Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Styczeń

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZARZĄDZENIE NR 927/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2013-02-05 10:46:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 926/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2013-02-05 10:46:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 925/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2013-02-05 10:45:58
dokument ZARZĄDZENIE Nr 924 /2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: wprowadzenia obowiązującego wzoru aneksu do umowy najmu i dzierżawy umowy najmu, umowy dzierżawy nieruchomości oraz porozumienia o wstąpieniu w ogół praw i obowiązków Dzierżawcy/Najemcy w Gminie Pyrzyce. 2013-02-05 10:41:15
dokument ZARZĄDZENIE Nr 923 /2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 837/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 listopada 20112 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce. 2013-02-05 10:40:07
dokument Zarządzenie Nr 922/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2013. 2013-05-21 13:59:03
dokument Zarządzenie Nr 921/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Szkole Podstawowej w Okunicy 2013-02-12 13:13:22
dokument Zarządzenie Nr 920 /2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 stycznia 2013r. W sprawie używania prywatnych niezarejestrowanych odbiorników radiowo-telewizyjnych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2013-01-31 10:27:24
dokument Zarządzenie Nr 919/12 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkowaniem w Gminie Pyrzyce kwot stanowiących równowartość od 3000 do 14000 euro netto. 2013-01-31 10:26:53
dokument Zarządzenie Nr 918/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2013. 2013-02-12 13:09:30
dokument Zarządzenie Nr 917/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli wykorzystania dotacji 2013-05-22 08:14:36
dokument Zarządzenie Nr 916/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2013 do uchwały Nr XXXIV/354/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 stycznia 2013r. 2013-02-12 13:04:48
dokument Zarządzenie Nr 915/2013 Burmistrza Pyrzyce z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2013-02-12 12:56:09
dokument Zarządzenie Nr 914 /2013 Burmistrza Pyrzyce z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2013-01-31 10:23:49
dokument Zarządzenie Nr 913 /2013 Burmistrza Pyrzyce z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2013-01-28 14:49:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 912/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działki nr 92/3, nr 92/4, nr 92/5, nr 92/6, nr 92/7, nr 92/8, położone w obrębie geodezyjnym Giżyn, przeznaczone do sprzedaży w drodze czwartego przetargu nieograniczonego. 2013-01-24 15:04:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 911/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 24 stycznia 2013 w sprawie ogłoszenia czwartego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2013-01-24 15:03:53
dokument Zarządzenie nr 910 /13 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wysokości odpłatności za korzystanie z obiektów oświatowych Gminy Pyrzyce 2013-01-28 14:48:41
dokument Zarządzenie Nr 909/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 stycznia 2013 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 907/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu 2013-01-23 11:47:39
dokument Zarządzenie Nr 908/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 105/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego. 2013-01-28 14:48:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 907/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2013-01-18 14:30:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 906/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2013-01-16 14:28:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 905/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia10 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2013-01-16 14:27:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 904/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działki nr 21 o pow. 0,1336 ha i nr 22 o pow. 0,0206 ha położone w obrębie geodezyjny nr 10 m. Pyrzyce przy ul. Górnej, przeznaczone do sprzedaży w drodze drugiego przetargu nieograniczonego. 2013-01-16 14:18:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 903/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2013-01-16 14:17:55
dokument Zarządzenie Nr 902/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie planu finansowego budżetu gminy na rok 2013 2013-01-31 10:28:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 901/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2013-01-16 14:17:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 900/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 311/10 o pow. 0,1485 ha położonej w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Juliusza Słowackiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze trzeciego przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat. 2013-01-16 14:16:34
dokument ZARZĄDZENIE N r 899/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2013-01-16 14:15:33
dokument ZARZĄDZENIE Nr 898/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 stycznia 2013 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2013-01-24 15:02:37
dokument Zarządzenie Nr 897/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowiska Koordynatora Zadań Partnerskich oraz Specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji w Projekcie Operacyjnym Kapitał Ludzki pod tytułem Zdrowo, sportowo i zawodowo- aktywizacja społeczno zawodowa Romów realizowanego przez Urząd Miejski w Pyrzycach w ramach konkursu 5/1.3.1 POLK jako partner projektu. 2013-01-07 15:50:14
dokument Zarządzenie Nr 896/13 Burmistrza Pyrzyc z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie powołania zespołu autorskiego do opracowania planu obrony cywilnej gminy. 2013-06-04 11:57:00
dokument Zarządzenie Nr 895/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 2 stycznia 2013 w sprawie zasad udzielania i rozliczania zaliczek w 2013 roku 2013-05-22 08:12:05
dokument Zarządzenie Nr 894/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań w 2013 roku 2013-05-22 08:09:00
dokument Zarządzenie Nr 893/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 2 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2013 roku. 2013-05-22 08:06:50
dokument ZARZĄDZENIE Nr 892/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 02 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2013-01-16 14:14:01