012 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 745/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: nr 25 o pow. 0,0429 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 8 miasta Pyrzyce przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 2012-08-31 09:42:58
dokument Zarządzenie Nr 758/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 sierpnia 2012 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 747/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia drugich ustnych przetargów nieograniczonych i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 28/15 o pow. 0,0950 ha, nr 28/16 o pow. 0,0950 ha, nr 28/17 o pow. 0,0950 ha, nr 28/18 o pow. 0,0950 ha, nr 28/19 o pow. 0,0950 ha, nr 28/20 o pow. 0,0950 ha, położone w obrębie geodezyjnym nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej 2012-08-31 09:42:11
dokument Zarządzenie Nr 757/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 sierpnia 2012 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 744/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia drugich ustnych przetargów nieograniczonych i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 28/8 o pow. 0,0949 ha, nr 28/9 o pow. 0,0950 ha, nr 28/10 o pow. 0,0950 ha, nr 28/11 o pow. 0,0949 ha, nr 28/12 o pow. 0,0950 ha, nr 28/13 o pow. 0,0949 ha, położone w obrębie geodezyjnym nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej 2012-08-31 09:40:52
dokument Burmistrz Pyrzyc ogłasza drugie ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 28/15 o pow. 0,0950 ha, nr 28/16 o pow. 0,0950 ha, nr 28/17 o pow. 0,0950 ha, nr 28/18 o pow. 0,0950 ha, nr 28/19 o pow. 0,0950 ha, nr 28/20 o pow. 0,0950 ha, położone w obrębie geodezyjnym nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej. 2012-08-27 15:23:35
dokument BURMISTRZ PYRZYC ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 25 o powierzchni 0,0429 ha położona w obrębie nr 8 miasta Pyrzyce przy ul. Dąbrowskiego 2012-08-27 15:19:05
dokument Burmistrz Pyrzyc ogłasza drugie ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 28/8 o pow. 0,0949 ha, nr 28/9 o pow. 0,0950 ha, nr 28/10 o pow. 0,0950 ha, nr 28/11 o pow. 0,0949 ha, nr 28/12 o pow. 0,0950 ha, nr 28/13 o pow. 0,0949 ha, położone w obrębie geodezyjnym nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej. 2012-08-27 15:15:27
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 sierpnia 2012 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce działka nr 25 o pow. 0,0429 ha położonej w obrębie geodezyjnym nr 8 miasta Pyrzyce przy ul. Dąbrowskiego. 2012-08-24 11:46:11
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 sierpnia 2012 roku o wyniku trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 92/3, nr 92/4, nr 92/5, nr 92/6, nr 92/7, nr 92/8 położone w obrębie geodezyjnym Giżyn 2012-08-24 11:44:58
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 sierpnia 2012 roku o wyniku pierwszych ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce: działki nr 28/15 o pow. 0,0950 ha, nr 28/16 o pow. 0,0950 ha, nr 28/17 o pow. 0,0950 ha, nr 28/18 o pow. 0,0950 ha, nr 28/19 o pow. 0,0950 ha, nr 28/20 o pow. 0,0950 ha, położonych w obrębie geodezyjnym nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej. 2012-08-24 11:44:30
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 sierpnia 2012 roku o wyniku pierwszych ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce: działki nr 28/8 o pow. 0,0949 ha, nr 28/9 o pow. 0,0950 ha, nr 28/10 o pow. 0,0950 ha, nr 28/11 o pow. 0,0949 ha, nr 28/12 o pow. 0,0950 ha, nr 28/13 o pow. 0,0949 ha, położonych w obrębie geodezyjnym nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej. 2012-08-23 13:56:26
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 40/7 o pow. 0,1549 ha położona w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością prowadzenia funkcji pensjonatowej, nr 40/8 o pow. 0,1137 ha położona w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością prowadzenia funkcji pensjonatowej 2012-08-20 16:13:46
dokument BURMISTRZ PYRZYC OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY PYRZYCE - działka nr 40/6, 0,3022 ha, obręb geodezyjny nr 7 m. Pyrzyce, ul. Adama Mickiewicza, KW nr SZ2T/00007132/3 2012-08-17 12:22:12
dokument BURMISTRZ PYRZYC OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY PYRZYCE działka nr 67 o pow. 0,0394 ha położona w obrębie nr 9 miasta Pyrzyce przy ul. Ogrodowej KW nr SZ2T/00019278/5 2012-08-17 12:17:45
