Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lipiec

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZARZĄDZENIE NR 708/2012 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy 2012-08-03 09:02:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 707/2012 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy 2012-08-03 09:01:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 706/2012 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2012-08-03 09:01:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 705/2012 BURMISTRZA PYRZYC Z DNIA 31 lipca 2012 ROKU w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 311/6 o powierzchni 0,1506 ha położoną w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Juliusza Słowackiego, przeznaczoną do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego. 2012-08-03 09:00:35
dokument Zarządzenie Nr 704/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2012. 2012-08-08 13:11:53
dokument Zarządzenie Nr 702/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania struktury szkół i przedszkoli 2012-08-03 08:59:59
dokument ZARZĄDZENIE Nr 701/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat działki nr 66/2 o pow. 174m2, położonej w obrębie Młyny gm. Pyrzyce z przeznaczeniem pod uprawę warzyw. 2012-07-26 14:37:00
dokument ZARZĄDZENIE Nr 700/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia regulaminu na najem na okres 3 lat części działki nr 190/29 o pow. 12m2 położonej w obrębie 6 m. Pyrzyce przy ul. Stargardzkiej z przeznaczeniem na cele handlowe i gastronomiczne. 2012-07-26 14:36:22
dokument ZARZĄDZENIE Nr 699/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia regulaminu na najem na okres 3 lat części działki nr 42 o pow. 12m2 położonej w obrębie 8 m. Pyrzyce przy ul. 1 Maja z przeznaczeniem na cele handlowe i gastronomiczne. 2012-07-26 14:35:48
dokument ZARZĄDZENIE Nr 698/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat części działki nr 81 o pow. 400m2, położonej w obrębie 12 m. Pyrzyce z przeznaczeniem pod uprawę warzyw. 2012-07-26 14:34:49
dokument ZARZĄDZENIE Nr 697/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat części działki nr 106 o pow. 300m2, położonej w obrębie Krzemlin gm. Pyrzyce z przeznaczeniem pod uprawę warzyw. 2012-07-26 14:34:03
dokument ZARZĄDZENIE Nr 696/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 222/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 czerwca 2011 roku 2012-07-25 14:04:50
dokument ZARZĄDZENIE Nr 695/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach 2012-08-03 08:58:21
dokument Zarządzenie Nr 693/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2012. 2012-08-03 08:53:24
dokument Zarządzenie Nr 692/2012r Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2012-07-25 13:56:16
dokument Zarządzenie Nr 691/2012 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia drugiego konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach 2012-07-23 13:56:15
dokument Zarządzenie Nr 690/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2012. 2012-07-23 13:55:36
dokument Zarządzenie Nr 689/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 lipca 2012 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach 2012-07-19 14:31:14
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 688/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę na okres 2 lat działki nr 35 o pow. 2,6013 ha, położonej w obrębie 1 m. Pyrzyce, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce z przeznaczeniem na cele składowe oraz usytuowanie masztu do pomiaru prędkości wiatru. 2012-07-19 12:57:37
dokument Zarządzenie Nr 687/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie Regulaminu płatnej strefy parkowania w Pyrzycach 2012-07-19 12:55:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 686/2012 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 12 lipca 2012 w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2012-07-13 13:16:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 685/2012 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2012-07-13 13:16:05
dokument Zarządzenie Nr 684/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2012. 2012-07-18 14:36:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 683/2012 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie ogłoszenia pierwszych ustnych przetargów nieograniczonych i przyjęcia treści regulaminu. 2012-07-12 11:45:54
dokument ZARZĄDZENIE Nr 682/2012 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 09 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pyrzycach 2012-07-17 12:07:52
dokument ZARZADZENIE Nr 681/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 lipca 2012 roku w sprawie uchylenia zarządzenia nr 246/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 lipca 2011 roku 2012-07-17 12:04:36
dokument Zarządzenie Nr 680/2012r Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2012-07-18 14:31:34
dokument Zarządzenie Nr 679/2012r Burmistrza Pyrzyc z dnia 03.07.2012 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2012-07-18 14:30:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 678/2012 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 03 lipca 2012r. w sprawie ogłoszenia pierwszych ustnych przetargów nieograniczonych i przyjęcia treści regulaminu. 2012-07-12 11:45:07
dokument Zarządzenie Nr 677/2012r Burmistrza Pyrzyc z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2012-07-18 14:24:11
dokument Zarządzenie Nr 676/2012r Burmistrza Pyrzyc z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2012-07-18 14:23:09
dokument Zarządzenie Nr 675/2012r Burmistrza Pyrzyc z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2012-07-18 14:22:09
dokument Zarządzenie Nr 674/2012r Burmistrza Pyrzyc z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2012-07-18 14:21:16
dokument Zarządzenie Nr 673/2012r Burmistrza Pyrzyc z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2012-07-18 14:20:04
dokument Zarządzenie Nr 672/2012r Burmistrza Pyrzyc z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2013-08-13 08:56:20
dokument Zarządzenie Nr 671 Burmistrza Pyrzyc z dnia 03 lipca 2012r W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na "Rewitalizację terenów zielonych wokół fontanny na Placu Wolności w Pyrzycach dz. nr 148/2 obręb 8 m. Pyrzyce" 2012-07-23 13:54:07
dokument ZARZĄDZENIE Nr 370/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie: przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzesku 2012-07-06 14:46:32
dokument ZARZĄDZENIE Nr 669/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie: przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Żabowie 2012-07-06 14:45:41
dokument ZARZĄDZENIE Nr 668/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie: przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach 2012-07-19 14:32:45
dokument ZARZĄDZENIE Nr 667/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie: przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Brzezinie 2012-07-06 14:45:14
dokument Zarządzenie Nr 666a/2012r Burmistrza Pyrzyc z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2012-07-18 14:18:55