Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Luty

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 949/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2013. 2013-03-22 11:13:52
dokument Zarządzenie Nr 948/13 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie powołania Pyrzyckiej Rady Ochrony Przyrody 2013-05-23 08:13:15
dokument Zarządzenie Nr 947/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2013. 2013-03-22 11:13:18
dokument Zarządzenie Nr 946/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie powołania likwidatora i określenia procedury likwidacyjnej Straży Międzygminnej w Pyrzycach 2013-03-22 11:12:40
dokument Zarządzenie Nr 945/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie odwołania likwidatora Straży Międzygminnej w Pyrzycach 2013-03-22 11:11:15
dokument Zarządzenie Nr 944/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2013 do uchwały Nr XXXV/359/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 lutego 2013r. 2013-05-21 14:22:04
dokument Zarządzenie Nr 943/13 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmiany organizacji Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach w roku szkolnym 2012/2013 2013-05-21 14:07:57
dokument Zarządzenie Nr 942 /2013 Burmistrza Pyrzyce z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2013-03-22 11:10:16
dokument Zarządzenie Nr 941/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2013. 2013-03-22 11:09:32
dokument Zarządzenie Nr 940/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie przeprowadzenia Eliminacji Gminnych Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" i powołania Komisji Konkursowej 2013-05-22 08:19:42
dokument ZARZĄDZENIE nr 939/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia14 luty 2013r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2013-02-14 14:10:38
dokument Zarządzenie nr 938 /2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku 2013-02-14 14:10:14
dokument Zarządzenie Nr 937/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie zmiany w Regulaminie pracy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2013-02-13 13:21:37
dokument ZARZĄDZENIE Nr 936/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie: ustnego przetargu nieograniczonego na najem na okres 3 lat lokalu użytkowego o pow. 19,76m2 wraz z dostępem do toalet oraz pomieszczeń komunikacyjnych, znajdującego się w budynku nr 59 usytuowanym na działce nr 779/2 w obrębie Brzesko gmina Pyrzyce z przeznaczeniem na punkt medyczny. 2013-02-12 13:38:18
dokument ZARZĄDZENIE nr 935/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 08 luty 2013r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2013-02-12 13:37:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 934/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 08 luty 2013r. w sprawie ogłoszenia pierwszych rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanie stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 67 o pow. 0,0394 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 9 miasta Pyrzyce ul. Ogrodowa 2013-02-12 13:36:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 933/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 08 luty 2013 w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 67 o pow. 0,0394 ha położoną w obrębie geodezyjnym nr 9 miasta Pyrzyce ul. Ogrodowa, przeznaczonego do sprzedaży w drodze pierwszych rokowań. 2013-02-12 13:35:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 932/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 08 luty 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy 2013-05-21 14:05:44
dokument ZARZĄDZENIE Nr 931/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat działki nr 18 o pow. 1,3968 ha, położonej w obrębie 0006 Żabów gmina Pyrzyce, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce z przeznaczeniem pod uprawy rolne. 2013-02-12 13:34:38
dokument Zarządzenie Nr 930/13 Burmistrza Pyrzyc z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Okunicy w roku szkolnym 2012/2013 2013-05-21 14:01:37
dokument ZARZĄDZENIE Nr 929/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw zarządzania ryzykiem 2013-02-12 13:33:23
dokument ZARZĄDZENIE Nr 928/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2013-02-12 13:32:31
dokument Zarządzenie Nr 927/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie gospodarowania drukami ścisłego zarachowania 2013-05-21 11:47:46