dokument BURMISTRZ PYRZYC ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej zespołem pałacowo - parkowym stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 18/30 o pow. 6,6252 ha położona w obrębie Krzemlin. 2012-08-17 12:12:41
dokument BURMISTRZ PYRZYC OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY PYRZYCE - działka nr 110/2 o pow.0,5009 ha, obręb geodezyjny Brzezin, Księga wieczysta: SZ2T/00012009/0 2012-08-17 12:08:34
dokument Burmistrz Pyrzyc ogłasza i zaprasza do pierwszych rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 46 o powierzchni 0,2962 ha położonej w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Cmentarnej 2012-08-17 12:03:51
dokument Burmistrz Pyrzyc ogłasza po negatywnym wyniku drugiego przetargu przystąpienie do rokowań w trybie art.39 ust 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pyrzyce: działkę nr 191/7 o pow. 0,0340 ha położoną w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza, działkę nr 191/13 o pow. 0,0333 ha położoną w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza 2012-08-17 11:59:18
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 sierpnia 2012 roku o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 46 o pow.0,2962 ha obręb nr 7 miasta Pyrzyce 2012-08-08 13:10:43
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: - nr 311/6 o pow. 0,1506 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Juliusza Słowackiego. 2012-08-01 14:56:14
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat działki nr 66/2 o pow. 174m2, położonej w obrębie Młyny gm. Pyrzyce z przeznaczeniem pod uprawę warzyw 2012-07-26 14:32:42
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem na okres 3 lat części działki nr 190/29 o pow. 12m2 położonej w obrębie 6 m. Pyrzyce przy ul. Stargardzkiej z przeznaczeniem na cele handlowe i gastronomiczne 2012-07-26 14:31:58
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem na okres 3 lat części działki nr 42 o pow. 12m2 położonej w obrębie 8 m. Pyrzyce przy ul. 1 Maja z przeznaczeniem na cele handlowe i gastronomiczne 2012-07-26 14:31:14
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat części działki nr 81 o pow. 400m2, położonej w obrębie 12 m. Pyrzyce z przeznaczeniem pod uprawę warzyw 2012-07-26 14:30:28
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat części działki nr 106 o pow. 300m2, położonej w obrębie Krzemlin gm. Pyrzyce z przeznaczeniem pod uprawę warzyw 2012-07-26 14:29:21
dokument OGŁOSZENIE BURMISTRZA PYRZYC z dnia 20 lipca 2012 roku odwołuję pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 7 położnego w miejscowości Żabów 71 2012-07-20 15:08:45
dokument BURMISTRZ PYRZYC O G Ł A S Z A ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę działki nr 35 o pow. 2,6013 ha, położonej w obrębie 1 m. Pyrzyce, która stanowi własność Gminy Pyrzyce, posiadająca księgę wieczystą KW SZ2T/00016943/7 z przeznaczeniem na cele składowe oraz usytuowanie masztu do pomiaru prędkości wiatru. 2012-07-19 13:05:13
dokument BURMISTRZ PYRZYC ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 92/3, nr 92/4, nr 92/5, nr 92/6, nr 92/7, nr 92/8 położone w obrębie Giżyn 2012-07-13 12:46:26
dokument BURMISTRZ PYRZYC ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 25 o powierzchni 0,0429 ha położona w obrębie nr 8 miasta Pyrzyce przy ul. Dąbrowskiego 2012-07-13 12:41:19
dokument Burmistrz Pyrzyc ogłasza pierwsze ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 28/8 o pow. 0,0949 ha, nr 28/9 o pow. 0,0950 ha, nr 28/10 o pow. 0,0950 ha, nr 28/11 o pow. 0,0949 ha, nr 28/12 o pow. 0,0950 ha, nr 28/13 o pow. 0,0949 ha, położone w obrębie geodezyjnym nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej. 2012-07-12 11:35:08
dokument Burmistrz Pyrzyc ogłasza pierwsze ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 28/15 o pow. 0,0950 ha, nr 28/16 o pow. 0,0950 ha, nr 28/17 o pow. 0,0950 ha, nr 28/18 o pow. 0,0950 ha, nr 28/19 o pow. 0,0950 ha, nr 28/20 o pow. 0,0950 ha, położone w obrębie geodezyjnym nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej. 2012-07-12 11:30:49
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 lipca 2012 roku o wyniku pierwszych rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 971/2 o pow. 0,0650 ha obręb Brzesko 2012-07-12 09:35:43
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 lipca 2012 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 311/6 o pow. 0,1506 ha obręb nr 7 miasta Pyrzyce 2012-07-12 09:32:11
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 lipca 2012 roku o wyniku trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 94/1 o pow. 0,3028 ha obręb Ryszewko 2012-07-12 09:17:38
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: - nr 46 o pow. 0,2962 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Cmentarnej. 2012-07-02 15:43:14
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału 68/1000 części w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 256/2 położona w obrębie geodezyjnym nr 9 miasta Pyrzyce przy ul. Plac Wolności. 2012-06-25 15:13:16
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 czerwca 2012 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 46 o pow. 2962m2 położona w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. A. Mickiewicza 2012-06-25 15:11:30
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 czerwca 2012 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż udziału 93/1000 części w nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 152/2 o pow. 658m2 położona w obrębie Żabów 2012-06-25 15:10:49
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 czerwca 2012 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż udziału 93/1000 części w nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 152/2 o pow. 658m2 położona w obrębie Żabów 2012-06-25 15:09:43
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: - nr 311/10 o pow. 0,1485 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Juliusza Słowackiego. 2012-06-11 15:38:45
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: - nr 311/6 o pow. 0,1506 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Juliusza Słowackiego. 2012-06-06 14:49:28
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: - nr 94/1 o pow. 0,3028 ha położona w obrębie geodezyjnym Ryszewko. 2012-06-06 14:48:34
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Żabowie 71 gm. Pyrzyce wraz z udziałem 61/1000 części w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu oznaczonego jako działka nr 144/5 obręb Żabów 2012-06-06 14:47:22
dokument Burmistrz Pyrzyc zaprasza do rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 971/2 o powierzchni 0,0650 ha położona w obrębie geodezyjnym Brzesko. 2012-06-06 14:46:24
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: - nr 92/3 o pow. 0,2788 ha położona w obrębie geodezyjnym Giżyn, - nr 92/4 o pow. 0,2787 ha położona w obrębie geodezyjnym Giżyn, - nr 92/5 o pow. 0,2787 ha położona w obrębie geodezyjnym Giżyn, - nr 92/6 o pow. 0,2790 ha położona w obrębie geodezyjnym Giżyn, - nr 92/7 o pow. 0,2789 ha położona w obrębie geodezyjnym Giżyn, - nr 92/8 o pow. 0,2789 ha położona w obrębie geodezyjnym Giżyn. 2012-06-04 14:53:14
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż dwóch udziałów po 93/1000 części w nieruchomości niezabudowanej nr 152/2 o pow. 0,0658 ha położonej w obrębie geodezyjnym Żabów. 2012-06-04 14:50:02
dokument O Ś W I A D C Z E N I E Unieważnia się trzecie rokowania na działkę nr 28/15 o pow. 0,0950 ha położoną w obrębie geodezyjnym nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, które odbyły się w dniu 17 maja 2012 roku, ze względu na naruszenie przepisu art. 39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. 2012-05-23 14:03:18
dokument O Ś W I A D C Z E N I E Unieważnia się drugi przetarg ustny nieograniczony na działkę nr 28/10 o pow. 0,0950 ha położoną w obrębie geodezyjnym nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, który odbył się w dniu 17 maja 2012 roku, ze względu na naruszenie przepisu art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. 2012-05-23 14:02:48
dokument O Ś W I A D C Z E N I E Unieważnia się drugi przetarg ustny nieograniczony na działkę nr 28/9 o pow. 0,0950 ha położoną w obrębie geodezyjnym nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, który odbył się w dniu 17 maja 2012 roku, ze względu na naruszenie przepisu art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. 2012-05-23 14:02:26
dokument O Ś W I A D C Z E N I E Unieważnia się drugi przetarg ustny nieograniczony na działkę nr 28/8 o pow. 0,0949 ha położoną w obrębie geodezyjnym nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, który odbył się w dniu 17 maja 2012 roku, ze względu na naruszenie przepisu art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. 2012-05-23 14:01:55
dokument ZARZĄDZENIE Nr 593/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie: ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat części działki nr 167/2 o pow. 1080 m2, położonej w obrębie 8 m. Pyrzyce przy ul. Zabytkowej z przeznaczeniem na parkingi odpłatne. 2012-05-11 14:32:13
dokument ZARZĄDZENIE Nr 592/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie: ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat części działki nr 320 o pow. 1014 m2, położonej w obrębie 9 m. Pyrzyce przy ul. Poznańskiej z przeznaczeniem na parkingi odpłatne. 2012-05-11 14:31:07
dokument ZARZĄDZENIE Nr 591/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie: ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat części działki nr 256/1 o pow. 1245 m2, położonej w obrębie 9 m. Pyrzyce przy ul. Stargardzkiej, stanowiącej współwłasność Gminy Pyrzyce w udziale 937/1000 z przeznaczeniem na parkingi odpłatne. 2012-05-11 14:30:08
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: - nr 46 o pow. 0,2962 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Cmentarnej. 2012-05-10 14:29:50
dokument ZARZĄDZENIE Nr 570/2012 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 17 kwietnia 2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Pyrzyce 2012-04-24 14:31:00
dokument ZARZĄDZENIE Nr 569/2012 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 17 kwietnia 2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Pyrzyce 2012-04-24 14:30:12
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 28/8 o pow. 0,0949 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, nr 28/9 o pow. 0,0950 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, nr 28/10 o pow. 0,0950 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej. 2012-04-24 14:28:30
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: - nr 25 o pow. 0,0429 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 8 miasta Pyrzyce przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego. 2012-04-13 15:28:31
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: - nr 166/3 o pow. 0,8634 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 4 miasta Pyrzyce przy ul. A. Mickiewicza. 2012-04-13 15:27:40
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat działki nr 103 o pow. 3400m2, położonej w obrębie Młyny gm. Pyrzyce z przeznaczeniem pod uprawę warzyw 2012-03-29 07:28:15
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat działki nr 110/2 o pow. 5000m2, położonej w obrębie Brzezin gm. Pyrzyce z przeznaczeniem pod uprawę warzyw 2012-03-29 07:26:41
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat części działki nr 188/13 o pow. 294m2, położonej w obrębie Okunica gm. Pyrzyce z przeznaczeniem pod uprawę warzyw 2012-03-29 07:23:41
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat części działki nr 109 o pow. 350m2, położonej w obrębie 10 m. Pyrzyce, przy ul. Staromiejskiej z przeznaczeniem pod uprawę warzyw 2012-03-29 07:21:48
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: - nr 94/1 o pow. 0,3028 ha położona w obrębie geodezyjnym Ryszewko. 2012-03-29 07:19:51
dokument INFORMACJA Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 marca 2012 roku o wyniku trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 730/1 o pow. 0,1181 ha obręb Brzesko 2012-03-29 07:07:42
dokument INFORMACJA Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 marca 2012 roku o wyniku trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 494 o pow. 1,2528 ha obręb Letnin 2012-03-29 07:07:07
dokument INFORMACJA Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 marca 2012 roku o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 191/13 o pow. 333m2 obręb nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Mickiewicza 2012-03-29 07:06:23
dokument INFORMACJA Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 marca 2012 roku o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 40/8 o pow. 1137m2 obręb nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Mickiewicza 2012-03-29 07:05:48
dokument INFORMACJA Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 marca 2012 roku o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 40/78 o pow. 1549m2 obręb nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Mickiewicza 2012-03-29 07:04:39
dokument INFORMACJA Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 marca 2012 roku o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 191/7 o pow. 340m2 obręb nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Mickiewicza 2012-03-29 07:04:04
dokument INFORMACJA Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 marca 2012 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 55/1 o pow. 0,1092 ha obręb Okunica 2012-03-29 07:03:11
dokument BURMISTRZ PYRZYC Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem części działki nr 20/56 położonej w obrębie 6 m. Pyrzyce przy ul. Ks. Bogusława X posiadającej księgę wieczystą KW 21264 z przeznaczeniem na wystawkę towaru. 2012-03-26 15:57:51
dokument BURMISTRZ PYRZYC Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki nr 572 położonej w obrębie 10 m. Pyrzyce przy ul. Ciepłowniczej posiadającej księgę wieczystą KW SZ2T/00027340/0 z przeznaczeniem na posadowienie garażu blaszanego. 2012-03-26 15:55:04
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pomieszczenia piwnicznego nr 8a położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 8 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 41/1000 części w działce nr 178/10 położonej w obrębie nr 6 miasta Pyrzyce 2012-03-15 15:20:55
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: - nr 25 o pow. 0,0429 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 8 miasta Pyrzyce przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego. 2012-03-15 15:19:25
dokument INFORMACJA Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 marca 2012 roku o wyniku przetargu na dzierżawę części działki nr 320 o pow. 1014 m2, położonej w obrębie 9 m. Pyrzyce przy ul. Poznańskiej, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce z przeznaczeniem na parkingi odpłatne. 2012-03-15 15:18:35
dokument INFORMACJA Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 marca 2012 roku o wyniku przetargu na dzierżawę części działki nr 256/1 o pow. 1245 m2, położonej w obrębie 9 m. Pyrzyce przy ul. Stargardzkiej, stanowiącej współwłasność Gminy Pyrzyce w udziale 937/1000 z przeznaczeniem na parkingi odpłatne. 2012-03-15 15:18:04
dokument INFORMACJA Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 marca 2012 roku o wyniku przetargu na dzierżawę części działki nr 167/2 o pow. 1080 m2, położonej w obrębie 8 m. Pyrzyce przy ul. Zabytkowej, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce z przeznaczeniem na parkingi odpłatne. 2012-03-15 15:17:25
dokument Burmistrz Pyrzyc ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: - nr 971/2 o pow. 0,0650 ha położona w obrębie geodezyjnym Brzesko. 2012-02-28 09:48:46
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: - nr 730/1 o pow. 0,1181 ha położona w obrębie geodezyjnym Brzesko. 2012-02-20 14:26:57
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: - nr 494 o pow. 1,2528 ha położona w obrębie geodezyjnym Letnin. 2012-02-20 14:26:23
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: - nr 55/1 o pow. 0,1092 ha położona w obrębie geodezyjnym Okunica. 2012-02-20 14:25:41
dokument INFORMACJA Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 lutego 2012 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 94/1 o pow. 3028m2 obręb Ryszewko 2012-02-20 14:24:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 501/2012 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu.drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: - nr 40/7 o pow. 0,1549 ha położona w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością prowadzenia funkcji pensjonatowej, - nr 40/8 o pow. 0,1137 ha położona w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością prowadzenia funkcji pensjonatowej 2012-02-14 14:40:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 496/2012 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: - nr 191/7 o pow. 0,0340 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza, - nr 191/13 o pow. 0,0333 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza. 2012-02-14 14:39:35
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat części działki nr 256/1 o pow. 1245 m2, położonej w obrębie 9 m. Pyrzyce przy ul. Stargardzkiej, stanowiącej współwłasność Gminy Pyrzyce w udziale 937/1000 z przeznaczeniem na parkingi odpłatne. 2012-02-10 14:57:17
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat części działki nr 167/2 o pow. 1080 m2, położonej w obrębie 8 m. Pyrzyce przy ul. Zabytkowej z przeznaczeniem na parkingi odpłatne. 2012-02-10 14:56:17
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat części działki nr 320 o pow. 1014 m2, położonej w obrębie 9 m. Pyrzyce przy ul. Poznańskiej z przeznaczeniem na parkingi odpłatne. 2012-02-10 14:47:29
dokument Burmistrz Pyrzyc Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: - nr 94/1 o pow. 0,3028 ha położona w obrębie geodezyjnym Ryszewko. 2012-01-12 07:28:34